Locatieleider Sint-Montfort College Rotterdam Zuid

 

logo_montfortcollege

Het Sint-Montfort College in Rotterdam Zuid biedt vwo – havo – mavo aan zo’n 530 leerlingen. Het is een kleinschalige school met niet alleen aandacht voor kennis maar ook voor sociale vaardigheden, de veiligheid op school en de voorbereiding op de maatschappij. Er wordt door een betrokken team hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het rendement te verhogen maar er is nog veel werk te doen. De school moet aantrekkelijker worden voor leerlingen uit Zuid en het contact met het basisonderwijs vereist gerichte aandacht.

In Rotterdam Zuid zijn belangrijke en positieve ontwikkelingen aan de gang en het Montfort wil zich graag net als de directe omgeving herpositioneren in Rotterdam.

logo lmcHet Sint-Montfort College is onderdeel van het LMC. Binnen het LMC wordt de management- en organisatiestructuur opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is het invoeren van de functie van locatieleider. De dagelijkse leiding van Sint-Montfort wordt belegd bij de locatieleider.

Vacature


logo_montfortcollege

Het Sint-Montfort College in Rotterdam is op zoek naar een:

enthousiaste en gedreven locatieleider

De locatieleider geeft integraal leiding aan de locatie en wordt hierbij ondersteund door één teamleider. De locatieleider is verantwoordelijk voor de locatie en vertaalt het beleid van LMC VO op het gebied van onderwijs, personeel en financiën naar de locatie. De locatieleider legt verantwoording af aan de directeur van Zuiderpark en Montfort.

Functieomvang: 1 fte
Salarisschaal: 13 (cao – VO)

Profiel


Wordt u de nieuwe locatieleider voor Sint-Montfort?
Uit uw cv en het door u ingevulde sollicitatieformulier komt naar voren dat u beschikt over:
• leidinggevende of coördinerende ervaring in het voortgezet onderwijs
• kennis van bedrijfsvoering
• ervaring met het begeleiden van onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen
• kennis en ervaring in (de bovenbouw van) mavo – havo – vwo
Ervaring met het werken in een multiculturele omgeving is een pre.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:
• Onderwijskundig leiderschap: u geeft leiding aan de ingezette onderwijskundige ontwikkelingen en stuurt nadrukkelijk op kwaliteit. U bent creatief in het vinden van oplossingen en weet draagvlak te creëren voor innovaties

• Leiderschap: u heeft een heldere visie op de ontwikkeling van pedagogische en onderwijskundige thema’s in relatie tot de hedendaagse samenleving in Rotterdam-Zuid. U creëert draagvlak voor mogelijke innovaties, stuurt het ontwikkelingsproces aan en bewaakt de te behalen resultaten

• Organiserend vermogen: u overziet de verschillende beleidsterreinen in de organisatie met hun onderlinge samenhang. U weet nieuwe ontwikkelingen te verbinden aan de dagelijkse praktijk van de schoolorganisatie

• Communicatieve vaardigheden: u bent toegankelijk voor leerlingen, ouders en medewerkers. U bent duidelijk, handelt consequent en daadkrachtig.

Procedure


Gaat u solliciteren op de vacature Locatieleider Sint-Montfort College?
De procedure wordt begeleid door Parcours Partners.
U kunt solliciteren door bijgevoegd in te vullen sollicitatieformulier en samen met uw cv terug te mailen naar Ellen van den Tol. Uw sollicitatie dient uiterlijk vrijdag 11 juli vóór 12 uur ontvangen op e.vandentol@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:
Eerste ronde selectiegesprekken: 17 juli
Tweede ronde selectiegesprekken: 21 juli


 

 

Rector A. Roland Holst College

organisatie

Het A. Roland Holst College in Hilversum, een algemeen bijzondere school voor mavo, havo en vwo met 1500 leerlingen, bestaat al 111 jaar. Het is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.


Acht hechte onderwijsteams, met betrokken docenten die hun leerlingen goed kennen, en twee bij elkaar in de buurt gelegen schoolgebouwen geven de organisatie een kleinschalig karakter. De open, informele sfeer en de ruimte die er voor leerlingen en medewerkers is zichzelf te zijn maken de school aantrekkelijk voor veel mensen. Veel direct en laagdrempelig contact is deel van de organisatiecultuur. Het is een fijne school, waar veel kan. Dialoog is hier een groot goed, het pedagogisch klimaat is uitstekend. De school heeft een paar onderwijskundige parels, zoals QUEST, WON en Big History.

Alle ingrediënten voor een excellente school zijn aanwezig: een goed opgeleid docententeam, veel energie en enthousiasme bij alle medewerkers. De teams hebben en nemen de ruimte om hun eigen accenten te leggen. Daar zit het belangrijkste ontwikkelpunt: de ontwikkeling van een gedeelde en levende onderwijskundige visie.

Met deze visie kan het in de school aanwezige talent doelgericht en SMART toewerken naar concrete doelstellingen, waar nu veel energie wordt gestoken in op zichzelf staande initiatieven en projecten. Een gedeelde visie maakt het makkelijker beleid te formuleren en beslissingen te onderbouwen. Het leidt tot meer transparantie en stimuleert afstemming, samenwerking, uitwisseling en borging van best practices. Dit zal de samenhang tussen de teams bevorderen. Uiteindelijk levert dit alles een herkenbaar en onderscheidend onderwijskundig profiel op, waar leraren, leerlingen en ouders bewust voor kunnen kiezen. Ouders, medewerkers en management zien dit in en geven aan dat het tijd is om hiermee aan de slag te gaan.

Het A. Roland Holst College heeft nu een goede marktpositie maar kan niet achterover leunen. Demografische ontwikkelingen maken een goede naam en goede contacten in de nabije toekomst van levensbelang. Dit vergt een goede samenwerking met basisonderwijs, gemeente, collega-scholen binnen en buiten de GSF, bedrijfsleven en alle stakeholders die belang hebben bij een florerend ARHC. Ook is het nodig nu te zorgen voor een appeltje voor de dorst.

De directie bestaat uit een rector en een plaatsvervangend rector (beheer & financiën). Met de acht teamleiders vormen zij het management team. De rector is lid van het Centraal Management Team van de GSF. Van alle leden wordt verwacht dat zij GSF-breed een bijdrage leveren.

De GSF biedt haar scholen een professionele infrastructuur en veel gelegenheid tot professionalisering (GSF Academie) en ontwikkeling.

vacature

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie zoekt voor het A. Roland Holst College een

verbindende rector

met oog voor kwaliteit van mensen en onderwijs

De rector legt verantwoording af aan het College van Bestuur en maakt deel uit van het Centraal Management Team van de GSF.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO.

profiel


Uw opdracht
Met het team ontwikkelt u een onderscheidend onderwijskundig profiel. U zorgt dat de school daarmee in de omgeving en onderwijsland nog beter op de kaart komt. U geeft leiding aan de teamleiders bij het realiseren van daaraan verbonden doelstellingen en investeert in afstemming tussen de teams. Succesvolle projecten worden gevierd, gedeeld en geborgd.

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:
• Ruime managementervaring in het voortgezet onderwijs
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Ruime ervaring met het onderwijsproces (1e graads bevoegdheid)
• Ervaring met PR en netwerkontwikkeling.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het A. Roland Holst College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
• Verbindend leiderschap: U bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en zet in op uitwisseling en communicatie tussen geledingen en in- en externe partijen
• Onderwijskundig leiderschap: u kunt een fundamentele dialoog over onderwijs leiden. Met de oogst van die dialoog organiseert u een proces dat uitmondt in een gedeelde visie. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stuurt hen aan bij het behalen daarvan. U organiseert focus in de organisatie en geniet van behaalde successen
• Besluitvaardigheid: u kunt goed luisteren en bent degene die uiteindelijk, alles gehoord hebbend, bepaalt waar het heen moet. Men accepteert uw beslissingen omdat ze goed beargumenteerd zijn
• Communicatieve vaardigheden: u speelt soepel in op gebeurtenissen en schat risico’s en kansen goed in. Met helderheid en overtuigingskracht houdt u mensen scherp. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend. Men ziet u als boegbeeld en waardeert uw natuurlijk overwicht.

informatiepakket

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.gsf.nl of www.arhc.nl voor een eerste indruk. Via de link aanvullende informatie kunt u meer specifieke, op de selectieprocedure toegesneden documentatie vinden. U vindt het sollicitatieformulier onderaan de profielschets onder de knop: direct solliciteren .

procedure

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 25 augustus om 9.00 uur per email te zijn ontvangen bij de GSF. De sollicitaties worden doorgestuurd naar Marike Jonker van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure, in opdracht van de GSF.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 10 september. De eerste gespreksronde vindt plaats op 16 september. De tweede ronde wordt gehouden op 23 september (ochtend). Tussen het eerste en het tweede gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een informele ontmoeting met het College van Bestuur.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.


Afdelingsleider bovenbouw – Titus Brandsma Velp

Het Arentheem College te Arnhem

zoekt met ingang van schooljaar 2014/2015 voor

Titus Brandsma in Velp (havo, atheneum, mavo)
een inspirerende en resultaatgerichte afdelingsleider bovenbouw
(0,8-1,0 fte)

Titus Brandsma maakt deel uit van het Arentheem College. Het Arentheem College bereidt jongeren voor op vervolgonderwijs, beroepsuitoefening en (wereld)burgerschap. Dit doen we door goed, eigentijds voortgezet onderwijs te verzorgen vanuit een algemeen christelijke basis.

Titus Brandsma is een kleine school, die leerlingen structuur en veiligheid biedt. Stapsgewijs vergroten we de wereld van onze leerlingen. Wij bieden de volledige mavo en tot met klas 3 havo en atheneum.

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling (klassen 3 en 4) en de ontwikkeling van het onderwijs. U geeft een aantal lessen. Daarnaast maakt u deel uit van het managementteam van de school. U legt verantwoording af aan de directeur.

Voor de beschrijving van de functie, klik hier (pdf in nieuw venster/tab).

Het komende schooljaar is de opdracht om de resultaten nog verder te verbeteren, onder meer door aandacht voor opbrengstgericht werken en het omgaan met verschillen.

Bent u de kandidaat die wij zoeken? Dan blijkt uit uw cv dat u aan de volgende eisen kunt voldoen:

  • ervaring binnen het voortgezet onderwijs met in elk geval coördinerende of leidinggevende ervaring;
  • ervaring met het aansturen van onderwijskundige processen;
  • ervaring met onderwijsinnovatie en veranderingsprocessen;
  • een relevante onderwijsbevoegdheid.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:

  • U heeft een inspirerende visie op het hedendaagse, resultaatgericht onderwijs. U kunt leidinggeven aan een team en met het team vormgeven aan het onderwijs;
  • U heeft een resultaatgerichte en coachende leiderschapsstijl;
  • U bent ontwikkelingsgericht, zowel ten aanzien van de leerlingen, de medewerkers als uzelf;
  • U staat voor de schoolwaarden en weet deze te versterken.

Wat bieden we u?
- Een aanstelling voor 12 maanden. Als blijkt dat u geschikt bent voor de functie, zetten we deze tijdelijke aanstelling aansluitend om in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
- We schalen u in in schaal LC van de CAO-VO (conform de waardering in FUWA-VO 2002). Doorgroei naar een LD-functie behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over deze functie? Belt u dan gerust met de heer Mark Daalderop, directeur Titus Brandsma (026-363 38 36).
Onderdeel van de selectieprocedure is een gedragsgericht interview dat wordt afgenomen door Parcours Partners. Dit interview vindt plaats op 28 mei.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Wilt u reageren? Zorgt u ervoor dat het ingevulde sollicitatieformulier voorzien van uw CV uiterlijk 21 mei om 09.00 uur (in de ochtend) bij ons is. U kunt dit sturen aan mevrouw S. van Grinsven (Hoofd P&O), s.vangrinsven@arentheemcollege.nl