twee locatiedirecteuren Jenaplanschool De Kring, Oegstgeest

organisatie

IMG_1889
R.K. basisschool De Kring in Oegstgeest is vóór alles een Jenaplanschool.
Het bevlogen en deskundige team vertegenwoordigt volmondig en enthousiast het Jenaplanonderwijs. De kinderen praten, spelen, werken en vieren. De stamgroepleiders omarmen de Jenaplan uitgangspunten en zijn er trots op dat de kinderen elkaar allemaal kennen, elkaar spontaan helpen, samen problemen oplossen, vieringen bedenken en organiseren en met elkaar optrekken. De ouders zijn actief betrokken bij wat er op school gebeurt. Zij kiezen bewust voor deze onderwijsvorm en vinden het belangrijk dat kinderen meer van school mee krijgen dan schoolse kennis alleen.

 

 

Er gaat al veel goed op De Kring en er zijn ook uitdagingen. Een van de uitdagingen is om met behoud van het huidige pedagogisch klimaat en de onderwijskundige uitgangspunten het rendement van het onderwijs te verhogen. Daarnaast zijn het versterken van de professionele cultuur en het doelgericht werken aan een beperkt aantal speerpunten, zoals handelingsgericht werken en professionele leergemeenschap belangrijke ontwikkelwensen. De sleutelwoorden hiervoor zijn heldere communicatie, aandacht voor het individu en teamontwikkeling.

De locatie Rembrandt heeft 230 kinderen, de locatie Willibrord heeft er 170. Om invulling te kunnen geven aan de bovenstaande ontwikkelwensen vindt er een herschikking in de organisatiestructuur plaats. Beide locaties krijgen in de nieuwe situatie een eigen locatiedirecteur. De twee locatiedirecteuren geven elk leiding aan een team en verdelen in onderling overleg met de algemeen directeur bovenschoolse taken.

Een bestuur van betrokken ouders vervult de rol van werkgever.

http://www.jenaplandekring.nl

functie

IMG_1889

R.K. basisschool De Kring in Oegstgeest zoekt

twee locatiedirecteuren

met hart voor Jenaplanonderwijs én de mensen die het maken

De locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun locatie en verdelen boven-schoolse taken in onderling overleg met de algemeen directeur. Zij leggen verantwoording af aan een (deeltijd) algemeen directeur.

Functieomvang: 0.8 fte per functie

Salarisindicatie: schaal DA cao-PO

 

opdracht

IMG_1889

U staat voor de verworvenheden van het Jenaplanonderwijs en inspireert stamgroepleiders om binnen het concept passende manieren te vinden om het rendement van het onderwijs te verhogen. U creëert ruimte in de organisatie door veranderingsprocessen helder en logisch in te richten en de voortgang te monitoren. Uw stijl van leidinggeven is congruent met de manier waarop het onderwijs is ingericht, zodat ook de stamgroepleiders zich ontwikkelen.

 

profiel

IMG_1889

Uit uw sollicitatie blijkt dat u:

 • Ervaring heeft in het basisonderwijs
 • Toegevoegde waarde kunt bieden in het Jenaplanonderwijs
 • Leidinggevende ervaring heeft
 • Een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van de organisatie en communicatie binnen een school.

In de te voeren gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor De Kring en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u bent geïnteresseerd in wat er speelt. U doordringt medewerkers ervan dat de expertise van alle collega’s de moeite waard is en stimuleert samenwerking en uitwisseling van deskundigheid. U stelt de juiste vragen om mensen verder te helpen.
 • Onderwijskundig leiderschap: u formuleert met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. U zorgt voor focus in de organisatie en bewaakt de voortgang van processen en de borging van de ontwikkelpunten.
 • Organisatievermogen: u houdt zaken zo helder en eenvoudig mogelijk. U denkt vooruit en zorgt dat iedereen tijdig weet waar hij of zij aan toe is.
 • Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en toegankelijk. U toont actief belangstelling voor wat er gebeurt binnen de school. U communiceert op een proactieve manier met het team, de ouders en het bestuur.


 

 

 

procedure

IMG_1889

 

U kunt tot uiterlijk 22 september 09.00 (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 


Rector RSG Tromp Meesters

organisatie

RSG_ALG

RSG Tromp Meesters is een begrip in Steenwijk en wijde omgeving. Een eerbiedwaardige school, waar de opa’s en oma’s van veel leerlingen ook al heengingen. Met reden, want het aanbod is breed (praktijkonderwijs, vakcollege, vmbo b/k, mavo, havo, atheneum, gymnasium) en door de goede leerlingenzorg is er voor elk van de 1600 leerlingen een goed aanbod. Een sterk internationaliserings-programma, sportklassen en veel activiteiten buiten de reguliere lessen maken het een zeer complete school. Leerlingen zijn er trots op dat leraren doen wat ze kunnen om hen op een zo hoog mogelijk niveau examen te laten doen. Ze voelen zich gekend en serieus genomen. Medewerkers beamen dit. De sfeer is prettig, de lijnen zijn kort en mensen voelen zich er thuis. Het is gewoon een fijne school.

Maar er zit meer in. Met een inspirerende onderwijsvisie die breed gedeeld wordt zullen docenten meer geprikkeld worden om lessen eens anders aan te pakken, werkvormen uit te proberen of nog betere resultaten te halen. Het mag wat spannender, wat ambitieuzer. Het is niet de bedoeling om deze fijne omgeving te veranderen in een strakke cijferfabriek. Er is meer dan een hoog gemiddelde. Er wordt veel waarde gehecht aan de manier waarop de leerlingen hun schooltijd ervaren.

Het verlangen naar het moment waarop RSG Tromp Meesters als uitstekende school op de kaart staat wordt gedeeld door veel docenten. Er is veel ervaring, talent, enthousiasme en potentie. Met meer focus en oog voor alle kwaliteiten die in de school verzameld zijn, zou daar iets opmerkelijks uit kunnen ontstaan.

RSG Tromp Meesters heeft twee locaties: de Stationsstraat (beroepsgericht) en de Lijsterbesstraat (mavo, havo, atheneum, gymnasium). De RSG wordt geleid door een rector. Beide locaties hebben een locatiedirecteur. Samen met negen afdelingsleiders vormen zij de brede schoolleiding.

RSG Tromp Meesters maakt deel uit van de Stichting VO Wolvega / Steenwijk.

functie

RSG_ALG

RSG Tromp Meesters in Steenwijk heeft per 1-1-2016 een vacature voor een

rector

die met het team spraakmakend onderwijs ontwikkelt

De rector legt verantwoording af aan de bestuurder van SVO Wolvega/Steenwijk.

Functieomvang: 0.8-1.0 fte.

Salarisindicatie: schaal 14 à 15 CAO-VO.

 

opdracht

RSG_ALG

 

Met de teams formuleert u onderwijsbeleid dat professionals in staat stelt samen naar een duidelijke stip op de horizon toe te werken. U stimuleert kennisdeling, uitbreiding van het instrumentarium van docenten en het optimaal inzetten van alle aanwezige talenten. U maakt onderwijs- en organisatieontwikkeling een sport: iets waarvoor je graag meer uit jezelf haalt. U straalt uit dat onderwijs niet alleen belangrijk is, maar vooral heel erg leuk!

U zorgt voor goede PR en communicatie in de regio.

 

profiel

RSG_ALG

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Ruime leidinggevende ervaring in het VO
 • Kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
 • Effectiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijskundige visie
 • Ervaring met PR en eigentijdse communicatie.

 

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor RSG Tromp Meesters en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u inspireert medewerkers om samen tot een onderwijskundige visie te komen. U formuleert met de mensen aan wie u leiding geeft doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. U realiseert focus in de organisatie en stelt medewerkers daarmee in staat zelf goede afwegingen te maken
 • Verbindend leiderschap: u bent geïnteresseerd in wat er speelt. U doordringt medewerkers ervan dat ieders de expertise de moeite waard is. U laat zien dat de leerlingen gebaat zijn bij samenwerking en uitwisseling van ervaring
 • Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat ze consistent en goed beargumenteerd zijn. U houdt anderen en uzelf aan gemaakte afspraken
 • Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en toegankelijk voor iedereen en staat open voor goede ideeën en initiatieven. Uw stijl is eerder helder en sprankelend dan formeel. Mensen begrijpen u, omdat u zich goed in hen kunt verplaatsen.

 

 

procedure

RSG_ALG

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt tot uiterlijk zaterdag 12 september 09.00 (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op woensdag 7 oktober. De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 13 oktober. De tweede ronde wordt gehouden op donderdag van 15 oktober.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 


Afdelingsleider bovenbouw havo/vwo N-profielen, Het Rhedens Rozendaal

organisatie

Logo Het Rhedens voor website

Het Rhedens is een school met een compleet aanbod voor VO en drie locaties in Dieren en Rozendaal. Het Rhedens streeft naar maximale ontplooiing om alle leerlingen voor te breiden op de toekomst.

Het Rhedens Rozendaal is een sfeervol, ruim en modern ingericht gebouw dat ligt in een prachtige en rustige omgeving in de buurt van Arnhem. Rozendaal biedt het volledige havo, atheneum en gymnasium. De locatie is kleinschalig ingericht en huisvest ongeveer 900 leerlingen en 75 personeelsleden. Het docententeam bestaat uit hoogopgeleide docenten en kent een evenwichtige leeftijdsopbouw. Men gaat uiterst collegiaal met elkaar om.
De leerlingen van Het Rhedens Rozendaal zijn sociaal en ambitieus, en de omgang met elkaar is prettig.
Het Rhedens is een lerende organisatie en besteedt veel aandacht aan scholing op pedagogisch en didactisch niveau.

vacature

Logo Het Rhedens voor website
Het Rhedens Rozendaal is dit kalenderjaar bij het aantreden van een nieuwe directeur een andere weg ingeslagen. Dit zorgt voor veel ambitie en positieve energie bij de medewerkers om zaken efficiënter en doelgerichter aan te pakken. De afdelingen zijn opnieuw ingericht. Dat leidt tot een vacature voor een afdelingsleider havo/vwo N-profielen.

Functieomvang: 1 fte
Salarisindicatie LD, cao-VO.

functie

 

Logo Het Rhedens voor website

Naast de dagelijkse werkzaamheden als afdelingsleider havo/vwo bovenbouw N-profielen gaat u aan de slag met het neerzetten van een trots kennisteam waarin mensen professioneel met elkaar samenwerken en de leerlingen centraal staan. Wat is de opdracht? Via praten over onderwijs naar het vinden van een gezamenlijke koers en vervolgens met elkaar toewerken naar uitstekende resultaten van de leerlingen die kiezen voor een N-profiel.

Naast de taken als afdelingsleider hoort ook het geven van een aantal lessen bij de functie van afdelingsleider.

Functieomvang: 1.0 fte
Salarisindicatie: LD, cao-VO.

 

profiel

Logo Het Rhedens voor website

Wij zijn op zoek naar een afdelingsleider die weet van aanpakken, doorzetten en die bijdraagt aan het verder ontwikkelen, verbeteren en professionaliseren van het pad dat Het Rhedens Rozendaal dit jaar is ingeslagen. Het werken met de evaluatiecirkel (PDCA) staat hierin centraal.

De afdelingsleider heeft het vermogen mensen te coachen en aan te spreken op hun gedrag en/of functioneren en hen wanneer mogelijk te faciliteren bij hun ontwikkeling en professionalisering.

De afdelingsleider heeft een eerste graad onderwijsbevoegdheid, bij voorkeur in een van de β-vakken. Relevante werkervaring als afdelingsleider en docent is gewenst.

 

procedure

Logo Het Rhedens voor website

Past u in het profiel en wilt u solliciteren naar de functie van afdelingsleider? Vul dan het sollicitatieformulier in en upload uw cv. Uw gegevens worden ontvangen door Paulien Jekel, personeelsfunctionaris van Het Rhedens.

In verband met de vakantieperiode is het lastig om eventuele vragen over de vacature rechtstreeks te stellen. Mocht u vragen hebben, mail die dan door naar Paulien Jekel, jekelp@hetrhedens.nl. Zij zal proberen zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag te vinden.

Solliciteren kan tot 24 augustus 2015 09.00 uur. De gesprekken zullen plaatsvinden op 1,  7 en 10 september 2015.

 

Logo Het Rhedens voor website

 


 

Lid Raad van Toezicht COG

COG logo

Profielschets leden Raad van Toezicht

organisatie

Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

De stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) vormt het bestuur van het Arentheem College, CSV, ROC A12 en de stichting contractonderwijs.Het onderwijsaanbod bestaat uit een praktijkschool, mavo (plus), havo, atheneum, gymnasium (plus), (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs, educatie en vavo.De locaties bevinden  zich in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Veenendaal, Velp en Wageningen. Het COG heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op onderwijsgebied in de regio’s Vallei en Gelderland-Midden. Zo’n 5700 MBO studenten en 3500 VO leerlingen en 1800 cursisten contractonderwijs, Vavo en Educatie volgen dagelijks het kwalitatief goede onderwijs.Voor ons onderwijs is één ding het allerbelangrijkste; dat jonge mensen en volwassenen in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Daarom werken we, vanuit een financieel solide basis en geïnspireerd door de christelijke levensbeschouwing, continue aan onze onderwijskwaliteit. Het onderwijs van COG kenmerkt zich door betrokkenheid en is kleinschalig georganiseerd.Het komende jaar staat in het teken van de versteviging van de locatiestructuur en de daarbij behorende profilering. Goede resultaten en een sterk imago vergroten de aantrekkingskracht van onze scholen.

 

RvT

De Raad van Toezicht werkt op basis van een jaaragenda. Naast 5 reguliere vergaderingen van de raad zijn er ca. 5 extra bijeenkomsten rond relevante thema’s en ontmoetingen in de organisatie van COG.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Branchecode Goed bestuur in het MBO en de Code Goed onderwijsbestuur VO. Verdere professionalisering, aanvullende expertises en spreiding van regionale betrokkenheid zijn voor de Raad van Toezicht belangrijke criteria bij werving van nieuwe leden.

 

profiel lid RvT

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht:

 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen maar met voldoende inhoudelijke betrokkenheid, een oordeel te kunnen vormen over de door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om de uitvoering van het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • kennis van politieke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen die van betekenis zijn voor het voortgezet onderwijs, (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en educatie;
 • inzicht in de functie-gerelateerde verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, bekendheid met de onderwerpen van Corporate Governance;
 • bestuurlijke ervaring in combinatie met (bewezen) toezichthoudende kwaliteiten;
 • vermogen om op basis van ervaring met gezag de toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol in teamverband te vervullen;
 • affiniteit met het onderwijs en de identiteit van de stichting;
 • visionair: bereid en in staat zijn om mee te denken over de toekomst van COG en haar scholen;
 • onafhankelijk en integer, in de afgelopen vijf jaar niet direct betrokken geweest bij de stichting;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk, maatschappelijk actief;
 • persoonlijk en/of zakelijk betrokken bij de regio’s Vallei en/of Gelderland-midden;
 • academisch werk- en denkniveau.

Specifiek voor de portefeuille onderwijs is aan te bevelen:

 • Visie op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs
 • Actuele werkervaring in het onderwijs
 • kennis van en inzicht in de vormgeving van de identiteit

COG kent haar Raad van Toezicht een brancheconforme vergoeding toe.

procedure

Heeft u belangstelling voor deze boeiende toezichthoudersfunctie op voordracht van de medezeggenschapgeledingen?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het sollicitatieformulier in te vullen en met een curriculum vitae in te zenden tot uiterlijk 27 april, 09.00 uur. Uw gegevens komen terecht bij Marike Jonker van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure.

Voor uw agenda
Een selectiegesprek met de voordrachtscommissie vindt plaats in namiddag en avond van woensdag 20 mei of op woensdag 27 mei. De kandidaat of kandidaten die worden voorgedragen zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met enkele leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

 

 

 


[MJ1]