Dean Nyenrode New Business School

NBS&NBU LOGO

organisatie

 

 

De Nyenrode New Business School (NNBS) Amsterdam is opgericht in 2005 en sinds 1 januari 2010 een 100% dochter van Nyenrode Business Universiteit (NBU). NNBS is een niet gesubsidieerde instelling die opleidt tot Bachelor in Business Administration (BBA). Het programma richt zich op het stimuleren van ondernemerschap, zowel zelfstandig als binnen organisaties. In de opleiding staan kernwaarden als ondernemerschap, creativiteit en “responsible business” centraal. Een deel van de opleiding wordt in Londen gevolgd.

Onder de vlag van NBU wordt momenteel gewerkt aan de introductie van een nieuwe opleiding tot Bachelor of Science. In vergelijking met de bestaande BBA opleiding, waarin studenten vooral hun ondernemende kwaliteiten kunnen ontwikkelen, wordt hierin behalve het ondernemerschap ook meer aandacht besteed aan de academische ontwikkeling.

De school is gevestigd op de Keizersgracht 285 in het hart van Amsterdam en heeft ongeveer 300 studenten en € 5 miljoen omzet per jaar. Er zijn circa 15 medewerkers werkzaam en daarnaast wordt een groot aantal free lance docenten aangetrokken, die veelal werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

NNBS is een zelfstandige dochteronderneming van de Universiteit Nyenrode B.V. die 100% aandeelhouder is via de BBA BV. NNBS heeft een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit drie leden. De leden van de RvC worden benoemd door de Aandeelhouder (BBA BV).

De school wordt bestuurd door een statutaire directie, nu nog bestaande uit de drie oorspronkelijke oprichters en maakt gebruik van ondersteunende diensten van NBU voor de financiële administratie, marketing en ICT. Er is verder een samenwerkingsovereenkomst met de International Study Group ten behoeve van de instroom van internationale studenten.

vacature

 

 

In verband met het vertrek van een van de statutaire directeuren per 1 september a.s. en de gewenste start van een BSc Business Administration zal de samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur van NNBS met ingang van het nieuwe academische jaar veranderen.

Gezocht wordt naar een

Dean / statutair directeur
met een academisch profiel en een sterke affiniteit met ondernemerschap.

De Dean is niet alleen het wetenschappelijk boegbeeld van de school, maar is ook in staat haar te leiden naar de volgende fase in haar ontwikkeling tot een vooraanstaande school op het gebied van (intern)ondernemerschap en daarmee passend bij de activiteiten en de reputatie van Nyenrode.

Binnen de directie is sprake van bedrijfsvoering op basis van collegiaal bestuur. Gekoerst wordt op een rolverdeling waarbij de Dean verantwoordelijk wordt voor de portefeuilles strategie, financiën, accreditatie en HR. De portefeuilles Business Development, Internationalisering en Marketing enerzijds en Onderwijsontwikkeling en –uitvoering anderzijds worden gevoerd door de beide andere directieleden.
De Dean is voorzitter van de directie, die in zijn totaliteit verantwoording aflegt aan de RvC. Daarnaast is er direct overleg met de Dean van NBU (voor de primaire processen) en de CFO van NBU (voor de ondersteunende diensten).

Arbeidsvoorwaarden
Een salaris van maximaal € 125.000 bruto per jaar. Het betreft een full-time functie.
In eerste instantie is sprake van een benoeming voor de periode van één jaar, die zal worden verlengd bij goed functioneren. Hierover worden vooraf in onderling overleg heldere afspraken gemaakt.
Aanvangsdatum: bij voorkeur op 1 november 2014.

 

profiel

 

 

Past u in het profiel?
Dan wordt bij lezing van uw cv duidelijk dat u beschikt over:

• Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur ook gepromoveerd (PhD) in een relevante studierichting, dan wel ervaring met onderwijsmanagement in een academische setting;
• Ervaring in een eindverantwoordelijke functie in een vergelijkbare organisatie, ervaring in een profit organisatie strekt tot aanbeveling;
• Ervaring met bedrijfsvoering en accreditatie;
• Ervaring in strategieformulering en –executie.

In gesprekken met u zal duidelijk worden dat u een substantiële bijdrage kunt leveren aan de wetenschappelijke vorming van jonge ondernemers. Verder is het nodig dat u scoort op de volgende selectiecriteria:

• Organisatie- en omgevingssensitiviteit, teneinde alle belangen goed te kunnen inschatten;
• Sterke verbindende kwaliteiten; zowel intern als naar directe partners en de moederorganisatie;
• Meerwaarde op het gebied van ondernemerschap, creativiteit en responsible business;
• Expertise op het gebied van onderwijs aan jong volwassenen.

• Uw beheersing van de Engelse taal is op (near) native niveau.

 

 

procedure

 

 

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Parcours Partners begeleidt de selectieprocedure.

Tot 1 september kunt u uw cv met een korte motivatie mailen aan Marike Jonker,
m.jonker@parcours.nl
Sluit uw cv aan bij de selectiecriteria, dan volgt een uitnodiging voor een eerste kennismaking.


Rector A. Roland Holst College

 

Het A. Roland Holst College in Hilversum, een algemeen bijzondere school voor mavo, havo en vwo met 1500 leerlingen, bestaat al 111 jaar. Het is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.


Acht hechte onderwijsteams, met betrokken docenten die hun leerlingen goed kennen, en twee bij elkaar in de buurt gelegen schoolgebouwen geven de organisatie een kleinschalig karakter. De open, informele sfeer en de ruimte die er voor leerlingen en medewerkers is zichzelf te zijn maken de school aantrekkelijk voor veel mensen. Veel direct en laagdrempelig contact is deel van de organisatiecultuur. Het is een fijne school, waar veel kan. Dialoog is hier een groot goed, het pedagogisch klimaat is uitstekend. De school heeft een paar onderwijskundige parels, zoals QUEST, WON en Big History.

Alle ingrediënten voor een excellente school zijn aanwezig: een goed opgeleid docententeam, veel energie en enthousiasme bij alle medewerkers. De teams hebben en nemen de ruimte om hun eigen accenten te leggen. Daar zit het belangrijkste ontwikkelpunt: de ontwikkeling van een gedeelde en levende onderwijskundige visie.

Met deze visie kan het in de school aanwezige talent doelgericht en SMART toewerken naar concrete doelstellingen, waar nu veel energie wordt gestoken in op zichzelf staande initiatieven en projecten. Een gedeelde visie maakt het makkelijker beleid te formuleren en beslissingen te onderbouwen. Het leidt tot meer transparantie en stimuleert afstemming, samenwerking, uitwisseling en borging van best practices. Dit zal de samenhang tussen de teams bevorderen. Uiteindelijk levert dit alles een herkenbaar en onderscheidend onderwijskundig profiel op, waar leraren, leerlingen en ouders bewust voor kunnen kiezen. Ouders, medewerkers en management zien dit in en geven aan dat het tijd is om hiermee aan de slag te gaan.

Het A. Roland Holst College heeft nu een goede marktpositie maar kan niet achterover leunen. Demografische ontwikkelingen maken een goede naam en goede contacten in de nabije toekomst van levensbelang. Dit vergt een goede samenwerking met basisonderwijs, gemeente, collega-scholen binnen en buiten de GSF, bedrijfsleven en alle stakeholders die belang hebben bij een florerend ARHC. Ook is het nodig nu te zorgen voor een appeltje voor de dorst.

De directie bestaat uit een rector en een plaatsvervangend rector (beheer & financiën). Met de acht teamleiders vormen zij het management team. De rector is lid van het Centraal Management Team van de GSF. Van alle leden wordt verwacht dat zij GSF-breed een bijdrage leveren.

De GSF biedt haar scholen een professionele infrastructuur en veel gelegenheid tot professionalisering (GSF Academie) en ontwikkeling.

 

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie zoekt voor het A. Roland Holst College een

verbindende rector

met oog voor kwaliteit van mensen en onderwijs

De rector legt verantwoording af aan het College van Bestuur en maakt deel uit van het Centraal Management Team van de GSF.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO.
Uw opdracht
Met het team ontwikkelt u een onderscheidend onderwijskundig profiel. U zorgt dat de school daarmee in de omgeving en onderwijsland nog beter op de kaart komt. U geeft leiding aan de teamleiders bij het realiseren van daaraan verbonden doelstellingen en investeert in afstemming tussen de teams. Succesvolle projecten worden gevierd, gedeeld en geborgd.

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:
• Ruime managementervaring in het voortgezet onderwijs
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Ruime ervaring met het onderwijsproces (1e graads bevoegdheid)
• Ervaring met PR en netwerkontwikkeling.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het A. Roland Holst College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
• Verbindend leiderschap: U bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en zet in op uitwisseling en communicatie tussen geledingen en in- en externe partijen
• Onderwijskundig leiderschap: u kunt een fundamentele dialoog over onderwijs leiden. Met de oogst van die dialoog organiseert u een proces dat uitmondt in een gedeelde visie. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stuurt hen aan bij het behalen daarvan. U organiseert focus in de organisatie en geniet van behaalde successen
• Besluitvaardigheid: u kunt goed luisteren en bent degene die uiteindelijk, alles gehoord hebbend, bepaalt waar het heen moet. Men accepteert uw beslissingen omdat ze goed beargumenteerd zijn
• Communicatieve vaardigheden: u speelt soepel in op gebeurtenissen en schat risico’s en kansen goed in. Met helderheid en overtuigingskracht houdt u mensen scherp. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend. Men ziet u als boegbeeld en waardeert uw natuurlijk overwicht.

 

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.gsf.nl of www.arhc.nl voor een eerste indruk. Via de link aanvullende informatie kunt u meer specifieke, op de selectieprocedure toegesneden documentatie vinden. U vindt het sollicitatieformulier onderaan de profielschets onder de knop: direct solliciteren .

procedure

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 25 augustus om 9.00 uur per email te zijn ontvangen bij de GSF. De sollicitaties worden doorgestuurd naar Marike Jonker van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure, in opdracht van de GSF.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 10 september. De eerste gespreksronde vindt plaats op 16 september. De tweede ronde wordt gehouden op 23 september (ochtend). Tussen het eerste en het tweede gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een informele ontmoeting met het College van Bestuur.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.


Afdelingsleider bovenbouw – Titus Brandsma Velp

Het Arentheem College te Arnhem

zoekt met ingang van schooljaar 2014/2015 voor

Titus Brandsma in Velp (havo, atheneum, mavo)
een inspirerende en resultaatgerichte afdelingsleider bovenbouw
(0,8-1,0 fte)

Titus Brandsma maakt deel uit van het Arentheem College. Het Arentheem College bereidt jongeren voor op vervolgonderwijs, beroepsuitoefening en (wereld)burgerschap. Dit doen we door goed, eigentijds voortgezet onderwijs te verzorgen vanuit een algemeen christelijke basis.

Titus Brandsma is een kleine school, die leerlingen structuur en veiligheid biedt. Stapsgewijs vergroten we de wereld van onze leerlingen. Wij bieden de volledige mavo en tot met klas 3 havo en atheneum.

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling (klassen 3 en 4) en de ontwikkeling van het onderwijs. U geeft een aantal lessen. Daarnaast maakt u deel uit van het managementteam van de school. U legt verantwoording af aan de directeur.

Voor de beschrijving van de functie, klik hier (pdf in nieuw venster/tab).

Het komende schooljaar is de opdracht om de resultaten nog verder te verbeteren, onder meer door aandacht voor opbrengstgericht werken en het omgaan met verschillen.

Bent u de kandidaat die wij zoeken? Dan blijkt uit uw cv dat u aan de volgende eisen kunt voldoen:

  • ervaring binnen het voortgezet onderwijs met in elk geval coördinerende of leidinggevende ervaring;
  • ervaring met het aansturen van onderwijskundige processen;
  • ervaring met onderwijsinnovatie en veranderingsprocessen;
  • een relevante onderwijsbevoegdheid.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:

  • U heeft een inspirerende visie op het hedendaagse, resultaatgericht onderwijs. U kunt leidinggeven aan een team en met het team vormgeven aan het onderwijs;
  • U heeft een resultaatgerichte en coachende leiderschapsstijl;
  • U bent ontwikkelingsgericht, zowel ten aanzien van de leerlingen, de medewerkers als uzelf;
  • U staat voor de schoolwaarden en weet deze te versterken.

Wat bieden we u?
- Een aanstelling voor 12 maanden. Als blijkt dat u geschikt bent voor de functie, zetten we deze tijdelijke aanstelling aansluitend om in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
- We schalen u in in schaal LC van de CAO-VO (conform de waardering in FUWA-VO 2002). Doorgroei naar een LD-functie behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over deze functie? Belt u dan gerust met de heer Mark Daalderop, directeur Titus Brandsma (026-363 38 36).
Onderdeel van de selectieprocedure is een gedragsgericht interview dat wordt afgenomen door Parcours Partners. Dit interview vindt plaats op 28 mei.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Wilt u reageren? Zorgt u ervoor dat het ingevulde sollicitatieformulier voorzien van uw CV uiterlijk 21 mei om 09.00 uur (in de ochtend) bij ons is. U kunt dit sturen aan mevrouw S. van Grinsven (Hoofd P&O), s.vangrinsven@arentheemcollege.nl