Dean Nyenrode New Business School

NBS&NBU LOGO

organisatie

 

 

De Nyenrode New Business School (NNBS) Amsterdam is opgericht in 2005 en sinds 1 januari 2010 een 100% dochter van Nyenrode Business Universiteit (NBU). NNBS is een niet gesubsidieerde instelling die opleidt tot Bachelor in Business Administration (BBA). Het programma richt zich op het stimuleren van ondernemerschap, zowel zelfstandig als binnen organisaties. In de opleiding staan kernwaarden als ondernemerschap, creativiteit en “responsible business” centraal. Een deel van de opleiding wordt in Londen gevolgd.

Onder de vlag van NBU wordt momenteel gewerkt aan de introductie van een nieuwe opleiding tot Bachelor of Science. In vergelijking met de bestaande BBA opleiding, waarin studenten vooral hun ondernemende kwaliteiten kunnen ontwikkelen, wordt hierin behalve het ondernemerschap ook meer aandacht besteed aan de academische ontwikkeling.

De school is gevestigd op de Keizersgracht 285 in het hart van Amsterdam en heeft ongeveer 300 studenten en € 5 miljoen omzet per jaar. Er zijn circa 15 medewerkers werkzaam en daarnaast wordt een groot aantal free lance docenten aangetrokken, die veelal werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

NNBS is een zelfstandige dochteronderneming van de Universiteit Nyenrode B.V. die 100% aandeelhouder is via de BBA BV. NNBS heeft een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit drie leden. De leden van de RvC worden benoemd door de Aandeelhouder (BBA BV).

De school wordt bestuurd door een statutaire directie, nu nog bestaande uit de drie oorspronkelijke oprichters en maakt gebruik van ondersteunende diensten van NBU voor de financiële administratie, marketing en ICT. Er is verder een samenwerkingsovereenkomst met de International Study Group ten behoeve van de instroom van internationale studenten.

vacature

 

 

In verband met het vertrek van een van de statutaire directeuren per 1 september a.s. en de gewenste start van een BSc Business Administration zal de samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur van NNBS met ingang van het nieuwe academische jaar veranderen.

Gezocht wordt naar een

Dean / statutair directeur
met een academisch profiel en een sterke affiniteit met ondernemerschap.

De Dean is niet alleen het wetenschappelijk boegbeeld van de school, maar is ook in staat haar te leiden naar de volgende fase in haar ontwikkeling tot een vooraanstaande school op het gebied van (intern)ondernemerschap en daarmee passend bij de activiteiten en de reputatie van Nyenrode.

Binnen de directie is sprake van bedrijfsvoering op basis van collegiaal bestuur. Gekoerst wordt op een rolverdeling waarbij de Dean verantwoordelijk wordt voor de portefeuilles strategie, financiën, accreditatie en HR. De portefeuilles Business Development, Internationalisering en Marketing enerzijds en Onderwijsontwikkeling en –uitvoering anderzijds worden gevoerd door de beide andere directieleden.
De Dean is voorzitter van de directie, die in zijn totaliteit verantwoording aflegt aan de RvC. Daarnaast is er direct overleg met de Dean van NBU (voor de primaire processen) en de CFO van NBU (voor de ondersteunende diensten).

Arbeidsvoorwaarden
Een salaris van maximaal € 125.000 bruto per jaar. Het betreft een full-time functie.
In eerste instantie is sprake van een benoeming voor de periode van één jaar, die zal worden verlengd bij goed functioneren. Hierover worden vooraf in onderling overleg heldere afspraken gemaakt.
Aanvangsdatum: bij voorkeur op 1 november 2014.

 

profiel

 

 

Past u in het profiel?
Dan wordt bij lezing van uw cv duidelijk dat u beschikt over:

• Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur ook gepromoveerd (PhD) in een relevante studierichting, dan wel ervaring met onderwijsmanagement in een academische setting;
• Ervaring in een eindverantwoordelijke functie in een vergelijkbare organisatie, ervaring in een profit organisatie strekt tot aanbeveling;
• Ervaring met bedrijfsvoering en accreditatie;
• Ervaring in strategieformulering en –executie.

In gesprekken met u zal duidelijk worden dat u een substantiële bijdrage kunt leveren aan de wetenschappelijke vorming van jonge ondernemers. Verder is het nodig dat u scoort op de volgende selectiecriteria:

• Organisatie- en omgevingssensitiviteit, teneinde alle belangen goed te kunnen inschatten;
• Sterke verbindende kwaliteiten; zowel intern als naar directe partners en de moederorganisatie;
• Meerwaarde op het gebied van ondernemerschap, creativiteit en responsible business;
• Expertise op het gebied van onderwijs aan jong volwassenen.

• Uw beheersing van de Engelse taal is op (near) native niveau.

 

 

procedure

 

 

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Parcours Partners begeleidt de selectieprocedure.

Tot 1 september kunt u uw cv met een korte motivatie mailen aan Marike Jonker,
m.jonker@parcours.nl
Sluit uw cv aan bij de selectiecriteria, dan volgt een uitnodiging voor een eerste kennismaking.


Afdelingsleider bovenbouw – Titus Brandsma Velp

Het Arentheem College te Arnhem

zoekt met ingang van schooljaar 2014/2015 voor

Titus Brandsma in Velp (havo, atheneum, mavo)
een inspirerende en resultaatgerichte afdelingsleider bovenbouw
(0,8-1,0 fte)

Titus Brandsma maakt deel uit van het Arentheem College. Het Arentheem College bereidt jongeren voor op vervolgonderwijs, beroepsuitoefening en (wereld)burgerschap. Dit doen we door goed, eigentijds voortgezet onderwijs te verzorgen vanuit een algemeen christelijke basis.

Titus Brandsma is een kleine school, die leerlingen structuur en veiligheid biedt. Stapsgewijs vergroten we de wereld van onze leerlingen. Wij bieden de volledige mavo en tot met klas 3 havo en atheneum.

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling (klassen 3 en 4) en de ontwikkeling van het onderwijs. U geeft een aantal lessen. Daarnaast maakt u deel uit van het managementteam van de school. U legt verantwoording af aan de directeur.

Voor de beschrijving van de functie, klik hier (pdf in nieuw venster/tab).

Het komende schooljaar is de opdracht om de resultaten nog verder te verbeteren, onder meer door aandacht voor opbrengstgericht werken en het omgaan met verschillen.

Bent u de kandidaat die wij zoeken? Dan blijkt uit uw cv dat u aan de volgende eisen kunt voldoen:

  • ervaring binnen het voortgezet onderwijs met in elk geval coördinerende of leidinggevende ervaring;
  • ervaring met het aansturen van onderwijskundige processen;
  • ervaring met onderwijsinnovatie en veranderingsprocessen;
  • een relevante onderwijsbevoegdheid.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:

  • U heeft een inspirerende visie op het hedendaagse, resultaatgericht onderwijs. U kunt leidinggeven aan een team en met het team vormgeven aan het onderwijs;
  • U heeft een resultaatgerichte en coachende leiderschapsstijl;
  • U bent ontwikkelingsgericht, zowel ten aanzien van de leerlingen, de medewerkers als uzelf;
  • U staat voor de schoolwaarden en weet deze te versterken.

Wat bieden we u?
- Een aanstelling voor 12 maanden. Als blijkt dat u geschikt bent voor de functie, zetten we deze tijdelijke aanstelling aansluitend om in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
- We schalen u in in schaal LC van de CAO-VO (conform de waardering in FUWA-VO 2002). Doorgroei naar een LD-functie behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over deze functie? Belt u dan gerust met de heer Mark Daalderop, directeur Titus Brandsma (026-363 38 36).
Onderdeel van de selectieprocedure is een gedragsgericht interview dat wordt afgenomen door Parcours Partners. Dit interview vindt plaats op 28 mei.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Wilt u reageren? Zorgt u ervoor dat het ingevulde sollicitatieformulier voorzien van uw CV uiterlijk 21 mei om 09.00 uur (in de ochtend) bij ons is. U kunt dit sturen aan mevrouw S. van Grinsven (Hoofd P&O), s.vangrinsven@arentheemcollege.nl