Locatiedirecteur Het Rhedens Dieren

vacature

Logo Het Rhedens voor website

Het Rhedens Dieren heeft een vacature voor een

locatiedirecteur

mensgerichte onderwijsondernemer, die luistert en vraagt

De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de algemeen directeur / bestuurder, maakt deel uit van het directieberaad van Het Rhedens en heeft een schoolbrede portefeuille.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO.

organisatie

 Logo Het Rhedens voor website

Het Rhedens Dieren is een school voor vmbo b/k, mavo en de onderbouw havo en vwo met 1100 leerlingen. Het is één van de drie locaties van Het Rhedens. De leerlingen havo/vwo uit Dieren gaan in de bovenbouw naar Het Rhedens Rozendaal. Het onderwijs is volop in ontwikkeling, er worden veel extra activiteiten geboden door alle afdelingen heen, waardoor leerlingen elkaar ook buiten hun eigen klassen ontmoeten.

Wat valt direct op? Een fraai gebouw op een A-locatie vlakbij het station, een parkachtige omgeving, gemotiveerde en gekwalificeerde docenten, kansrijke leerlingen, betrokken ouders, interessante activiteiten op het gebied van cultuur en sport. Men vindt de sfeer en het sociale klimaat aangenaam persoonlijk. Men kent elkaar, de lijnen zijn kort, de drempels zijn laag. De onderlinge betrokkenheid en collegialiteit is erg groot. De grondhouding van alle partijen is: het gaat wel lukken, we vinden altijd een weg.

Het Rhedens Dieren hecht aan goede samenwerking met het basisonderwijs. De communicatie tussen VO en PO verloopt op een vanzelfsprekende manier. De zorgstructuur staat. De afdelingenstructuur is stevig verankerd. Teams kennen hun leerlingen en gaan ervoor.

Gelukkig is er nog genoeg te doen!

De doorlopende leerlijnen en synergie tussen de afdelingen en locaties kunnen een impuls gebruiken. De positie van de sectie ten opzichte van de afdeling heeft versterking nodig. Kennismanagement is een issue: door de eilandjes die de afdelingen met elkaar vormen, is minder zicht op alle beschikbare expertise binnen de organisatie in zijn geheel.

Dieren ligt in een krimpgebied. Het is daarom van belang dat de school zich in de regio goed profileert en uiterst kritisch blijft op de eigen kwaliteit, innovatie en herkenbaarheid van het onderwijs.

De locatieleiding bestaat uit de locatiedirecteur en vijf afdelingsleiders.
De locatiedirecteur is lid van het directieberaad van Het Rhedens.

opdracht

Logo Het Rhedens voor website
U organiseert een proces waarbij de afdelingen samen de onderwijsvisie voor de gehele school aanscherpen en actualiseren. Die visie moet leiden tot een nog aantrekkelijker, onderscheidend schoolprofiel dat leerlingen en ouders in de wijde regio aantrekt. U versterkt de samenwerking en de relatie tussen afdelingen en de verschillende locaties van Het Rhedens en met alle partijen daarbuiten. U zorgt ervoor dat de kwaliteiten van Het Rhedens Dieren in het oog springen.

profiel


Logo Het Rhedens voor website
Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:

 • Ruime leidinggevende ervaring in het onderwijsveld
 • Kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
 • Effectiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijskundige visie
 • Ervaring met PR en eigentijdse communicatie.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor Het Rhedens en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u bent geïnteresseerd in wat er speelt. U doordringt medewerkers ervan dat de expertise van alle collega’s de moeite waard is
 • Onderwijskundig leiderschap: u kunt met medewerkers tot een gedeelde visie komen. U formuleert met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. U realiseert focus in de organisatie en stelt medewerkers daarmee in staat zelf goede afwegingen te maken
 • Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat ze consistent en goed beargumenteerd zijn. U houdt anderen en uzelf aan gemaakte afspraken
 • Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en toegankelijk voor iedereen en staat open voor goede ideeën en initiatieven. U weet hoe u verschillende doelgroepen bereikt en u organiseert de communicatie doelgericht. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend.

 

informatie

Logo Het Rhedens voor website

 

Aanvraag documentatie locatiedirecteur Het Rhedens Dieren

Aanvullende informatie kunt u hier opvragen.

procedure

Logo Het Rhedens voor website

U kunt tot uiterlijk 6 juli 09.00 (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Pas op: de planning is heel krap!

Alle gesprekken vallen in dezelfde week:
Voorrondegesprekken zijn gepland op maandag 13 juli. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 15 juli. De tweede ronde wordt gehouden in de middag/avond van 17 juli.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

sollicitatieformulier


Logo Het Rhedens voor website
 

Sollicitatieformulier locatiedirecteur Het Rhedens Dieren

Door onderstaand formulier volledig in te vullen, een recente versie van uw cv (bij voorkeur in Word) te uploaden en het te verzenden solliciteert u naar de functie van locatiedirecteur Het Rhedens Dieren. Uw sollicitatieformulier dient uiterlijk op 6 juli a.s. om 09.00 uur te zijn ontvangen door Marike Jonker van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure.
 • Accepted file types: doc, docx, pdf.


Conrector Openbaar Lyceum Zeist

vacature

 OSG_Lyceum_50mm_RGB

Het Openbaar Lyceum Zeist is per 1 augustus op zoek naar een

 conrector

ondernemend, onderzoekend en onderscheidend

Functieomvang: 1.0 fte

Inschaling en rechtspositie conform CAO Voortgezet Onderwijs afhankelijk van opleiding en ervaring, opname in het ABP pensioenfonds en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Standplaats Zeist.

 

organisatie

OSG_Lyceum_50mm_RGB

Het Openbaar Lyceum Zeist is een kleinschalige, veilige school met 930 leerlingen waar een prettige sfeer heerst en iedereen elkaar kent. De kracht van de school is de aandacht die er is voor individuele leerlingen. Openheid en wederzijds respect zijn kenmerkend voor iedereen op het Openbaar Lyceum Zeist.

Het Openbaar Lyceum Zeist heeft zichzelf op de kaart weten te zetten door aanvullende programma’s op het gebied van sport en expressie aan te bieden. Sinds 2012 wordt vanaf klas 1 de gymnasiale stroom De Jonge Onderzoeker (DJO) aangeboden. De afgelopen jaren heeft het Openbaar Lyceum Zeist een forse kwaliteitsslag gemaakt en is er rust en structuur in de organisatie gekomen. Er is flink en succesvol geïnvesteerd in de vakinhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs en in de professionalisering van het team. Dat resulteerde in  o.a. uitstekende eindexamenresultaten.

De rector en de conrectoren kennen een functionele verdeling in de aansturing van de organisatie. Kenmerkend daarin is dat er gewerkt wordt in een functionele ‘matrix’ waarin de onderwijskundige ontwikkeling binnen clusters van vaksecties wordt voorbereid en de organisatie en leerlingbegeleiding binnen (clusters van) jaarlagen plaatsvindt en de personeelszorg door de schoolleiding wordt geboden. De diverse clusters van secties en jaarlagen worden gecoördineerd door docenten op resp. LD- en LC-niveau.

Het Openbaar Lyceum Zeist maakt deel uit van de Openbare Scholen Groep Schoonoord te Zeist en Doorn en Maarsbergen, bestaande uit 4 scholen. Het Openbaar Lyceum wordt geleid door een rector en twee conrectoren. Zij geven leiding aan 10 coördinatoren.

ontwikkeling

OSG_Lyceum_50mm_RGB

De komende jaren zal binnen het Openbaar Lyceum Zeist vooral worden gewerkt volgens de leidraad van de drie O’s: Onderzoekend, Onderscheidend en Ondernemend. De kern van deze aanpak is voortdurend onderzoek te doen naar resultaten van het onderwijs en leerlingen te stimuleren onderzoekend te leren.

Het uitgangspunt is daarbij onderscheidend te zijn: ten opzichte van de resultaten van de andere scholen, qua differentiatie in didactiek in de Havo en Vwo-afdeling en in de individuele begeleiding en differentiatie in het onderwijs aan de leerlingen. Daarbij staan ontwikkeling van nieuwe vormen van uitdagend en inspirerend onderwijs en het integreren van ICT-toepassingen centraal. Ondernemerschap blijkt o.a. uit het betrekken van leerlingen bij de eigen schoolorganisatie zoals het leerlingenmentoraat en het geven van bijles.

Opdracht aan de schoolleiding is om de plannen te implementeren en waar nodig verder te ontwikkelen en toe te zien op het nakomen van de afspraken. Aan de collega’s worden hoge eisen gesteld en de schoolleiding is er op gericht de juiste balans tussen ambitie en werkdruk van het energieke team te behouden.

functie

OSG_Lyceum_50mm_RGB

Het Openbaar Lyceum Zeist is per 1 augustus op zoek naar een

 conrector

ondernemend, onderzoekend en onderscheidend

die verantwoordelijk is voor de 2e klassen en het vwo en verdere ontwikkeling van De Jonge Onderzoeker-afdeling en de portefeuilles kwaliteitszorg en organisatie. De conrector stuurt twee jaarlaagcoördinatoren en de verzuimcoördinator aan. De conrector legt verantwoording af aan de rector.

Salarisschaal:
Inschaling en rechtspositie conform CAO Voortgezet Onderwijs afhankelijk van opleiding en ervaring, opname in het ABP pensioenfonds en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Standplaats Zeist

Functieomvang: 1.0 fte

functie eisen

OSG_Lyceum_50mm_RGB

Uit uw CV en sollicitatie blijkt dat u beschikt over:

 • Aantoonbare leidinggevende vaardigheden, vooral aan hoog opgeleide docenten in een veranderende omgeving
 • Ruime ervaring in het (voortgezet) onderwijs
 • Aantoonbare kwaliteit in de organisatorische kant van het onderwijs
 • Academisch werk- en denk niveau
 • Een heldere visie op ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs

Uit gesprekken met u blijkt dat u beschikt over

 • Onderwijskundig leiderschap: met uw visie op onderwijs neemt u anderen mee naar onderscheidende, innovatieve en onderzoekende onderwijsdidactiek
 • Analytisch vermogen: u bent in staat een veelheid aan informatie te analyseren en te vertalen in concrete plannen en beleid.
 • Samenwerkend vermogen: samen met anderen werkt u aan de verdere onderwijskundige en organisatorische ontwikkeling van de school. U heeft oog voor de verschillende talenten en kwaliteiten in de school
 • Kwaliteitsgerichtheid: in een omgeving met hoge werkdruk en onderwijsvernieuwing houdt u oog op het handhaven van de onderwijskwaliteit en stuurt u op het behalen van goede resultaten
 • Communicatieve vaardigheden: u bent toegankelijk en zichtbaar voor collega’s, leerlingen en ouders. U communiceert duidelijk, handelt indien nodig en relativeert waar nodig.

procedure

OSG_Lyceum_50mm_RGB

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past. Zie www.osgs.nl voor een eerste indruk. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de rector van het Openbaar Lyceum Zeist, de heer Carlo Pedroli, c.pedroli@osgs.nl

U kunt solliciteren door het sollicitatieformulier (zie volgende tab) in te vullen en voorzien van uw curriculum vitae te verzenden.

Uw reactie (sollicitatieformulier met cv) dient uiterlijk 17 juni vóór 10.00 uur per email te zijn ontvangen door Ellen van den Tol (e.vandentol@parcours.nl).

Belangrijk voor uw agenda: Voorrondegesprekken zijn gepland op 23 juni 2015. De eerste gespreksronde vindt plaats op 29 juni. De tweede ronde wordt gehouden op 1 juli.

 

 

 


Afdelingsleider Gymnasium+ Thomas a Kempis, Arentheem College Arnhem

vacature

CEN_logo_FC_rgb_klein

Het Arentheem College in Arnhem heeft voor de locatie Thomas a Kempis een vacature voor een

afdelingsleider Gymnasium+ klas 1-2-3

met een inspirerende visie op gymnasiaal onderwijs

De afdelingsleider maakt deel uit van het managementteam van Thomas a Kempis en werkt onder verantwoordelijkheid van de directie.

Salaris: LD
Functieomvang: (0,8 – 1,0 fte)

organisatie

CEN_logo_FC_rgb_klein
Thomas a Kempis in Arnhem
is een school voor betrokken en nieuwsgierige leerlingen die hard willen werken aan hun eigen succes. Een school voor havo, atheneum en gymnasium+ waar het draait om leren met ambitie!

De afdeling gymnasium+ verzorgt gymnasiaal onderwijs voor de allerleergierigste, -nieuwsgierigste en -zelfstandigste leerlingen. Het onderwijs wordt deels in projectvorm gegeven. Daarnaast is er speciale aandacht voor de persoonlijke groei van de leerlingen. Op deze afdeling wordt nu vooral gewerkt aan de verdieping van het gymnasium+-concept en de uitbouw hiervan in zowel de onder- als de bovenbouw.

Thomas a Kempis maakt deel uit van het Arentheem College. Het Arentheem College bereidt jongeren voor op vervolgonderwijs, beroepsuitoefening en (wereld)burgerschap. Dit doen we door goed, eigentijds voortgezet onderwijs te verzorgen vanuit een algemeen christelijke basis.

opdracht

CEN_logo_FC_rgb_klein
De afdelingsleider heeft de opdracht samen met de docenten van deze ambitieuze afdeling een concept uit te bouwen dat aantrekkingskracht heeft op de doelgroep:geïnspireerde, hardwerkende leerlingen die geprikkeld worden het beste uit zichzelf naar boven te halen. Natuurlijk moet het curriculum ook leiden tot bovengemiddelde examenresultaten.

 

functie

CEN_logo_FC_rgb_klein

Taken en verantwoordelijkheden van de afdelingsleider:

* dagelijkse leiding over de afdeling
* leiding geven aan een docententeam van ongeveer 20 personen
* onderwijskundige vernieuwingen in de hele school
* coördinatie van onderwijsprocessen
* communicatie met ouders en leerlingen
* uitvoering van het personeelsbeleid
* lesgevende taak ( 4 tot 8 lesuren per week).

profiel

CEN_logo_FC_rgb_kleinPast u in het profiel?
Uit uw cv, uw sollicitatieformulier (en in een later stadium in gesprekken met u) blijkt dat u

 • ervaring heeft met gymnasiumonderwijs en hierop een aanstekelijke visie hebt ontwikkeld
 • een interessante gesprekspartner bent als het gaat om onderwijs aan leergierige, nieuwsgierige en zelfstandige leerlingen
 • aantoonbare ervaring heeft op het gebied van onderwijsinnovatie
 • een bijdrage kunt leveren aan de vormgeving van de identiteit van de hele school
 • kunt werken in het krachtenveld locatie – afdeling – docenten – leerlingen – ouders
 • coördinerende ervaring heeft opgedaan
 • een relevante eerstegraads bevoegdheid heeft.

 

 

procedure

CEN_logo_FC_rgb_klein

U kunt reageren door het sollicitatieformulier (zie tab hiernaast) in te vullen met uw cv te sturen naar de afdeling PZ van het Arentheem College. U kunt tot 22 juni solliciteren. We zijn benieuwd naar uw reactie!

Onderdeel van de selectieprocedure is een gedragsgericht interview dat wordt afgenomen door Parcours Partners. Dit interview vindt plaats op 25 juni.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

 

 


 

 

 

 

Lid Raad van Toezicht COG

COG logo

Profielschets leden Raad van Toezicht

organisatie

Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

De stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) vormt het bestuur van het Arentheem College, CSV, ROC A12 en de stichting contractonderwijs.Het onderwijsaanbod bestaat uit een praktijkschool, mavo (plus), havo, atheneum, gymnasium (plus), (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs, educatie en vavo.De locaties bevinden  zich in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Veenendaal, Velp en Wageningen. Het COG heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op onderwijsgebied in de regio’s Vallei en Gelderland-Midden. Zo’n 5700 MBO studenten en 3500 VO leerlingen en 1800 cursisten contractonderwijs, Vavo en Educatie volgen dagelijks het kwalitatief goede onderwijs.Voor ons onderwijs is één ding het allerbelangrijkste; dat jonge mensen en volwassenen in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Daarom werken we, vanuit een financieel solide basis en geïnspireerd door de christelijke levensbeschouwing, continue aan onze onderwijskwaliteit. Het onderwijs van COG kenmerkt zich door betrokkenheid en is kleinschalig georganiseerd.Het komende jaar staat in het teken van de versteviging van de locatiestructuur en de daarbij behorende profilering. Goede resultaten en een sterk imago vergroten de aantrekkingskracht van onze scholen.

 

RvT

De Raad van Toezicht werkt op basis van een jaaragenda. Naast 5 reguliere vergaderingen van de raad zijn er ca. 5 extra bijeenkomsten rond relevante thema’s en ontmoetingen in de organisatie van COG.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Branchecode Goed bestuur in het MBO en de Code Goed onderwijsbestuur VO. Verdere professionalisering, aanvullende expertises en spreiding van regionale betrokkenheid zijn voor de Raad van Toezicht belangrijke criteria bij werving van nieuwe leden.

 

profiel lid RvT

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht:

 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen maar met voldoende inhoudelijke betrokkenheid, een oordeel te kunnen vormen over de door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om de uitvoering van het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • kennis van politieke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen die van betekenis zijn voor het voortgezet onderwijs, (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en educatie;
 • inzicht in de functie-gerelateerde verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, bekendheid met de onderwerpen van Corporate Governance;
 • bestuurlijke ervaring in combinatie met (bewezen) toezichthoudende kwaliteiten;
 • vermogen om op basis van ervaring met gezag de toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol in teamverband te vervullen;
 • affiniteit met het onderwijs en de identiteit van de stichting;
 • visionair: bereid en in staat zijn om mee te denken over de toekomst van COG en haar scholen;
 • onafhankelijk en integer, in de afgelopen vijf jaar niet direct betrokken geweest bij de stichting;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk, maatschappelijk actief;
 • persoonlijk en/of zakelijk betrokken bij de regio’s Vallei en/of Gelderland-midden;
 • academisch werk- en denkniveau.

Specifiek voor de portefeuille onderwijs is aan te bevelen:

 • Visie op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs
 • Actuele werkervaring in het onderwijs
 • kennis van en inzicht in de vormgeving van de identiteit

COG kent haar Raad van Toezicht een brancheconforme vergoeding toe.

procedure

Heeft u belangstelling voor deze boeiende toezichthoudersfunctie op voordracht van de medezeggenschapgeledingen?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het sollicitatieformulier in te vullen en met een curriculum vitae in te zenden tot uiterlijk 27 april, 09.00 uur. Uw gegevens komen terecht bij Marike Jonker van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure.

Voor uw agenda
Een selectiegesprek met de voordrachtscommissie vindt plaats in namiddag en avond van woensdag 20 mei of op woensdag 27 mei. De kandidaat of kandidaten die worden voorgedragen zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met enkele leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

 

 

 


[MJ1]