RSG Enkhuizen bestuurder

 

algemeen

RSG Enkhuizen

RSG Enkhuizen heeft met ingang van 1 januari 2016 een vacature voor een

bestuurder

verbindend | vasthoudend | koersvast

De bestuurder geeft leiding aan de conrector financiën en  bedrijfsvoering en aan de 4 conrectoren die direct de teams aansturen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Functieomvang: 1 fte.
Inschaling: volgens CAO Bestuurders VO.

 

organisatie

RSG Enkhuizen

De RSG Enkhuizen is een bruisende school met vmbo tl, havo en atheneum onderwijs voor circa 1650 leerlingen. Voldoende instroom, een goed gebouw, een gezonde financiële positie en ruimte voor tal van activiteiten binnen en buiten de schoolmuren. Een levende school, een school voor je leven met persoonlijke aandacht voor de individuele leerling. De RSG Enkhuizen heeft de ambitie om leerlingen actief en zelfstandig te leren leren. Maatwerk is hierbij het leidend principe, gericht op de optimale groei en ontwikkeling van een leerling, passend bij ieders talent en persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent ook een goede aansluiting op het vervolgonderwijs van MBO tot en met WO. Uiteindelijk zal iedere leerling over voldoende kennis en ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ moeten beschikken om zelfstandig en kritisch deel te nemen aan een veranderende maatschappij. De RSG Enkhuizen heeft besloten de stap te zetten naar een eenhoofdig College van Bestuur. Deze transitie betekent een verandering in de aansturing. De kenmerkende cultuur en structuur, met korte lijnen in de school, dient daarbij behouden te blijven.

opdracht

RSG Enkhuizen

In een regio waarin krimp de komende jaren zal doorzetten weet u de school te positioneren en profileren met onderscheidend, gepersonaliseerd onderwijs waarbij niet alleen aandacht is voor cognitieve ontwikkeling. U zet in op verdere professionalisering van de organisatie en medewerkers en bouwt aan een aanspreekcultuur waarin men gewend is verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen. U weet de transitie naar een kleiner bestuur te vertalen in een organisatie, waarin naast de benodigde effectiviteit in besteding van middelen en de borging van processen, ruimte is voor ambitieuze onderwijskundige ontwikkelingen. U intensiveert de samenwerking met partners in de regio.

profiel

RSG Enkhuizen

Past u in het profiel? Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:

  • integrale leidinggevende ervaring (in het onderwijs)
  • ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen
  • ervaring met het aansturen van onderwijsontwikkeling
  • ervaring met samenwerking met verschillende partners.

Kandidaten die naast managementervaring in het onderwijs ervaring hebben opgedaan buiten het onderwijs, worden ook nadrukkelijk verzocht te solliciteren.  

Uit gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Verbindend leiderschap: als boegbeeld van de school zorgt u voor verbinding tussen de verschillende afdelingen. U bevordert de interne samenwerking en de samenwerking met externe partners. U bent koersvast en neemt mensen mee in verdere ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie.

Organisatiesensitiviteit: als bestuurder weet u goed te schakelen tussen de verschillende rollen die van u worden gevraagd. U daagt de schoolleiding uit hun talenten optimaal te benutten en delegeert taken en verantwoordelijkheden waar het kan. U stimuleert ontwikkeling en zorgt voor borging en monitoring.

Strategisch inzicht: u hebt zicht en visie op wat zich afspeelt in de regio en in het land. U neemt graag het initiatief en levert een bijdrage aan de dialoog in verschillende relevante verbanden. Met uw visie op maatwerk en onderscheidend onderwijs inspireert u anderen de ambitie hoog te houden.

Communicatieve vaardigheden: u zorgt voor een heldere, directe, zakelijke en tijdige communicatie naar alle geledingen. U bent zich bewust van uw voorbeeldrol in een aanspreekcultuur en geeft met plezier feedback en ontvangt die zelf graag.

procedure

RSG Enkhuizen

Overweegt u om te solliciteren? Ga goed bij uzelf na of dit de school en opdracht is die bij u past. Kijk op www.rsg-enkhuizen.nl  voor meer informatie over de organisatie. Op www.parcours.nl vindt u meer informatie over de procedure.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 12 april per email te zijn ontvangen door Ellen van den Tol, e.vandentol@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda

Gesprekken voor de verschillende ronden in het selectieproces, zullen worden gepland op 13 mei, 19 mei en 21 mei. Een cv scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure. Tevens wordt van de nieuwe bestuurder een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

sollicitatieformulier

RSG Enkhuizen

Sollicitatieformulier bestuurder RSG Enkhuizen

Door dit formulier volledig in te vullen, een recente versie van uw cv (in Word of als PDF) te uploaden en te verzenden solliciteert u naar deze functie. Uw sollicitatieformulier dient uiterlijk op 12 april om 09.00 uur te zijn ontvangen door Ellen van den Tol van Parcours Partners. Zij begeleidt deze procedure.