Afdelingshoofd Onderwijshuisvesting BOOR

BOOR_variant_1_rgb_coated

organisatie

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omgeving. In totaal zijn er 85 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven. Met ruim 3.500 medewerkers zijn wij één van de grotere werkgevers in de regio.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingboor.nl

DSC_0381

BOOR Services
BOOR Services is het servicebureau binnen BOOR met een hoogwaardig dienstenaanbod voor het bestuur en de scholen. Daarnaast heeft het servicebureau een regisserende en sturende verantwoordelijkheid. Niet het uitvoeren van vooraf overeengekomen taken staat centraal, wel het werken aan de realisatie van vooraf overeengekomen opbrengsten. Binnen BOOR Services zijn diverse expertisegebieden ondergebracht, waaronder algemeen beleid, centrale inkoop, communicatie, finance & control, huisvesting, human resource, juridische zaken en kwaliteit, kennis en onderzoek. BOOR Services is gevestigd aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam.

Team Huisvesting
Het team Huisvesting zorgt voor alle werkzaamheden rondom de huisvesting van scholen, van regulier onderhoud tot complete nieuwbouw. Er wordt nauw samengewerkt met het lid van het college van bestuur dat belast is met de portefeuille huisvesting.

vacature

BOOR heeft een vacature voor een

afdelingshoofd onderwijshuisvesting
die met het team huisvesting de omslag maakt van beheer naar strategie

Het hoofd huisvesting rapporteert aan het CvB.

Functieomvang: 1.0 fte
Salarisindicatie: max. € 5.446,00 per maand / € 75.416,00 per jaar.

opdracht

school BOOR

De opdracht
De komende twee jaar staan in het teken van een ingrijpende verandering in het werkproces: informatie zo organiseren dat er vooraf, multidisciplinair, TCO-beleid wordt gemaakt dat realtime wordt gevolgd, geëvalueerd, bijgesteld en verantwoord. Hiervoor zijn een opdracht en een routekaart opgesteld / BOOR Opdracht hoofd huisvesting (PDF).

profiel

Heeft u de expertise en de aanpak die nodig is?
Uit uw cv en uw sollicitatieformulier blijkt dat u
• Ervaring heeft met onderwijshuisvesting
• Een relevante opleiding heeft gevolgd op HBO+ of academisch niveau
• Ervaring heeft met organisatieverandering en implementatie van nieuwe processen
• Complexe processen tot de simpele kern weet terug te brengen.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u de opdracht die er ligt voor het hoofd huisvesting kunt realiseren. Er wordt gekeken naar uw communicatieve vaardigheden, uw analytisch vermogen, uw kritisch vermogen en uw deskundigheid.

procedure

Procedure
U kunt solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen en met uw cv en eventuele bijlagen te verzenden. Uw gegevens gaat naar mevrouw S. Monna, personeelsconsulent van BOOR.
U kunt reageren tot 13 oktober 09.00 uur. U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek, als uit uw sollicitatie blijkt dat uw visie en ervaring een verrijking voor de organisatie kunnen zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ger Simjouw, hoofd huisvesting a.i., telefoon 06-20136757.

sollicitatieformulier