Locatieleider Sint-Montfort College Rotterdam Zuid

 

logo_montfortcollege

Het Sint-Montfort College in Rotterdam Zuid biedt vwo – havo – mavo aan zo’n 530 leerlingen. Het is een kleinschalige school met niet alleen aandacht voor kennis maar ook voor sociale vaardigheden, de veiligheid op school en de voorbereiding op de maatschappij. Er wordt door een betrokken team hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het rendement te verhogen maar er is nog veel werk te doen. De school moet aantrekkelijker worden voor leerlingen uit Zuid en het contact met het basisonderwijs vereist gerichte aandacht.

In Rotterdam Zuid zijn belangrijke en positieve ontwikkelingen aan de gang en het Montfort wil zich graag net als de directe omgeving herpositioneren in Rotterdam.

logo lmcHet Sint-Montfort College is onderdeel van het LMC. Binnen het LMC wordt de management- en organisatiestructuur opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is het invoeren van de functie van locatieleider. De dagelijkse leiding van Sint-Montfort wordt belegd bij de locatieleider.

Vacature


logo_montfortcollege

Het Sint-Montfort College in Rotterdam is op zoek naar een:

enthousiaste en gedreven locatieleider

De locatieleider geeft integraal leiding aan de locatie en wordt hierbij ondersteund door één teamleider. De locatieleider is verantwoordelijk voor de locatie en vertaalt het beleid van LMC VO op het gebied van onderwijs, personeel en financiën naar de locatie. De locatieleider legt verantwoording af aan de directeur van Zuiderpark en Montfort.

Functieomvang: 1 fte
Salarisschaal: 13 (cao – VO)

Profiel


Wordt u de nieuwe locatieleider voor Sint-Montfort?
Uit uw cv en het door u ingevulde sollicitatieformulier komt naar voren dat u beschikt over:
• leidinggevende of coördinerende ervaring in het voortgezet onderwijs
• kennis van bedrijfsvoering
• ervaring met het begeleiden van onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen
• kennis en ervaring in (de bovenbouw van) mavo – havo – vwo
Ervaring met het werken in een multiculturele omgeving is een pre.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:
• Onderwijskundig leiderschap: u geeft leiding aan de ingezette onderwijskundige ontwikkelingen en stuurt nadrukkelijk op kwaliteit. U bent creatief in het vinden van oplossingen en weet draagvlak te creëren voor innovaties

• Leiderschap: u heeft een heldere visie op de ontwikkeling van pedagogische en onderwijskundige thema’s in relatie tot de hedendaagse samenleving in Rotterdam-Zuid. U creëert draagvlak voor mogelijke innovaties, stuurt het ontwikkelingsproces aan en bewaakt de te behalen resultaten

• Organiserend vermogen: u overziet de verschillende beleidsterreinen in de organisatie met hun onderlinge samenhang. U weet nieuwe ontwikkelingen te verbinden aan de dagelijkse praktijk van de schoolorganisatie

• Communicatieve vaardigheden: u bent toegankelijk voor leerlingen, ouders en medewerkers. U bent duidelijk, handelt consequent en daadkrachtig.

Procedure


Gaat u solliciteren op de vacature Locatieleider Sint-Montfort College?
De procedure wordt begeleid door Parcours Partners.
U kunt solliciteren door bijgevoegd in te vullen sollicitatieformulier en samen met uw cv terug te mailen naar Ellen van den Tol. Uw sollicitatie dient uiterlijk vrijdag 11 juli vóór 12 uur ontvangen op e.vandentol@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:
Eerste ronde selectiegesprekken: 17 juli
Tweede ronde selectiegesprekken: 21 juli


 

 

Rector A. Roland Holst College

 

Het A. Roland Holst College in Hilversum, een algemeen bijzondere school voor mavo, havo en vwo met 1500 leerlingen, bestaat al 111 jaar. Het is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.


Acht hechte onderwijsteams, met betrokken docenten die hun leerlingen goed kennen, en twee bij elkaar in de buurt gelegen schoolgebouwen geven de organisatie een kleinschalig karakter. De open, informele sfeer en de ruimte die er voor leerlingen en medewerkers is zichzelf te zijn maken de school aantrekkelijk voor veel mensen. Veel direct en laagdrempelig contact is deel van de organisatiecultuur. Het is een fijne school, waar veel kan. Dialoog is hier een groot goed, het pedagogisch klimaat is uitstekend. De school heeft een paar onderwijskundige parels, zoals QUEST, WON en Big History.

Alle ingrediënten voor een excellente school zijn aanwezig: een goed opgeleid docententeam, veel energie en enthousiasme bij alle medewerkers. De teams hebben en nemen de ruimte om hun eigen accenten te leggen. Daar zit het belangrijkste ontwikkelpunt: de ontwikkeling van een gedeelde en levende onderwijskundige visie.

Met deze visie kan het in de school aanwezige talent doelgericht en SMART toewerken naar concrete doelstellingen, waar nu veel energie wordt gestoken in op zichzelf staande initiatieven en projecten. Een gedeelde visie maakt het makkelijker beleid te formuleren en beslissingen te onderbouwen. Het leidt tot meer transparantie en stimuleert afstemming, samenwerking, uitwisseling en borging van best practices. Dit zal de samenhang tussen de teams bevorderen. Uiteindelijk levert dit alles een herkenbaar en onderscheidend onderwijskundig profiel op, waar leraren, leerlingen en ouders bewust voor kunnen kiezen. Ouders, medewerkers en management zien dit in en geven aan dat het tijd is om hiermee aan de slag te gaan.

Het A. Roland Holst College heeft nu een goede marktpositie maar kan niet achterover leunen. Demografische ontwikkelingen maken een goede naam en goede contacten in de nabije toekomst van levensbelang. Dit vergt een goede samenwerking met basisonderwijs, gemeente, collega-scholen binnen en buiten de GSF, bedrijfsleven en alle stakeholders die belang hebben bij een florerend ARHC. Ook is het nodig nu te zorgen voor een appeltje voor de dorst.

De directie bestaat uit een rector en een plaatsvervangend rector (beheer & financiën). Met de acht teamleiders vormen zij het management team. De rector is lid van het Centraal Management Team van de GSF. Van alle leden wordt verwacht dat zij GSF-breed een bijdrage leveren.

De GSF biedt haar scholen een professionele infrastructuur en veel gelegenheid tot professionalisering (GSF Academie) en ontwikkeling.

 

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie zoekt voor het A. Roland Holst College een

verbindende rector

met oog voor kwaliteit van mensen en onderwijs

De rector legt verantwoording af aan het College van Bestuur en maakt deel uit van het Centraal Management Team van de GSF.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO.
Uw opdracht
Met het team ontwikkelt u een onderscheidend onderwijskundig profiel. U zorgt dat de school daarmee in de omgeving en onderwijsland nog beter op de kaart komt. U geeft leiding aan de teamleiders bij het realiseren van daaraan verbonden doelstellingen en investeert in afstemming tussen de teams. Succesvolle projecten worden gevierd, gedeeld en geborgd.

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:
• Ruime managementervaring in het voortgezet onderwijs
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Ruime ervaring met het onderwijsproces (1e graads bevoegdheid)
• Ervaring met PR en netwerkontwikkeling.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het A. Roland Holst College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
• Verbindend leiderschap: U bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en zet in op uitwisseling en communicatie tussen geledingen en in- en externe partijen
• Onderwijskundig leiderschap: u kunt een fundamentele dialoog over onderwijs leiden. Met de oogst van die dialoog organiseert u een proces dat uitmondt in een gedeelde visie. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stuurt hen aan bij het behalen daarvan. U organiseert focus in de organisatie en geniet van behaalde successen
• Besluitvaardigheid: u kunt goed luisteren en bent degene die uiteindelijk, alles gehoord hebbend, bepaalt waar het heen moet. Men accepteert uw beslissingen omdat ze goed beargumenteerd zijn
• Communicatieve vaardigheden: u speelt soepel in op gebeurtenissen en schat risico’s en kansen goed in. Met helderheid en overtuigingskracht houdt u mensen scherp. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend. Men ziet u als boegbeeld en waardeert uw natuurlijk overwicht.

 

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.gsf.nl of www.arhc.nl voor een eerste indruk. Via de link aanvullende informatie kunt u meer specifieke, op de selectieprocedure toegesneden documentatie vinden. U vindt het sollicitatieformulier onderaan de profielschets onder de knop: direct solliciteren .

procedure

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 25 augustus om 9.00 uur per email te zijn ontvangen bij de GSF. De sollicitaties worden doorgestuurd naar Marike Jonker van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure, in opdracht van de GSF.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 10 september. De eerste gespreksronde vindt plaats op 16 september. De tweede ronde wordt gehouden op 23 september (ochtend). Tussen het eerste en het tweede gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een informele ontmoeting met het College van Bestuur.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.


Afdelingsleider bovenbouw – Titus Brandsma Velp

Het Arentheem College te Arnhem

zoekt met ingang van schooljaar 2014/2015 voor

Titus Brandsma in Velp (havo, atheneum, mavo)
een inspirerende en resultaatgerichte afdelingsleider bovenbouw
(0,8-1,0 fte)

Titus Brandsma maakt deel uit van het Arentheem College. Het Arentheem College bereidt jongeren voor op vervolgonderwijs, beroepsuitoefening en (wereld)burgerschap. Dit doen we door goed, eigentijds voortgezet onderwijs te verzorgen vanuit een algemeen christelijke basis.

Titus Brandsma is een kleine school, die leerlingen structuur en veiligheid biedt. Stapsgewijs vergroten we de wereld van onze leerlingen. Wij bieden de volledige mavo en tot met klas 3 havo en atheneum.

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling (klassen 3 en 4) en de ontwikkeling van het onderwijs. U geeft een aantal lessen. Daarnaast maakt u deel uit van het managementteam van de school. U legt verantwoording af aan de directeur.

Voor de beschrijving van de functie, klik hier (pdf in nieuw venster/tab).

Het komende schooljaar is de opdracht om de resultaten nog verder te verbeteren, onder meer door aandacht voor opbrengstgericht werken en het omgaan met verschillen.

Bent u de kandidaat die wij zoeken? Dan blijkt uit uw cv dat u aan de volgende eisen kunt voldoen:

 • ervaring binnen het voortgezet onderwijs met in elk geval coördinerende of leidinggevende ervaring;
 • ervaring met het aansturen van onderwijskundige processen;
 • ervaring met onderwijsinnovatie en veranderingsprocessen;
 • een relevante onderwijsbevoegdheid.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:

 • U heeft een inspirerende visie op het hedendaagse, resultaatgericht onderwijs. U kunt leidinggeven aan een team en met het team vormgeven aan het onderwijs;
 • U heeft een resultaatgerichte en coachende leiderschapsstijl;
 • U bent ontwikkelingsgericht, zowel ten aanzien van de leerlingen, de medewerkers als uzelf;
 • U staat voor de schoolwaarden en weet deze te versterken.

Wat bieden we u?
– Een aanstelling voor 12 maanden. Als blijkt dat u geschikt bent voor de functie, zetten we deze tijdelijke aanstelling aansluitend om in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
– We schalen u in in schaal LC van de CAO-VO (conform de waardering in FUWA-VO 2002). Doorgroei naar een LD-functie behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over deze functie? Belt u dan gerust met de heer Mark Daalderop, directeur Titus Brandsma (026-363 38 36).
Onderdeel van de selectieprocedure is een gedragsgericht interview dat wordt afgenomen door Parcours Partners. Dit interview vindt plaats op 28 mei.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Wilt u reageren? Zorgt u ervoor dat het ingevulde sollicitatieformulier voorzien van uw CV uiterlijk 21 mei om 09.00 uur (in de ochtend) bij ons is. U kunt dit sturen aan mevrouw S. van Grinsven (Hoofd P&O), s.vangrinsven@arentheemcollege.nl

directeur Oranje Nassau College in Zoetermeer

algemeen

Het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer is een brede open christelijke scholengemeenschap met 2050 leerlingen en ruim 255 personeelsleden verdeeld over twee vestigingen.Aan de Parkdreef verzorgen 126 medewerkers mavo, havo, atheneum en gymnasium onderwijs aan 1200 leerlingen in een goed geoutilleerd gebouw.Nu de examenresultaten sterk verbeterd zijn wordt voortvarend gewerkt aan verdere onderwijsontwikkeling binnen de kaders van het schoolplan en aan het verhogen van het rendement. Daarbij staat verdere professionalisering van medewerkers hoog op de agenda.

ONC Parkdreef staat voor persoonlijk, duidelijk en bloeiend onderwijs met veel aandacht voor de talentontwikkeling van leerlingen. In een concurrerende markt is het een belangrijke opdracht voor ONC Parkdreef om zich nog meer te positioneren en te profileren als een scholengemeenschap met persoonlijke aandacht voor de individuele leerling.

details

Het Oranje Nassau College zoekt per 1 augustus 2014 een directeur die samen met de plaatsvervangend directeur en teamleiders leiding geeft aan de vestiging Parkdreef. De directeur rapporteert aan de algemeen directeur van het Oranje Nassau College

De algemeen directeur vormt samen met de directeuren van de vestigingen Parkdreef en Clauslaan het managementteam van het ONC.

Functieomvang: 1 fte

Salarisschaal: max. 14

Het ONC maakt samen met 23 scholen voor basisonderwijs deel uit van de Unicoz scholengroep.

Het ONC is aangesloten bij de Stichting Perspectief. Binnen deze stichting werken acht scholengemeenschappen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-Holland samen op het gebied van personeelsbeleid en mobiliteit.

profiel

Uit uw brief, cv en de gesprekken met u blijkt dat u beschikt over:

 • ruime leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs
 • ervaring met het leiding geven aan onderwijsontwikkeling
 • ervaring met het positioneren en profileren van een organisatie
 • academisch denk- en werkniveau 

Uit de selectiegesprekken met u blijkt dat u een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de christelijke identiteit van het Oranje Nassau College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Persoonlijk leiderschap: u bent duidelijk, betrokken en zichtbaar in de school. U draagt zorg voor een professionele cultuur, waarin mensen elkaar aanspreken op afspraken en gedrag. U bent in staat taken en verantwoordelijkheden te delegeren 
 • Onderwijskundig leiderschap: u hebt een heldere kijk op onderwijsontwikkeling en kwaliteit. U bent koersvast en resultaatgericht op het gebied van rendementsverbetering. U zorgt voor onderlinge afstemming en stroomlijning 
 • Organiserend vermogen: u bent in staat te sturen op processen. U stelt de juiste prioriteiten op het juiste moment, bewaakt afspraken en zorgt dat iedereen zijn bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs 

Communicatieve vaardigheden: u bent het boegbeeld van de organisatie en u bent in staat de belangen van de organisatie in- en extern goed te vertegenwoordigen. U weet mensen binnen en buiten de organisatie te verbinden. U legt gemakkelijk nieuwe contacten en bouwt voort aan het netwerk van de school.

procedure

Wilt u meer weten?

Voor informatie over de school  zie www.onc.nl . U kunt een informatiepakket aanvragen bij de heer A. Stougie (astougie@unicoz.nl).

Wilt u solliciteren?

U kunt uw sollicitatie vóór uiterlijk 27 januari 9.00 uur  richten aan de heer A. Stougie ( directeur P&O  Unicoz) : astougie@unicoz.nl.

Belangrijke data:

Voorrondegesprekken vinden plaats op 10 februari

De eerste ronde gesprekken staan gepland op 13 februari en de tweede ronde op 3 maart .

De procedure wordt begeleid door Ellen van den Tol. Zij is bereikbaar op: 06 10 937 987.


Bestuurder – Stichting Cambium

Organisatie

Cambium

Stichting Cambium in Heerde, Hattem, Wezep en Veessen is een stichting voor 8 christelijke basisscholen (1700 leerlingen, 150 medewerkers), die elk een eigen gezicht hebben en een eigen rol in hun kern vervullen. Kenmerkend voor Cambium is de ontwikkelingsgerichtheid  en het enthousiasme om met en van elkaar te leren. Het motto is: ‘groeien door te delen’. Goed onderwijs vraagt om goed geschoold personeel en goede faciliteiten. Men is trots op het voorzieningenniveau, de open communicatie en vooral het feit dat men zich gekend, gezien en gewaardeerd voelt.

Thema’s die de komende jaren aandacht zullen (blijven) vragen zijn: passend onderwijs, innovatie en ICT, kwaliteitsborging, optimalisering van processen rond besluitvorming met alle geledingen en educatief partnerschap. Omdat Cambium in een krimpgebied ligt (2 à 3 % per jaar) is het van belang alert te blijven op een gezonde bedrijfsvoering en de verworvenheden van de scholen op de kaart te blijven zetten.

Een klein, professioneel team verzorgt vanuit het centraal bureau HRM, facilitaire zaken en het secretariaat.

Vacature

Cambium

De huidige bestuurder zet een volgende stap in zijn carrière. De Raad van Toezicht van de Stichting Cambium zoekt daarom per 1 januari 2014

een toegankelijke en inspirerende

bestuurder

die ervoor zorgt dat de stichting zich kan blijven concentreren op de ontwikkeling van kwalitatief goed christelijk basisonderwijs voor leerlingen in Heerde, Hattem, Wezep en Veessen.

Salarisindicatie: cao-bestuurders PO 2013 schaal B3 (€73.170 – met een maximum van (trede 7) €86.023  jaarsalaris incl. vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering bij een full-time dienstverband).

Functieomvang: 0.7 à 0.8 fte.

Profiel

Cambium

Wordt u de nieuwe bestuurder van de Stichting Cambium?

Uit uw sollicitatieformulier en cv komt naar voren dat u

 • in staat bent uw visie op een organisatie in de praktijk vorm te geven;
 • ervaring heeft met innovatie binnen het basisonderwijs;
 • een brede (praktische en/of theoretische) basis heeft op het gebied van financiën, personeel en onderwijsontwikkeling;
 • ervaring heeft met het positioneren van een organisatie.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u de kernwaarde “het kind is het uitgangspunt van al het handelen binnen de school” kunt uitdragen en dat u een bijdrage kunt leveren aan de christelijke identiteit van de organisatie. Daarnaast scoort u hoog op de volgende criteria:

 • Verbindend vermogen: u bent zichtbaar en toegankelijk en laat mensen voelen dat ze ertoe doen. Samen werken, samen leren en samen delen is wat u voorleeft
 • Bestuurlijk vermogen: U bent degene die zorgt dat de organisatie aan eisen, normen en criteria voldoet. U  zet in op een beleidsvormingsproces dat recht doet aan betrokkenheid en deskundigheid van de geledingen en de implementatie van het beleid dat hieruit is voortgekomen. U bent nabij, maar kunt ook als boegbeeld optreden. U houdt GMR en RvT bij de les
 • Strategisch inzicht: U hebt oog voor ontwikkelingen, zowel landelijk als in de regio en levert een bijdrage aan de dialoog in verschillende relevante verbanden en netwerken. U tast permanent af wat de beste scenario’s voor uw organisatie zijn
 • Ontwikkelingsgericht leiderschap: U investeert in kwaliteit door mensen steeds te prikkelen zich te ontwikkelen. Daarbij heeft u aandacht voor de cultuur van de organisatie en de mensen die erin werken.

Procedure

Cambium

Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een organisatie is die bij u past.

Zie www.stichtingcambium.nl voor een eerste indruk.

Via de tab ‘informatiepakket’ op deze site kunt u nog meer relevante informatie over de organisatie en de procedure aanvragen. U vindt hier ook het formulier dat nodig is voor uw sollicitatie.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 18 november voor 9 uur in de ochtend per email te zijn ontvangen op personeelszaken@stichtingcambium.nl. Marike Jonker van Parcours is betrokken bij het selectietraject.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op woensdag 27 november. De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 3 december. De tweede ronde wordt gehouden op vrijdag 6 december.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatiepakket

Cambium

Het is helaas niet meer mogelijk het informatiepakket aan te vragen of te solliciteren.


Procesmanager Plannen & Roosteren – Hogeschool Utrecht

Functie

HUlogo_CMYKu_rdbl_lg

Hogeschool Utrecht,

HU-diensten, team Onderwijslogistiek

Het team Onderwijslogistiek is sterk in ontwikkeling en bouwt aan een effectieve onderwijslogistieke organisatie. Het team is op zoek naar een

Procesmanager Plannen & Roosteren (0.8 – 1.0 fte)

De opdracht

Verbeter de onderwijsplanning en roostering met tevreden studenten als resultaat!

Het aansturen van het proces dat structureel leidt tot verschillende planningsinstrumenten en roosters, die kwalitatief voldoen aan de eisen van alle gebruikers. Leiding geven aan team Plannen & Roosteren, collegiaal lid Kernteam van Onderwijslogistiek.

Werkzaamheden
De essentie van je opdracht is het verbeteren van de kwaliteit (tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid) van de onderwijsplanning en uitvoering voor de studenten binnen de daartoe gestelde en nog te stellen kaders. Dit doe je door het gehele proces, beginnend bij de onderwijsplanning in de teams tot en met de feitelijke publicatie van het rooster, te verbeteren.

Naast het verbeteren van de kwaliteit, is ook het verhogen van de effectiviteit en efficiency je doel. Dit ga je doen door de verbinding te leggen met stakeholders in de  faculteiten en de HU-brede Planningen & Roostering ondersteuning te harmoniseren en te versterken. Je legt de nadruk op het begin van het proces, dicht bij de onderwijsteams en verbindt dit met de roosterorganisatie. Daarbij heb je veelvuldig contact met andere HU-diensten, aangezien je werkzaamheden direct het onderwijs en personele inzet raken.

De HU is bezig met een ingrijpende her- en nieuwbouw operatie. Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit op het gebied van de planning en roostering in nauw overleg met de faculteiten en herhuisvestingsorganisatie. Je rapporteert aan de Chief Logistic Officer en maakt deel van het team Onderwijslogistiek.

Selectiecriteria

HUlogo_CMYKu_rdbl_lg

Het profiel

Afgeronde Master-opleiding, leidinggevende ervaring in MBO, HBO of WO. Denkt vanuit de student. Ervaring met centrale benadering van logistieke/organisatorische vraagstukken en een scherp oog voor de eigenheid van opleidingen. Kent gegevensstroom binnen onderwijsondersteunende processen, planningssystemen en onderliggende relaties.

Prettige gesprekspartner, onvermoeibare procesverbeteraar, geduldig,  kan luisteren en sturen zonder machtsvertoon. Horizontaal verbindend.

Arbeidsvoorwaarden

HUlogo_CMYKu_rdbl_lg

Arbeidsvoorwaarden

 • Je begint met een jaarcontract
 • Inschaling: schaal 13 cao HBO
 • € 4.421,74 – € 5.385,74 b.p.m. bij volledig dienstverband, 8% vakantietoeslag, 13e maand, goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek, flexibiliteit in werktijd
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Solliciteren?

HUlogo_CMYKu_rdbl_lg

Solliciteren

Het is helaas niet meer mogelijk het informatiepakket aan te vragen of te solliciteren.


Informatiemanager Onderwijslogistiek – Hogeschool Utrecht

Functie

HUlogo_CMYKu_rdbl_lg

Hogeschool Utrecht,

HU-diensten, team Onderwijslogistiek

Het team Onderwijslogistiek is sterk in ontwikkeling en bouwt aan een effectieve onderwijslogistieke organisatie. Het team is op zoek naar een

Informatiemanager Onderwijslogistiek (0.8 – 1.0 fte)

De opdracht

Voorzie de student van optimale studie-informatie gedurende zijn onderwijsloopbaan.

In een organisatie met 6 faculteiten, 23 instituten, 125 opleidingen voor elkaar krijgen dat ieder van de 38.000 ingeschreven studenten altijd over tijdige, betrouwbare informatie beschikt om de studie onbelemmerd te kunnen volgen. Leiding geven aan diverse project- en beheersteams. Lid Kernteam van Onderwijslogistiek.

Werkzaamheden

De student moet optimaal worden voorzien van de benodigde informatie voor het doorlopen van de onderwijsloopbaan. Denk hierbij  aan het onderwijsaanbod, de keuzemogelijkheden, studievoortgang, roosters etc. Je vertaalt deze informatiebehoefte in informatievoorziening. Dat doe je niet zelf, maar je zorgt ervoor dat de veelheid aan initiatieven en innovaties in lijn gebracht  worden en in de juiste volgorde worden gestuurd naar het beoogde doel. Daarvoor start je met het uitwerken van de gewenste onderwijslogistieke architectuur en de route om daar te komen. Op basis daarvan neem je in nauw overleg met de betrokken gebruikers, besluiten over de vervanging van systemen of delen daarvan en over de prioritering van koppelingen.

Onderwijslogistiek denkt en werkt vanuit processen, die nu nog veelvormig uitgevoerd worden, maar effectiever en efficiënter ingericht gaan worden en waarop bespaard dient te worden. Daarom is een belangrijke opdracht dat je de informatie over de voortgang van het proces aan de medewerkers en het management beschikbaar stelt. Je werkzaamheden betreffen ook de aansturing van het functionele beheer van de onderwijslogistieke systemen. Daaruit vloeit voort dat één van je eerste taken is om de regie te voeren over de upgrade van ons studentinformatiesysteem Osiris.  Je rapporteert aan de Chief Logistic Officer en maakt deel uit van het team Onderwijslogistiek.

Selectiecriteria

HUlogo_CMYKu_rdbl_lg

Het profiel

Relevante Master-titel, ervaring met hoger onderwijs en organisatieontwikkeling; goed op de hoogte van het primaire proces, ook vanuit het perspectief van de student. Kent de spelregels voor studenten om de eindstreep te halen en de processen daarachter.

Heeft leiding gegeven aan IT verbeter of vernieuwingsprojecten in het onderwijslogistieke domein. Uitstekend inzicht in de functionele aspecten van informatiesystemen. Teamspeler. Communicatief sterk: luisteren, enthousiasmeren. Verbindend, ondersteunend. Werkt samen met gesprekspartners.

Arbeidsvoorwaarden

HUlogo_CMYKu_rdbl_lg

Arbeidsvoorwaarden

 • Je begint met een jaarcontract
 • Inschaling: schaal 13 cao HBO
 • € 4.421,74 – € 5.385,74 b.p.m. bij volledig dienstverband, 8% vakantietoeslag, 13e maand, goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek, flexibiliteit in werktijd
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Informatiepakket

HUlogo_CMYKu_rdbl_lg

Solliciteren

Het is helaas niet meer mogelijk het informatiepakket aan te vragen of te solliciteren.


regiodirecteur west Koninklijke Auris Groep

 

Algemeen

 aurislogo

De Koninklijke Auris Groep is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. De kernactiviteiten van Auris zijn voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling of scholing. Auris bestaat uit scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, audiologische centra, aanmeldpunten, ambulante dienstverlening, zorggroepen, gezinsbegeleiding en een centraal bureau. Auris onderscheidt 3 regio’s: Midden, Zuid en West.

Ontwikkelingen in zorg en onderwijs leiden tot veel dynamiek in de eigen organisatie en daar buiten. Dit vergt veel flexibiliteit en grote inzet van medewerkers. De kernwaarden van Auris: de cliënt staat centraal, verbinden en resultaat zijn leidend bij de invulling en uitvoering van centraal beleid.

Voor de regio West ( Rotterdam, Gouda, Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden) is Auris op zoek naar een

Regiodirecteur

creatief, inspirerend, krachtig

met de portefeuilles ambulante dienstverlening en passend onderwijs

die nadrukkelijk de leiding neemt bij de positionering van de Aurisregio binnen passend onderwijs en specifiek integraal verantwoordelijk is voor de ambulante dienstverlening (70 medewerkers). De regiodirecteur maakt deel uit van de regiodirectie (5)  die collectief resultaatverantwoordelijk is voor regio West. De regiodirecteur adviseert de Raad van Bestuur en de stafdirectie gevraagd en ongevraagd over samenwerking tussen onderwijs en zorg en algemene beleidszaken.

 

Details

Wij zoeken een regiodirecteur die

 • dé vertegenwoordiger van Auris is voor alle betrokken partners binnen passend onderwijs zoals samenwerkingsverbanden, gemeenten en organisaties voor onderwijs en zorg en andere advies – en overlegorganen in regio West
 • de ambulante dienstverlening verder ontwikkelt naar een cliëntgericht aanbod binnen Passend Onderwijs en leiding geeft aan de drie teamleiders
 • het integrale Aurisbeleid vertaalt naar regio en portfolio in samenwerking met partners binnen en buiten de organisatie
 • die zich verbindt met de doelstellingen en vraagstukken van zowel de regio als de Auris Groep
 • op creatieve wijze aanbod ontwikkelt en zorgt voor monitoring en borging van activiteiten

Functieomvang: 1 fte

Salaris conform CAO- PO: schaal 13

Standplaats: Rotterdam

Profiel

Uit uw brief en cv blijkt dat u beschikt over:

 • leidinggevende ervaring in een complexe organisatie
 • kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen binnen zorg, onderwijs en begeleiding
 • een afgeronde relevante master of academische opleiding
 • ervaring met het onderhouden en opbouwen van netwerken

Kennis van de ontwikkelingen van zorg en/of onderwijs in relatie tot horen, spreken en taal zijn een pre.

 Uit gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • bestuurlijk inzicht: u weet regionale ontwikkelingen te verbinden met het centrale beleid van de organisatie. U levert een herkenbare bijdrage aan de dialoog in de verschillende relevante netwerken. U ziet erop toe dat doelstellingen worden gerealiseerd
 • leiderschap: u hebt een heldere visie  op zorg en onderwijs. U bent koersvast en besluitvaardig en stuurt op samenwerking van uitwisseling en expertise. U bent sparringpartner voor de teamleiders en u geeft en ontvangt graag relevante feed back. U ziet toe op efficiënte inzet van middelen en draagt zorg voor borging van activiteiten
 • ondernemerschap: u bent proactief en creatief bij het uitvoeren van uw opdracht. U weet de expertise van de organisatie stevig neer te zetten in de regio. U daagt medewerkers uit mee te denken over oplossingen die onorthodox mogen zijn
 • beleidsvormend vermogen: u draagt bij aan het strategisch beleid van de regio en de instelling. U weet om te gaan met de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie en houdt daarbij oog op de kernwaarden van de organisatie.

Solliciteren

Overweegt u om te solliciteren?

Zie www.auris.nl voor informatie over de functie en de organisatie . Vraag een informatiepakket aan bij m.vat@auris.nl . De procedure wordt begeleid door Ellen van den Tol. (advies@ellenvandentol.nl)

Uw sollicitatie dient uiterlijk 27 oktober  per email te zijn ontvangen door Mevrouw Vat op e-mailadres m.vat@auris.nl

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland in week  45. De selectiegesprekken vinden plaats in week 46.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.


Recentelijk afgeronde vacatures

 

 • Procesmanager Plannen & Roosteren, Hogeschool Utrecht – Utrecht
 • Voorzitter College van Bestuur Stichting Cambium – Heerde
 • Bestuurder Stichting Oeverwal – Beuningen
 • Lid Raad van Toezicht – ROC Rivor – Tiel
 • Afdelingsleider Onderbouw Christoffel – Breda
 • Locatiedirecteur de Tender – Dieren
 • Bestuurder-directeur SOPOGO – Goeree-Overflakkee
 • Voorzitter College van Bestuur – AVOO – Apeldoorn
 • Tweehoofdig College van Bestuur Christelijk College Nassau-Veluwe – Harderwijk
 • Schoolleider Bredero Beroepscollege – Amsterdam
 • Sectordirecteur mavo-havo-atheneum-gymnasium Martinuscollege  – Grootebroek
 • Rector Luzac College – Goes
 • Deeltijd Directeur Het Talent – Stichting Cambium – Heerde
 • Locatiedirecteur De la Salle – Unit Tessenderlandt (SKVOB) – Baarle-Nassau
 • Teamleider vmbo bovenbouw De Meander – Carmelcollege – Gouda
 • Directeur/bestuurder Zuyderzee College – Emmeloord
 • Rector Aloysius College – Den Haag
 • Locatiedirecteur RSG Levant – RSG Slingerbos | Levant – Zeewolde
 • Afdelingsleider Havo bovenbouw – Spinoza Lyceum – Amsterdam
 • Directeur/bestuurder – SKB De Veenplas – Nieuwveen
 • Voorzitter College van Bestuur – SKOMeN – Gennep
 • Rector Luzac College – Amersfoort
 • Afdelingsleider havo 4-5 Bonhoeffercollege – Castricum
 • Afdelingsleider Praktijkschool De Brug – Stichting OVO Zaanstad – Assendelft
 • Directeur Waldheim-mavo – St. CVO – Baarn/Soest
 • Directeur Beroepsonderwijs aan Zee – Stichting Scholen aan Zee – Den Helder
 • Directeur Zuid – Het Stedelijk Lyceum – Enschede
 • Rector de Amersfoorste Berg – St. Onderwijsgroep Amersfoort – Amersfoort
 • Directeur Haemstede-Barger mavo – IRIS – Heemstede
 • Rector Eerste Christelijk Lyceum – IRIS – Haarlem
 • Directeur Het Stedelijk Lyceum – Enschede
 • Directeur St.-Jozefmavo – Vlaardingen
 • Conrector Financiën en Beheer Adelbert College – Wassenaar
 • Adjunct-directeur St.-Jozefmavo – Vlaardingen
 • Rector (bestuurder) Erfgooiers College – Huizen
 • Directeur Montessori College Arnhem – Quadraam – Arnhem
 • Rector Het Nieuwe Lyceum – Bilthoven
 • Directeur havo/vwo Insula College – Stichting – Dordrecht
 • Leden Raad van Toezicht – CSG Reggesteyn – Nijverdal
 • Teamleider havo/vwo bovenbouw Bredero Lyceum – Amsterdam-Noord
 • Unitleider havo onderbouw Noetselerbergweg (CSG Reggesteyn) – Nijverdal
 • Directeur havo-vwo Thomas a Kempis (Arentheem College) – Arnhem
 • Unitleider vwo onderbouw Noetselerbergweg (CSG Reggesteyn) – Nijverdal
 • Directeur vmbo Leerpark Presikhaaf (Arentheem College) – Arnhem
 • Unitleider vmbo onderbouw Willem de Clercqstraat (CSG Reggesteyn) – Nijverdal
 • Rector/bestuurder Het Baarnsch Lyceum – regio Baarn/Soest
 • Teamleider bovenbouw havo Lyceum Ypenburg (Atlas Onderwijsgroep) – Den Haag
 • Teamleider bovenbouw havo/vwo  Rijswijks Lyceum (Atlas Onderwijsgroep) – Rijswijk
 • Unitdirecteur Walburg College (OZHW) – Zwijndrecht
 • Sectordirecteur Vmbo basis/kader Herbert Vissers College (IRIS) – Nieuw-Vennep
 • Vestigingsdirecteur havo/vwo Noordikslaan (CSG Het Noordik) – Almelo
 • Locatiedirecteur De Capellenborg (Van der Capellen scholengemeenschap) – Wijhe
 • Lid College van Bestuur – Orthopedagogisch Centrum de Ambelt – Zwolle
 • Rector Kaj Munk College (IRIS) – Hoofddorp
 • Conrector Arte College (Almeerse Scholengroep) – Almere
 • Directeur Via Nova College (NUOVO) – Utrecht
 • Directeur Stichting Consortium Beroepsonderwijs – Amersfoort
 • Opleidingsmanager Graafschap College – Doetinchem
 • Plaatsvervangend rector Fons Vitae Lyceum – Amsterdam-Zuid
 • Teamleider SO cluster-4 – Orthopedagogisch Centrum de Ambelt – Apeldoorn
 • Plaatsvervangend directeur Parkdreef – Oranje Nassau College – Zoetermeer
 • Regiodirecteur VSO – Orthopedagogisch Centrum de Ambelt – Apeldoorn
 • Voorzitter College van Bestuur – Onderwijsgroep Amersfoort – Amersfoort
 • Directeur Compas – Stichting Compas – Zaandam
 • Teamleider VMBO-plein – Stichting OSG Sevenwolden – Heerenveen
 • Directeur havo/vwo Noetselerbergweg – CSG Reggesteyn – Nijverdal
 • Teamleider SO cluster-4 – Orthopedagogisch Centrum de Ambelt – Deventer
 • Rector De Waerdenborch – Holten
 • Hoofd Personeel & Organisatie – Stichting H3O- Dordrecht
 • Lid algemene directie/bestuurder – Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden – Barendrecht
 • Teamleider VSO cluster-4 – Orthopedagogisch Centrum de Ambelt – Deventer
 • 3 leden Raad van Toezicht – Scholengemeenschap Reigersbos – Amsterdam
 • Lid centrale directie Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs ROC van Amsterdam
 • Teamleider veehouderij en paardenhouderij/paardensport MBO Groen (AOC Friesland) – Leeuwarden
 • Algemeen directeur Herman Broerenschool – Delft
 • Conrector P&O CSG Willem de Zwijger – Schoonhoven
 • Afdelingsleider bovenbouw theoretische leerweg Saenredam College (Stichting OVO Zaanstad) – Zaandijk
 • Afdelingsleider bovenbouw beroepsgerichte leerweg Saenredam College (Stichting OVO Zaanstad) – Zaandijk
 • Twee afdelingsleiders onderbouw Saenredam College (Stichting OVO Zaanstad) – Zaandijk
 • Teamleider VSO cluster 4 – Orthopedagogisch Centrum de Ambelt – Nunspeet
 • Hoofd personeel en organisatie Stichting OVO Zaanstad – Zaandam
 • Afdelingsleider eerste leerjaar Fons Vitae Lyceum – Amsterdam-Zuid
 • VMBO-directeur Maarten van Rossum (Quadraam) – Arnhem
 • Manager opleidingen Economie & Administratie ROC Flevoland – Almere
 • Conrector bovenbouw havo/vwo Mendelcollege – Haarlem
 • Bestuurder Archipel Scholen Walcheren
 • Rector Herbert Vissers College (IRIS) – Nieuw Vennep
 • Bestuurder IRIS – Heemstede
 • Rector Stedelijk Gymnasium Arnhem (Quadraam)
 • Lid algemene directie -PO- Stichting Tabijn – Heemskerk
 • Teamleider onderbouw gymnasium/atheneum Lyceum Ypenburg (Atlas Onderwijsgroep) – Den Haag
 • Teamleider onderbouw mavo Lyceum Ypenburg (Atlas Onderwijsgroep) – Den Haag
 • Lid centrale directie Zeldenrust-Steelantcollege – Terneuzen
 • Vestigingsdirecteur Saenredam College (stichting OVO Zaanstad) – Zaandijk
 • Lid College van Bestuur – Orthopedagogisch Centrum de Ambelt – Zwolle
 • Onderwijsmanager Mavo aan Zee (Scholen aan Zee) – Den Helder
 • Locatiedirecteur De Zeven Linden (Van der Capellen Scholengemeenschap) – Dedemsvaart
 • Directeur -SO- Auris Taalplein – Gouda
 • Leden Raad van Toezicht CSG Reggesteyn – Nijverdal
 • Locatiedirecteur VSO De Pels – Utrecht
 • Teamleider VSO cluster 4 – Orthopedagogisch Centrum de Ambelt – Apeldoorn
 • Directeur Baken Park Lyceum (Amarantis Onderwijsgroep) – Almere
 • Algemeen directeur Visser ‘t Hooft Lyceum – Leiden
 • Directeur Regionaal Expertise Centrum (REC) – Amersfoort
 • Locatiedirecteur Middachten (Arentheem College) – Arnhem
 • Locatiedirecteur onderbouw Thomas a Kempis (Arentheem College) – Arnhem
 • Interim afdelingsmanager sector Zorg en Welzijn – ROC Midden Nederland – Utrecht/Amersfoort
 • Afdelingsleider havo bovenbouw ‘t Hooghe Landt (Meridiaan College) – Amersfoort
 • Rector Hendrik Pierson College (Scholengroep Over- en Midden-Betuwe) – Zetten
 • Schooldirecteur Over Betuwe College (Scholengroep Over- en Midden-Betuwe) – Elst
 • Lid van de kerndirectie Corlaer College (Meerwegen scholengroep) – Nijkerk
 • Adjunct directeur leerjaar 4/5 havo locatie Schilderspark (Kalsbeek College) – Woerden
 • Regiohoofd Ambulante dienstverlening (regio Noord) – de Ambelt
 • Algemeen directeur Stichting Cambium – Heerde
 • Unitdirecteur Gemini College (Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden) – Lekkerkerk
 • Locatiedirecteur De Zeven Linden (Van der Capellen Scholengemeenschap) – Dedemsvaart
 • Bestuurder/algemeen directeur Martinuscollege – Stede Broec
 • Afdelingsleider onderbouw vwo Spinoza Lyceum – Amsterdam
 • Directeur sector Onderwijs Entréa – Nijmegen
 • Afdelingsleider onderbouw havo Spinoza Lyceum – Amsterdam
 • Opleidingsmanager ICT – ROC van Amsterdam – Gooi- en Vechtstreek – Hilversum
 • Locatiedirecteur Sweelincklaan ISW (Stichting Lucas Onderwijs) – ‘s-Gravenzande
 • Lid College van Bestuur (Kalsbeek College) – Woerden
 • Lid centrale directie Strabrecht College (samenwerkingsverband Orion) – Geldrop
 • Teamleider onderbouw mavo Rijswijks Lyceum (Atlas Onderwijsgroep) – Rijswijk
 • Plaatsvervangend directeur College De Brink (Gooise Scholen Federatie) – Laren
 • Rector Coornhert Gymnasium (StOVOG) – Gouda
 • Voorzitter kerndirectie Farel College (Meerwegen scholengroep) – Amersfoort
 • Locatiedirecteur Parkdreef Oranje Nassau College – Zoetermeer
 • Algemeen directeur Dr. Nassau College – Assen
 • Rector Pontes Pieter Zeeman – Zierikzee
 • Directeur Vader Rijn College (NUOVO) – Utrecht
 • Manager bedrijfsvoering Lyceum aan Zee (Scholen aan Zee) – Den Helder
 • Conrector Werenfridus (scholengemeenschap Tabor) – Hoorn
 • Directeur openbare Montessori basisschool (Talent) – Hoorn
 • Locatiedirecteur VMBO Titaan (Atlas College) – Hoorn
 • Secretaris CvB/hoofd Algemene Zaken Scholen aan Zee – Den Helder
 • Directeur de Taalkring -speciaal onderwijs- (Koninklijke Auris Groep) – Utrecht
 • Rector Oscar Romero (scholengemeenschap Tabor) – Hoorn
 • Onderwijsmanager Lyceum aan Zee (Scholen aan Zee) – Den Helder
 • 2 adjunct directeuren locatie Bredius (Kalsbeek College) – Woerden
 • 3 adjunct directeuren locatie Schilderspark (Kalsbeek College) – Woerden
 • Algemeen directeur primair onderwijs Unicoz – Zoetermeer
 • Sectordirecteur Vmbo Pontes Pieter Zeeman – Zierikzee
 • Algemeen directeur IJburg College – Amsterdam
 • 2 regiohoofden Ambulante Dienstverlening Orthopedagogisch Centrum de Ambelt – Zwolle/Apeldoorn
 • Deelschoolleider Piter Jelles !mpulse – Leeuwarden/Kollum
 • Directeur Business Development ROC A12 – regio De Vallei en Centraal Gelderland
 • Teamleider vmbo-tScholengemeenschap Reigersbos – Amsterdam-Zuidoost
 • Directeur onderwijs Scholengemeenschap Reigersbos – Amsterdam-Zuidoost
 • Directeur de Fontein (Gooise Scholen Federatie) – Bussum