Parcours Partners http://www.parcours.nl Werving en selectie van leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs Mon, 12 Jun 2017 07:26:08 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 Afdelingsleider bovenbouw vmbo, Linde College in Wolvega http://www.parcours.nl/afdelingsleider-bovenbouw-vmbo-linde-college/ http://www.parcours.nl/afdelingsleider-bovenbouw-vmbo-linde-college/#respond Sat, 10 Jun 2017 14:07:29 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11959 Het Linde College in Wolvega heeft per 1 januari 2018 een vacature voor een

afdelingsleider bovenbouw vmbo

Functieomvang: 0.8-1.0 fte. | Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

Het bericht Afdelingsleider bovenbouw vmbo, Linde College in Wolvega verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

Logo Linde College

Het Linde College in Wolvega heeft per 1 januari 2018 een vacature voor een

afdelingsleider bovenbouw vmbo

De afdelingsleider legt verantwoording af aan de rector en maakt met 3 collega afdelingsleiders deel uit van het managementteam.

Functieomvang: 0.8-1.0 fte. | Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

organisatie

Logo Linde College

Het Linde College in Wolvega is een brede scholengemeenschap van algemeen bijzonder signatuur met ca. 1350 leerlingen. Het is een echte streekschool: mensen kennen elkaar en hechten aan gelijkwaardigheid. Het gebouw, waar men met recht trots op is en dat door het OOP met grote zorg wordt onderhouden, is zo ingericht dat alle leerlingen, ongeacht hun opleidingsniveau, elkaar steeds ontmoeten.

Kleinschalig van opzet, grote persoonlijke betrokkenheid

Het pedagogisch klimaat is goed: OP en OOP kennen de leerlingen en houden rekening met eventuele bijzonderheden. Leerlingen worden gezien en gewaardeerd. Ouders vinden de betrokkenheid van docenten bij hun kinderen een sterk punt. Medewerkers zijn tevreden over de collegialiteit en de goede sfeer op school. Docenten vinden het prettig dat ze de ruimte krijgen om hun eigen onderwijs in te richten en dat initiatieven snel tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Veel mogelijkheden tot ontplooiing

Het Linde College heeft een Technasium en besteedt veel tijd en aandacht aan cultuur en sport. Er worden door leerlingen en docenten veel extra activiteiten georganiseerd. Er wordt gewerkt aan de invoering van BYOD.

Bovenbouw vmbo

De afdeling bovenbouw vmbo (klas 3 en 4) heeft circa 380 leerlingen en bestaat uit drie profielen:

 • zorg en welzijn,
 • produceren, installeren en energie en
 • economie en ondernemen.

Het team is stabiel en heeft vaste waarden. Hierop wordt steeds verder gebouwd. De verbinding met het middelbaar beroepsonderwijs, bedrijven en instellingen in de regio is sterk. Er is veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen; de mentoren zorgen ervoor dat zij hun leerlingen goed kennen. Het pedagogisch klimaat is sterk, er is duidelijkheid en structuur.

Ontwikkelpunt voor de bovenbouw vmbo

Het belangrijkste ontwikkelpunt ligt op het gebied van de doorlopende leerlijn. Er kan veel gewonnen worden door afstemming met de onderbouw en de verdere inrichting van het vmbo op het gebied van onderwijsinhoud, normering en determinatie.

opdracht

Logo Linde College

Wat is de belangrijkste opdracht voor de afdelingsleider bovenbouw vmbo?

Je neemt met jouw afdeling het initiatief voor het verder ontwikkelen van een herkenbaar onderwijsprofiel voor de vmbo leerlingen in de bovenbouw. Een profiel waarin recht wordt gedaan aan de talenten van de leerling rekening houdend met de doorgaande leerlijn in de afdelingen vmbo onder- en bovenbouw.

profiel

Logo Linde College

Pas je in het profiel?

Uit je curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat je beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs
 • Ervaring met curriculumontwikkeling, determinatie en doorlopende leerlijnen
 • Zicht op vmbo/havo/vwo in de volle breedte.
 • HBO/WO werk- en denkniveau.

In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het Linde College en dat je beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap:

  je motiveert en inspireert docenten met collega’s in de school samen te werken en voor de leerlingen herkenbaar en voorspelbaar onderwijs te maken. Je hebt zicht op en kunt inhoud geven aan de doorgaande leerlijn vmbo en mbo.

 • Organisatiekundig inzicht:

  je bent in staat je team te laten ervaren dat ze samen veel kunnen en organiseert bruggen naar andere teams. Je organiseert afstemming op het niveau van de afdelingen en de secties en moedigt collega’s aan bruggen over te steken.

 • Oplossingsgerichtheid:

  je laat mensen ervaren dat problemen er zijn om opgelost te worden. Je hebt oog voor de kwaliteiten van mensen en zorgt dat die zo goed mogelijk worden ingezet.

 • Communicatieve vaardigheden:

  Je bent zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers, leerlingen en ouders. Je legt gemakkelijk contacten binnen en buiten de school. Je brengt een samenwerking tot stand met bedrijven en instellingen in de regio. Je hebt aandacht voor mensen en een positieve kijk op het leven.

informatie

Logo Linde College

Aanvullende informatie

Onderzoek of dit een school is die bij je past via http://www.lindecollege.nl voor een eerste indruk of vraag de aanvullende informatie aan.

aanvraag aanvullende informatie Linde College afd. leider bovenbouw vmbo

Ik wil meer weten van het Linde College en de afdeling bovenbouw vmbo.
  Er verandert veel in het zoekgedrag van mensen en in de mogelijkheden om mensen online te bereiken. Daarom willen we graag weten hoe u deze vacature hebt gesignaleerd. Als u via een website attent bent gemaakt op deze vacature, horen we graag welke site dat was. Alvast dank voor uw medewerking.

procedure

Logo Linde College

Overweeg je om te solliciteren?

Je kunt tot uiterlijk maandag 26 juni 09.00 uur (ochtend) je sollicitatieformulier met cv indienen. Je kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier. De verwerking van sollicitaties wordt gedaan door Parcours Partners.

Belangrijk voor jouw agenda:

De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 5 juli 2017. De tweede ronde wordt gehouden op dinsdag 11 juli 2017.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

sollicitatieformulier

Logo Linde College

 

Het bericht Afdelingsleider bovenbouw vmbo, Linde College in Wolvega verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
http://www.parcours.nl/afdelingsleider-bovenbouw-vmbo-linde-college/feed/ 0
Teamleider bovenbouw VHBO, Ichthus College in Kampen http://www.parcours.nl/teamleider-bovenbouw-vhbo-ichthus-college-kampen/ Fri, 26 May 2017 10:35:31 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11916 Het Ichthus College in Kampen heeft een vacature voor een

teamleider bovenbouw VHBO (vmbo tl/havo)

die talenten van collega’s laat bloeien

Een prachtige kans als je vooraan wilt staan in de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren!

Functieomvang:       0,8 fte (met lessen en/of taken is 1,0 fte bespreekbaar)
Salariëring:               schaal LD cao-VO.
Aanvangsdatum:      bij voorkeur aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Het bericht Teamleider bovenbouw VHBO, Ichthus College in Kampen verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

Ichthus College Kampen

Het Ichthus College in Kampen heeft een vacature voor een

teamleider bovenbouw VHBO (vmbo tl/havo)

die talenten van collega’s laat bloeien

 

De teamleider staat samen met twee collega-teamleiders aan het hoofd van het leerrouteteam VHBO, werkt samen met de Seniorteamleider en legt verantwoording af aan de directie.

Functieomvang:       0,8 fte (uitbreiding met lessen en/of taken tot 1,0 fte is bespreekbaar)
Salariëring:                  schaal LD cao-VO.
Aanvangsdatum:     bij voorkeur aan het begin van het nieuwe schooljaar.

organisatie

Ichthus College Kampen

Het Ichthus College in Kampen is een school met ruim 1750 leerlingen en 4 gebouwen. We hebben Talentontwikkeling hoog in ons vaandel staan. We werken in vier leerroutes: de Praktijkroute, de Vakroute, de VHBO-route en de Academische route. Elke leerroute heeft een leeromgeving die past bij het soort onderwijs.

De teamleiders van de VHBO-route werken nauw samen met die van de Academische route. Samen vormen ze de ‘Campus’.

De VHBO-route

Op IC1 is sinds augustus 2014 de VHBO-route gevestigd. Hier volgen de klassen 1 t/m 5 vmbo tl en havo hun lessen. De beroepsgerichte leerlijn met Mens & Beroep in de onderbouw en Beroepsgerichte classes in de bovenbouw is kenmerkend voor het VHBO. Leerloopbaanbegeleiding is de rode draad in ons onderwijs. Competenties van leerlingen willen we zichtbaar maken in een digitaal portfolio.

Gepersonaliseerd leren

De leeromgeving en het onderwijs moeten nog meer passend gemaakt worden op het vervolgonderwijs en op de vragen die de 21e eeuw aan ons stelt. Volgens onze onderwijsvisie is gepersonaliseerd leren met gebruik van digitale middelen daartoe de belangrijkste sleutel.

VHBO: onder- en bovenbouwteam

Het team van het VHBO heeft meer dan 60 medewerkers die worden geleid door drie teamleiders. We kennen met ingang van het nieuwe schooljaar een onderbouw team VHBO (1,2 tl/1,2,3 h) en een bovenbouw team VHBO (tl 3,4/ 4,5h). De tl3/4 docenten en h4/5 worden met ingang van 1 augustus samengevoegd in het bovenbouwteam.
Een Seniorteamleider zorgt voor de onderwijskundige verbinding tussen de VHBO leerroute en de Academische leerroute.

Door vertrek van de huidige teamleider is er ruimte voor een nieuwe teamleider voor de bovenbouw.

Organisatiestructuur

De teamleiders van het VHBO vormen met de 5 andere teamleiders en de rector het MT van het Ichthus College.

Het Ichthus College maakt deel uit van Landstede Groep.

opdracht

Ichthus College Kampen

Opdracht

Met uw beide collega-teamleiders samen bent u verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, ondersteuningsstructuur, personeelsontwikkeling en budget binnen het team. U realiseert met uw team en uw collega-teamleiders een complete VHBO-leerroute. Daarbij zorgt u voor aansluiting met mbo en hbo en goede afstemming binnen de school. U investeert in professionalisering.

profiel

Ichthus College Kampen

Past u in dit profiel?

Uit uw sollicitatieformulier en cv blijkt dat u beschikt over de volgende ervaring en expertise:

 • brede kennis van de onderwijskundige ontwikkelingen in vmbo tl / havo
 • ervaring met het planmatig implementeren van veranderingen in het onderwijs
 • een relevante onderwijsbevoegdheid
 • een (bijna) afgeronde managementopleiding op master niveau of de bereidheid daarmee te starten

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een inhoudelijk bijdrage kunt leveren aan de (onderwijskundige) identiteit van de school en dat u hoog scoort op de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u heeft visie op eigentijds tl/havo en gepersonaliseerd leren, hart voor de leerlingen en weet hoe u met een team procesmatig aan nieuw onderwijs werkt. U zorgt dat uw team een helder plan van aanpak heeft, dat u goed monitort. U doet graag een beroep op de expertise van uw professionals en creëert een klimaat waarin het loont iets nieuws te proberen. U borgt wat is ontwikkeld.
 • Teamspeler: u werkt samen met uw team, uw collega-teamleiders in het VHBO, de Senior teamleider van de Campus en met de toeleverende scholen en het vervolgonderwijs aan één proces: een persoonlijk leertraject voor elke leerling. U wisselt visie en ideeën tijdig uit, stemt af en informeert alle partijen.
 • Coachend leiderschap: u helpt de leden van uw team systematisch en doelgericht hun aandeel te leveren in mooi, nieuw onderwijs. U zet in op de ontwikkeling van uw teamleden. U evalueert bij collega’s en leerlingen wat werkt en stelt in onderling overleg bij wat beter kan.
 • Communicatieve vaardigheden: u voelt andere mensen goed aan en laat merken dat u zich in wilt zetten voor hun welzijn. U bent goed in staat aan te geven waar het heen moet. U bent betrouwbaar.

procedure

Ichthus College Kampen

U kunt tot uiterlijk 12 juni 9.00 uur solliciteren met het sollicitatieformulier.

Op 14 juni hoort u in de ochtend of u wordt uitgenodigd voor de voorronde op 16 juni.

Op 21 juni volgt het eerste selectiegesprek. Een assessment op 26 juni is onderdeel van de procedure. Op 27 juni volgt het tweede gesprek.

Het gesprek met de rector over het assessment en een arbeidsvoorwaardegesprek is op donderdag 29 juni.

Dienstverband: In eerste instantie krijgt u een tijdelijke aanstelling voor een periode van een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid over uw functioneren wordt de tijdelijke aanstelling omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

 

Het bericht Teamleider bovenbouw VHBO, Ichthus College in Kampen verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
locatiedirecteur praktijkonderwijs in Amersfoort http://www.parcours.nl/locatiedirecteur-praktijkonderwijs-amersfoort/ Tue, 23 May 2017 19:41:42 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11858 Accent Amersfoort is een zelfstandige school voor praktijkonderwijs en gehuisvest in een goed geoutilleerd gebouw samen met praktijkonderwijs Trivium College.Een enthousiast en sterk team van 28 medewerkers verzorgt onderwijs aan 145 jongeren van 12 tot 18 jaar.Accent Amersfoort vormt met Accent Nijkerk de divisie praktijkonderwijs binnen de Meerwegen Scholengroep.

Praktijkonderwijs Trivium College biedt onderwijs aan zo’n 115 leerlingen verzorgd door een sterk team van 18 medewerkers. Praktijkonderwijs Trivium College is een onderdeel van Onderwijsgroep Amersfoort en staat voor openbaar onderwijs.

Beide scholen zijn onderwijskundig en organisatorisch op orde en in het komende schooljaar zal de vormgeving van het samen opgaan in een nieuwe organisatie veel aandacht en zorg vergen. Het samenvoegen van twee teams en werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijke cultuur en leerklimaat staan daarbij centraal. Op 1 augustus 2018 zal er op de Wiekslag in Amersfoort één school staan voor zo’n 250 leerlingen. Er is geen sprake van een bestuurlijke fusie.

Het bericht locatiedirecteur praktijkonderwijs in Amersfoort verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
 

organisatie

Accent Amersfoort is een zelfstandige school voor praktijkonderwijs en gehuisvest in een goed geoutilleerd gebouw samen met praktijkonderwijs Trivium College. Accent Amersfoort is een leer- en leefgemeenschap waarin moeilijk lerenden met beperkingen als anders lerenden met kansen gezien worden. Kansen die voor deze leerlingen in het onderwijs  worden gezien en zoveel mogelijk worden gerealiseerd. De talenten van leerlingen en medewerkers worden gezien en benut.Een enthousiast en sterk team van 28 medewerkers verzorgt onderwijs aan 145 jongeren van 12 tot 18 jaar.

Vanuit de christelijke identiteit komt de inspiratie en bezieling voort die in het onderwijs en de ondersteuning wordt vormgegeven en zijn vervat in de kernwaarden pro samen, pro kansen, pro ontwikkeling. Leerlingen volgen geen onderwijs maar het onderwijs volgt de leerling in een omgeving waar maatwerk de standaard is.

Accent Amersfoort vormt met Accent Nijkerk de divisie praktijkonderwijs binnen de Meerwegen Scholengroep.

Praktijkonderwijs Trivium College biedt onderwijs aan zo’n 115 leerlingen verzorgd door een sterk team van 18 medewerkers. Praktijkonderwijs Trivium College is een onderdeel van Onderwijsgroep Amersfoort en staat voor openbaar onderwijs. De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Het realiseert zijn missie door systematisch en doelgericht individuele leertrajecten in te zetten, die passen bij het ontwikkelingsniveau van de leerling én de competenties die maatschappelijk gevraagd worden. Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerling om vervolgens het maximale uit de leerling te halen. Praktijkonderwijs Trivium College vormt samen met vmbo en mavo Trivium College het Trivium College.

Beide scholen hebben een herkenbare positie in de lokale en regionale samenleving en een helder profiel naar onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven. Het zijn dynamische en innovatieve scholen met een breed aanbod. Samenwerking met verschillende partners en diverse projecten brengen extra energie in de school.

vacature

Accent Amersfoort is per 1 augustus 2017 op zoek naar een

locatiedirecteur praktijkonderwijs

verbindend en inspirerend

Functieomvang: 1 fte

Salarisschaal: 13 (cao VO)

De locatiedirecteur Accent Amersfoort zal vanaf augustus 2018 verantwoordelijk zijn voor de samengevoegde scholen Accent Amersfoort en Praktijkonderwijs Trivium College.

opdracht

       

De opdracht voor de locatiedirecteur

Beide scholen zijn onderwijskundig en organisatorisch op orde en in het komende schooljaar zal de vormgeving van het samen opgaan in een nieuwe organisatie veel aandacht en zorg vergen. Het samenvoegen van twee teams en werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijke cultuur en leerklimaat staan daarbij centraal. Op 1 augustus 2018 zal er op de Wiekslag in Amersfoort één school staan voor zo’n 250 leerlingen. Er is geen sprake van een bestuurlijke fusie.

De locatiedirecteur zal op inspirerende en verbindende wijze leiding geven aan Accent Amersfoort in relatie met praktijkonderwijs Trivium College en vanaf augustus 2018 integraal verantwoordelijk zijn voor de nieuwe school.

De locatiedirecteur en twee afdelingsleiders (één afkomstig van Accent en één van Praktijkonderwijs Trivium College) vormen vervolgens met elkaar het managementteam.

De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de directeur van de divisie praktijkonderwijs van de Meerwegen scholengroep en aan de directeur van het Trivium College.

profiel

          

Persoonlijk profiel

U geeft vanuit een gezamenlijk te ontwikkelen missie en visie samen met de directie en de teams van beide scholen vorm en inhoud aan de cultuur en structuur van de nieuwe school.U heeft ervaring met de doelgroep van het (praktijk)onderwijs. U schept de voorwaarden en omstandigheden waarbinnen de teams flexibel en passend kunnen inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften.U bent: leerling- en mensgericht, innovatief, besluitvaardig, creatief, resultaatgericht, communicatief sterk en staat voor en naast uw medewerkers en de leerlingen. U bent een uitstekend netwerker en in staat de school op professionele en heldere wijze te positioneren en te profileren.

Functie eisen:

Uit uw cv/formulier en brief blijkt dat u beschikt over:

 • leidinggevende ervaring (in het onderwijs)
 • ervaring met veranderprocessen en/of cultuurveranderingen
 • ervaring met de doelgroep leerlingen in het (Praktijk)onderwijs
 • ervaring in het opzetten en onderhouden van netwerken

Ervaring in het samenwerken met het bedrijfsleven is een pre.

Uit gesprekken met u blijkt dat u leiding geeft vanuit een positieve levensovertuiging die ruimte biedt aan zowel de christelijke als de openbare identiteit en dat u beschikt over de volgende competenties:

Verbindend leiderschap: et samenvoegen van twee organisaties is een ingrijpend traject voor alle betrokkenen. U bent gericht op samenwerking en overleg, u zet mensen in op hun talenten en organiseert organisatorische en onderwijskundige afstemming. U verliest daarbij de doelstellingen van de nieuwe organisatie en het belang van de leerlingen, niet uit het oog

Oplossingsgerichtheid: u bent creatief en ondernemend en hebt het lef om te kiezen voor ongewone oplossingen. U betrekt medewerkers bij uw overwegingen, geeft ruimte en neemt verantwoordelijkheid voor keuzes en lastige beslissingen

Organiserend  vermogen: u bent in staat onderwijsvragen organisatorisch vorm te geven met efficiënte inzet van middelen. U houdt het overzicht in complexe trajecten en hebt inzicht in alle processen op een school

Communicatieve vaardigheden: u communiceert helder en tijdig naar alle betrokkenen over de ontwikkelingen op school. U bent makkelijk toegankelijk.  U zorgt met uw positieve instelling  voor een sterk gevoel van welbevinden en saamhorigheid in de scholen. U bent prima in staat de school te vertegenwoordigen en een uitstekende netwerker.

 

           

Informatie over de procedure

Voor meer informatie over de organisaties: zie www.triviumcollege.nl en www.accentamersfoort.nl of vraag aanvullende informatie aan via www.parcours.nl. De procedure wordt begeleid door Ellen van den Tol (e.vandentol@parcours.nl).

aanvraag aanvullende informatie locatiedirecteur praktijkonderwijs Amersfoort

Ik heb belangstelling voor de vacature van locatiedirecteur praktijkonderwijs in Amersfoort en ontvang graag aanvullende informatie.
  Er verandert veel in het zoekgedrag van mensen en in de mogelijkheden om mensen online te bereiken. Daarom willen we graag weten hoe u deze vacature hebt gesignaleerd. Als u via een website attent bent gemaakt op deze vacature, horen we graag welke site dat was. Alvast dank voor uw medewerking.

procedure

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt tot uiterlijk 9 juni 9.00 uur uw sollicitatie met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier. Zie www.parcours.nl

Voorrondegesprekken zijn gepland op 20 juni. De eerste gespreksronde vindt plaats op 23 juni en de tweede ronde is gepland op 27 juni.

Een assessment of psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

 

 

Het bericht locatiedirecteur praktijkonderwijs in Amersfoort verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Schoolleider VSO, De Rietlanden, ‘s-Hertogenbosch http://www.parcours.nl/schoolleider-vso-de-rietlanden-vso-s-hertogenbosch/ Tue, 23 May 2017 10:29:25 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11867

Wie gaat leiding geven aan de De Rietlanden VSO?
Gezocht, met ingang van het nieuwe schooljaar, een

all-round schoolleider VSO

die met het team komt tot een eigentijds vmbo-aanbod

De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de school.
Functieomvang: 1.0 fte. | Inschaling: DC (cao-PO)

Het bericht Schoolleider VSO, De Rietlanden, ‘s-Hertogenbosch verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

De Rietlanden logo

Wie gaat leiding geven aan de De Rietlanden VSO?

Gezocht:

all-round schoolleider VSO

die met het team komt tot een eigentijds vmbo-aanbod

De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de school en legt verantwoording af aan de regiodirecteur van Koraal Groep.

Functieomvang: 1.0 fte. | Inschaling: DC (cao-PO)

organisatie

De Rietlanden logo

De Rietlanden in Den Bosch is een VSO-school (voorheen cluster 4) voor ca. 140 leerlingen van 12-20 jaar. Het onderwijsaanbod is gevarieerd: leerlingen kunnen er terecht voor de basis beroepsgerichte leerweg tot en met vmbo-t.

Niet kapot te krijgen

De huisvesting is op dit moment nogal pover in verband met een ingrijpende verbouwing. Gelukkig kan in oktober een goed op de school afgestemd pand in gebruik genomen. Toch is de sfeer op school hartelijk, warm en informeel. De leerlingen voelen zich serieus genomen. De leerkrachten en andere medewerkers hebben oog voor het individuele kind. De medewerkers zijn direct, open en hebben het hart op de tong. Ze vinden het een voordeel dat het team voelt als ‘familie’. “Dan kun je tenminste gewoon zeggen wat je op je hart hebt”.

Stoere school

Op dit moment is De Rietlanden VSO eerder een stoere school met eigenzinnige oplossingen voor problemen dan een nette, goed georganiseerde school. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Het team (ca. 40 personen) vindt de onderlinge collegialiteit en bereidheid elkaar te helpen een groot goed. De leerlingen zien zij zonder uitzondering als de belangrijkste motivator voor hun werk. Ze gaan ervoor door het vuur. Een oplossing die werkt voor een leerling geeft hen meer voldoening dan dat iets keurig volgens het boekje gaat. Aan de andere kant weten ze ook: het is voor de toekomst van de leerlingen belangrijk om aan landelijke eisen en kwaliteitsnormen te voldoen.

Terugblik

De afgelopen jaren heeft de Rietlanden VSO te maken gehad met
– wisselingen in het management
– een weinig consistent beleid ten aanzien van het onderwijs en
– verschraling van de zorgstructuur, gedeeltelijk door bezuinigingen.
Nu is het tijd om er weer Schwung aan te geven.

Eigentijds vmbo-aanbod en een duidelijk profiel

De leerlingen in bbl en kbl hebben een helder, eigentijds en op de arbeidsmarkt gericht onderwijsaanbod nodig. Daarbij moet het aanbod goed aansluiten bij de opleidingen in het MBO. Dat vraagt om heldere keuzes die met het team worden gemaakt. Het vraagt ook om bijscholing en in veel gevallen omscholing van de medewerkers. Ook de zorgstructuur heeft versterking nodig. De school moet naar buiten toe duidelijk laten zien wat men leerlingen biedt en wat men met leerlingen, met ingewikkelde gedragsproblemen, kan bereiken.

Organisatiestructuur

De Rietlanden is één van de vijf scholen van Saltho Onderwijs, die worden aangestuurd door een regiodirecteur. Saltho Onderwijs is één van onderwijsinstellingen die onder de paraplu van de Koraalgroep vallen.

Het team van de Rietlanden wordt geleid door een schoolleider VSO.

opdracht

De Rietlanden logo

De opdracht

In de komende jaren realiseert u met het team een helder vmbo-aanbod voor leerlingen van 12-20 jaar met complexe gedragsproblematiek. Samenwerking met een reguliere school voor vmbo zal daarbij nodig zijn. U zorgt ervoor dat leerkrachten formeel en praktisch zijn toegerust voor hun taak.

profiel

De Rietlanden logo

Past u in het profiel van schoolleider VSO?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring in het onderwijs en/of managementopleiding
 • Deskundigheid op het gebied van onderwijs en zorg in het VSO / voormalig cluster 4
 • Ervaring met de ontwikkeling van een professionele cultuur
 • Kennis op het gebied van de nieuwe vmbo-profielen.

En in gesprekken met u springt het er ook uit:

U kunt een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van een gezamenlijke koers binnen de school. Daarbij blijkt dat u hoog scoort op deze criteria:

 • Onderwijskundig leiderschap:

  u houdt een team geïnspireerd om samen naar een herkenbaar doel toe te werken. U zet daarbij talenten en kwaliteiten van iedereen zo goed mogelijk in.

 • Evenwichtig:

  u bent goed in staat het midden te vinden tussen de wettelijke kaders en de menselijke drijfveren. Mensen weten wat u van ze verwacht. Ze weten ook wat ze van u kunnen verwachten. U bent nabij, geïnteresseerd en betrokken. U trekt duidelijke grenzen, die u niet laat overschrijden. U begint aan iets en maakt het af.

 • Verbindend leiderschap:

  u laat de teamleden ervaren dat zij ertoe doen. U richt de organisatie zo in, dat ieders kwaliteiten bijdragen aan het succes van de leerlingen en van de school. U zorgt voor effectieve afstemming en het naleven van eenmaal gemaakte afspraken.

 • Communicatieve vaardigheden:

  u heeft oog voor de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de school. U zet in op het gezamenlijk belang. Door uw helderheid en betrouwbaarheid weet u mensen aan uw organisatie te binden. U heeft gevoel voor humor en voelt mensen goed aan.

procedure

De Rietlanden logo

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt tot uiterlijk donderdag 8 juni 09.00 (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op maandag 19 juni. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op vrijdag 23 juni. De tweede ronde wordt gehouden op woensdagmiddag 28 juni.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

Het bericht Schoolleider VSO, De Rietlanden, ‘s-Hertogenbosch verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Plaatsvervangend rector, Marnix College in Ede http://www.parcours.nl/plaatsvervangend-rector-marnix-college-in-ede/ Fri, 12 May 2017 11:27:40 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11816 logo Marnix College

Het Marnix College in Ede heeft een vacature voor een

plaatsvervangend rector /
portefeuillehouder onderwijs

die met afdelingsleiders en docenten herkenbaar en effectief onderwijs ontwikkelt

Functieomvang: minimaal 0,8 fte
Salaris: schaal 14 cao-VO.

Het bericht Plaatsvervangend rector, Marnix College in Ede verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

Het Marnix College in Ede heeft een vacature voor een

plaatsvervangend rector,

portefeuillehouder onderwijs
die met afdelingsleiders en docenten herkenbaar en effectief onderwijs ontwikkelt

Functieomvang: minimaal 0,8 fte
Salaris: schaal 14 cao-VO.

 

organisatie

Het Marnix College in Ede is een oecumenische scholengemeenschap voor mavo, havo, (tweetalig) atheneum en gymnasium met ongeveer 1400 leerlingen. De school heeft twee gebouwen tegenover elkaar: het Marnix College Junior voor de brugklas en de tweede klas en het hoofdgebouw voor de overige leerjaren.

Kenmerken van het Marnix College

Onderwijs dat gericht is op het verwerven van kennis en het vormen van leerlingen tot verantwoordelijke burgers. Daarnaast een rijk programma met veel buitenschoolse activiteiten, vaak met een cultureel accent, (buitenlandse) reizen, excursies en projecten.

Een goede organisatie en duidelijke (overgangs-)normen en regels. Leerlingen en docenten weten hierdoor altijd precies waar ze aan toe zijn. De gebouwen zijn mooi, functioneel en schoon. De leerlingen zijn over het algemeen prettig in de omgang; het klimaat is veilig. Veel ouders, leerlingen en docenten kiezen om die redenen voor deze school.

Medewerkers werken hard en maken toch een ontspannen indruk. Ze hebben hun eigen aandachtsgebied en voelen zich daar verantwoordelijk voor.

Structuur van de school

De school is opgesplitst in zes afdelingen, elk met een afdelingsleider:

 • brugklassen
 • mavo 2-3-4
 • havo en atheneum 2-3
 • tvwo en gymnasium 2-3-4
 • havo 4-5
 • atheneum 4 en vwo 5-6

Secties, onder leiding van een sectieleider, zijn verantwoordelijk voor doorlopende leerlijnen, onderwijsontwikkeling en resultaten.

Managementstructuur

Met ingang van het nieuwe schooljaar is een rector/bestuurder eindverantwoordelijk voor de organisatie en rapporteert hierover aan de raad van toezicht.

De rector leidt de school samen met een plaatsvervangend rector, die portefeuillehouder onderwijs is. De plv. rector geeft leiding aan de zes afdelingsleiders.

Onderwijskundige uitdagingen voor de komende jaren

Kennisoverdracht is een sterk punt van de school. De resultaten lopen echter wat terug. Dat betekent dat leerlingen voor het behalen van goede resultaten op een andere manier moeten worden uitgedaagd. Het vinden van een goede modus, die leerlingen centraal stelt en aansluit bij de kwaliteiten en prioriteiten van de docenten, is een belangrijk vraagstuk.

De regio vraagt om meer aansluiting bij de (leer)behoeften van individuele leerlingen, ook in het kader van Passend Onderwijs. Dit vraagt om betere afstemming op wat leerlingen nodig hebben of aankunnen.

Binnen de school is behoefte aan meer verbinding, samenhang en een gedeelde visie op onderwijs dat goed is afgestemd op de verschillende doelgroepen. Een trotse mavo met leerlingen die tot hun recht komen vraagt om docenten die goed zijn in mavo-didactiek en plezier hebben in het werken met mavo- leerlingen. Datzelfde geldt voor havo, atheneum en gymnasium. Dit vraagt om een dialoog over een nieuwe Marnix-formule die alle leerlingen in staat stelt optimaal te presteren.

opdracht

logo Marnix College

De opdracht voor de plaatsvervangend rector

Aansluitend bij de kracht en de traditie van de school gaat u met afdelingsleiders en docenten op zoek naar aanvullingen op de didactiek en mogelijkheden om meer uit de leerlingen te halen. U heeft ideeën die anderen prikkelen zelf met ideeën en suggesties te komen. U prikt door hypes en modes heen. U bent de motor achter het ontwikkelen van een gedeelde onderwijsfilosofie, die op een organische manier vorm krijgt. U bent pas tevreden als leerlingen en ouders de Marnix-aanpak kennen en zien als een goede reden om ervoor om te fietsen.

profiel

logo Marnix College

Past u in het profiel van plaatsvervangend rector van het Marnix College?

Dan komt in uw cv en sollicitatieformulier naar voren dat u:

 • leiding hebt gegeven aan veranderingen in een onderwijsorganisatie
 • expertise heeft op het gebied van onderwijskwaliteit en -ontwikkeling
 • les heeft gegeven in onder- en bovenbouw, liefst in mavo, havo en vwo
 • ervaring hebt met het gebruik van nieuwe media: in de klas en als communicatiemiddel naar buiten.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan het oecumenische karakter van de school en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Onderzoekend leiderschap: u bent nieuwsgierig naar wat mensen drijft en waar hun kwaliteiten liggen. Van daaruit gaat u in gesprek. U stimuleert anderen vragen te stellen over hun onderwijs en vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen.

Verbindend leiderschap: u nodigt mensen met een vergelijkbaar probleem uit daar samen een oplossing voor te zoeken. U herkent thema’s die door de school heen opduiken en benoemt ze, ook als het om gevoelige onderwerpen gaat. U maakt zaken bespreekbaar. U stuurt aan op samenwerking en uitwisseling tussen personen, afdelingen en secties.

Stuwend leiderschap: u werkt in een realistisch tempo toe naar herkenbare, getrapte doelstellingen en zorgt voor toetsing van de effectiviteit van vernieuwingen. U betrekt belanghebbenden hierin en komt samen tot de volgende stap. U biedt mensen de kans iets voor het eerst te doen en biedt ondersteuning als dat nodig blijkt. U zoekt steeds hoe u anderen kunt stimuleren zich verder te ontwikkelen.

Communicatieve vaardigheden: u bent altijd helder over uw aanpak, ook als u nog niet weet waar het heen moet. U zorgt ervoor dat medewerkers elkaar goed informeren over ontwikkelingen. U kunt beleidsnotities schrijven. U hebt altijd belangstelling voor zakelijke, professionele en persoonlijke vragen van de mensen in uw omgeving.

 

procedure

logo Marnix College

Overweegt u om te solliciteren?
U kunt tot uiterlijk woensdag 24 mei 09.00 uur (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op woensdag 7 juni. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op dinsdag 13 juni.
De tweede ronde wordt gehouden op donderdag 15 juni.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bericht Plaatsvervangend rector, Marnix College in Ede verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Rector Kaj Munk College in Hoofddorp http://www.parcours.nl/rector-kaj-munk-college-in-hoofddorp/ Wed, 26 Apr 2017 15:17:14 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11747 logo Kaj Munk College

Het Kaj Munk College in Hoofddorp

heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor een

RECTOR

die warm en duidelijk is

 

Functieomvang: 1.0 fte. | Salarisindicatie: schaal 15 CAO-VO.

Het bericht Rector Kaj Munk College in Hoofddorp verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

Het Kaj Munk College in Hoofddorp

heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor een

RECTOR

die warm en duidelijk is

Functieomvang: 1.0 fte. | Salarisindicatie: schaal 15 CAO-VO.

Het Kaj Munk College is één van de zes scholen van stichting IRIS,
Christelijk Voortgezet Onderwijs in het zuiden van Noord-Holland.

logo iris

 

organisatie

Het Kaj Munk College in Hoofddorp is een succesvolle innovatieve school voor mavo, havo en vwo die in de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Dat komt onder andere door de interessante profileringen op het gebied van bèta met Science, Technasium en Bètadesign. Ook de aandacht die wordt besteed aan Kunst, Media en Cultuur maakt het onderwijs voor de leerlingen interessant. Er zijn veel extra activiteiten en wie een goed idee heeft, krijgt de kans dit te realiseren. De mavo is dit jaar uitgeroepen tot “excellente mavo”.

Schoolklimaat
Het succes van de school heeft ook te maken met het positieve klimaat. Leerlingen, ouders en medewerkers vinden de sfeer op school fijn: er is ruimte om te doen wat je belangrijk vindt en er is aandacht voor iedereen. De deur van de mentor of teamleider staat open voor wie iets wil bespreken. Het klimaat is warm, respectvol en duidelijk. Ondanks het grote aantal leerlingen (bijna 2000) is de sfeer kleinschalig. De school heeft twee moderne gebouwen op één terrein. Het Kaj Munk College is door de leerlingen uitgeroepen tot de meest sociaal veilige school van Nederland.

Leerlingbegeleiding
De leerlingbegeleiding is een sterk punt: de school heeft veel eigen experts waar leerlingen direct terecht kunnen, zonder wachtlijsten of bureaucratie.

Ontwikkeling van onderwijstalent
Het Kaj Munk College investeert in onderwijstalent. Van student tot senior docent wordt iedereen aangemoedigd zich blijvend te ontwikkelen.  Het is een Academische Opleidingsschool. In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe docenten in het team opgenomen. Zij voelen zich welkom en worden snel wegwijs gemaakt. Ze kunnen bij collega’s aankloppen en krijgen de gelegenheid hun eigen vorm te vinden. Dat geeft dynamiek en een levendige discussie over onderwijs. Het succes van het onderwijs is grotendeels gebaseerd op de vele experimenten die eraan vooraf gingen. Pilots, ‘proeftuintjes’ en onderzoeken horen er dus bij.

Autonomie en professionele ruimte
Autonomie is verankerd in de cultuur van het Kaj Munk College. Docenten voelen zich vrij en ervaren veel ruimte bij het inrichten van hun lessen. In 8 onderwijsteams concentreren zij zich op de ontwikkeling van hun leerlingen. Teams hebben veel ruimte om hun onderwijs vorm te geven en richten zich zo goed mogelijk op hun doelgroep. Men voelt zich zeer verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen.

Lerende cultuur
Het Kaj Munk College kent een lerende cultuur en is voortdurend op zoek naar verbetering. Continu leren en verbeteren. Kansen hiervoor liggen er zeker. Valkuilen zijn er ook: de snelle groei, de veelheid van teams, de veelheid aan plannen en experimenten en de spreiding over twee gebouwen leiden tot steeds meer behoefte aan afstemming, eenduidig beleid en het vinden van gedeelde ankerpunten en focus op de onderwijskwaliteit. Maar … de gevoelde autonomie, informele sfeer, de mogelijkheid om snel stappen te kunnen zetten zonder bureaucratisch gedoe wil niemand kwijt.

Organisatiestructuur:
De rector geeft leiding aan 8 onderwijsteamleiders en een teamleider bedrijfsvoering.

Bestuurlijk:
logo irisHet Kaj Munk College maakt deel uit van IRIS, een ambitieuze groep van zes confessionele VO-scholen in de Haarlemmermeer en omgeving. De zes rectoren/directeuren en de bestuurder van IRIS vormen het IRIS managementteam , dat vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid staat voor het geheel. Samenwerking, uitwisseling van expertise en ervaringen van medewerkers op alle niveaus leiden tot dynamiek en kwaliteit.

De uitgangspunten van IRIS zijn goed verwoord in het “Het leren van morgen”. Leidraad van IRIS is: verbinding tussen mensen – vertrouwen in elkaar – kansen grijpen – van elkaar leren – durven loslaten.

 

opdracht

De opdracht voor de nieuwe rector
U bent zuinig op de autonomie en betrokkenheid van de medewerkers. Tegelijkertijd borgt u schoolbreed de onderwijskwaliteit en cultiveert u de ontwikkelingsgerichte cultuur, waarin talentontwikkeling van iedereen centraal staat.

U zoekt de balans tussen de innovatieve kracht van de school en de onderwijskwaliteit.

logo irisDe rector van het Kaj Munk College is integraal verantwoordelijk voor de school, maakt deel uit van het IRIS managementteam en legt verantwoording af aan de voorzitter van het college van bestuur.

 

profiel

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Integrale leiderschapservaring binnen het (voortgezet of hoger beroeps-) onderwijs
 • Een brede visie op onderwijs, leren en onderwijsconcepten
 • Ervaring met het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur
 • Ervaring met de positionering van een school.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bij de cultuur passende bijdrage kunt leveren aan de confessionele grondslag van de school en dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het Kaj Munk College. U beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u bent goed in staat verbanden te leggen en onoverkomelijke tegenstellingen in opvattingen over onderwijs en de uitvoering ervan bij de kop te pakken. U organiseert hierover een zorgvuldig debat in een goed gepland besluitvormingstraject, verbindt standpunten waar dat mogelijk is. U implementeert vervolgens herkenbaar en eenduidig beleid;
 • Uitdagend leiderschap: u investeert in de effectiviteit van de individuele teamleiders en de collectieve schoolleiding. U helpt een ieder concrete doelstellingen te realiseren in een complexe omgeving. U verheldert situaties, prikkelt tot het vinden van oplossingen en passende strategieën en stimuleert leiderschap;
 • Reflectie en inspiratie: u motiveert anderen na te denken over op het oog vanzelfsprekende keuzes en routines. U nodigt uit tot het delen van ervaringen en stimuleert een cultuur waarin dialoog leidt tot onderzoek, best practices en uitvoerbaar beleid;
 • Communicatieve vaardigheden: u voelt zich thuis in een informele cultuur en bent meer van het gesprek dan van de papieren tijgers. Wat eenmaal wordt besloten legt u echter op een aansprekende manier vast. U hebt een goed gevoel voor tijdige en heldere communicatie naar alle bij uw school betrokken partijen.

 

 

procedure

Overweegt u om te solliciteren?
U kunt tot uiterlijk donderdag 18 mei 09.00 uur (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op maandag 29 mei. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op vrijdag 2 juni. De tweede ronde wordt gehouden op vrijdagmiddag 9 juni.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

 

 

 

Het bericht Rector Kaj Munk College in Hoofddorp verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
twee afdelingsleiders Compaen VMBO in Zaandam http://www.parcours.nl/twee-afdelingsleiders-compaen-vmbo-zaandam/ Thu, 13 Apr 2017 11:59:07 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11709

Compaen VMBO staat in Zaandam in de wijk Westerwatering en is gehuisvest in een comfortabel gebouw met goed uitgeruste leerpleinen, praktijklokalen en een lesrestaurant. De school biedt onderdak aan ongeveer 800 leerlingen en 100 collegiale en betrokken medewerkers. De visie van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’.

Binnen Compaen VMBO zijn diverse opvattingen over vernieuwend onderwijs ontstaan. De onderlinge verbinding tussen de verschillende afdelingen en schoolbrede afstemming van afspraken over goed onderwijs, rollen, regels en functies verdienen een stevige impuls. Professioneler gedrag en elkaar constructieve feedback geven zouden meer ontwikkeld mogen zijn. De school loopt licht terug in omvang, een onderscheidend profiel zou de basis van de school kunnen verstevigen.

Het bericht twee afdelingsleiders Compaen VMBO in Zaandam verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

de vacature


Compaen VMBO zoekt

twee ervaren en bevlogen afdelingsleiders

voor de onderbouw en voor de bovenbouw beroepsgericht

Functieomvang: 0.8 – 1 fte

Salarisschaal: 12 ( met toelage afhankelijk van opleiding en ervaring) volgens cao vo

 

algemeen

Compaen VMBO staat in Zaandam in de wijk Westerwatering en is gehuisvest in een comfortabel gebouw met goed uitgeruste leerpleinen, praktijklokalen en een lesrestaurant. De school biedt onderdak aan ongeveer 800 leerlingen en 100 collegiale en betrokken medewerkers. De visie van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’. Iedere leerling kan zijn of haar talenten ontdekken en zo het beste uit zichzelf halen. Waar mogelijk wordt maatwerk en differentiatie georganiseerd. Naast het vaste curriculum is er een breed aanbod van projecten die bijdragen aan de maatschappelijke, creatieve en sportieve ontwikkeling van de leerlingen. Leren van en met elkaar staat centraal en het opleiden van studenten van de lerarenopleiding brengt extra energie in de school.

Compaen VMBO maakt samen met zes andere scholen in de Zaanstreek deel uit van OVO Zaanstad.

organisatie

Het onderwijs op Compaen VMBO is georganiseerd in drie afdelingen die ieder een eigen plek in het gebouw hebben: de onderbouw, de bovenbouw beroepsgericht en de theoretische leerweg. Volgend schooljaar wordt ook de gemengde leerweg aangeboden. Deze indeling maakt de school overzichtelijk en creëert rust en discipline. Kenmerkend voor de teams is een grote mate van collegialiteit.

de opdracht

Binnen Compaen VMBO zijn diverse opvattingen over vernieuwend onderwijs ontstaan. De onderlinge verbinding tussen de verschillende afdelingen en schoolbrede afstemming van afspraken over goed onderwijs, rollen, regels en functies verdienen een stevige impuls. Professioneler gedrag en elkaar constructieve feedback geven zouden meer ontwikkeld mogen zijn. De school loopt licht terug in omvang, een onderscheidend profiel zou de basis van de school kunnen verstevigen.

De opdracht voor de afdelingsleider onderbouw

U zet in op een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw en u stimuleert vakoverstijgend onderwijs. U voert het gesprek over een passend pedagogisch klimaat en zorgt voor schoolbrede afstemming. U versterkt de relatie met het basisonderwijs. U zorgt voor houvast en ruimte voor ontwikkeling.

De opdracht voor de bovenbouw afdelingsleider beroepsgerichte leerweg

U zet in op het versterken van de relaties met het regionale bedrijfsleven. U organiseert draagvlak voor vernieuwend onderwijs en faciliteert experimenten of pilots. U zet in op teamontwikkeling en bindt mensen aan de visie zoals vastgelegd in het schoolplan.

profiel

Past u in het profiel?

Uit uw cv/ formulier blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring in het onderwijs
 • Kennis van het vernieuwde vmbo
 • Ervaring met het aansturen van ontwikkelingen in organisatie en/of onderwijs
 • Een relevante lesbevoegdheid

Een afgeronde managementopleiding is een pre.

In gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Persoonlijk leiderschap: u neemt als vanzelfsprekend de leiding bij de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen in de organisatie. U houdt rekening met de verschillende kwaliteiten van teamleden en u bent duidelijk over wat u van collega’s verwacht in gedrag en acties.

Verbindend vermogen: u bent in staat mensen te verbinden aan de visie van de school en het afgesproken beleid. U stimuleert afstemming en samenwerking met andere afdelingen en scholen. U activeert onderlinge kennisuitwisseling.

Ontwikkelingsgerichtheid: u draagt zorg voor een veilig en ambitieus leerklimaat voor leerlingen en medewerkers. U zet in op de lerende docent en u daagt mensen creatief en flexibel te zijn. U neemt weerstand serieus en u bewaakt dat de afgesproken doelen worden gehaald.

Communicatieve vaardigheden: u zorgt voor heldere communicatie en besluitvorming. U bent toegankelijk en zichtbaar en weet wat er leeft op de werkvloer. U luistert goed en hakt waar nodig lastige knopen door.

informatie

Aanvullende informatie

Onderzoek of dit een school is die bij u past via www.compaenvmbo.nl voor een eerste indruk of vraag aanvullende informatie aan.

procedure

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt tot uiterlijk maandag 8 mei  09.00 uur uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.U ontvangt een kopie van het formulier retour op uw emailadres.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 16 mei. De eerste gespreksronde vindt plaats op 19 mei.De tweede ronde wordt gehouden op 22 mei.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

Het bericht twee afdelingsleiders Compaen VMBO in Zaandam verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
teamleider Trias VMBO in Krommenie http://www.parcours.nl/teamleider-trias-vmbo-krommenie/ Thu, 13 Apr 2017 11:55:10 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11729

Trias VMBO in Krommenie biedt 1600 leerlingen vmbo-onderwijs in alle leerwegen: TL, Kader - en Basisberoepsgericht. Degelijk, gedreven, warm, open en op orde zijn de pakkende trefwoorden die de leerweg TL en de profielen Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Bouwen Wonen en Interieur en Produceren, Installeren en Energie kenmerken.

Het onderwijs is zo ingericht dat hoofd, hart en handen allen aan bod komen, dat leerlingen vanaf het eerste moment in een goed gestructureerd traject op een zorgvuldige manier hun richting kunnen ontdekken. Naast het reguliere aanbod stimuleren verschillende kansklassen doorstroom naar een hoger niveau. Ouders worden systematisch betrokken bij het leerproces van hun kinderen. Het onderwijs krijgt in samenhang met de omgeving (wijk, regio, bedrijfsleven) vorm en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt de organisatie enerzijds complex, anderzijds consistent.

Het bericht teamleider Trias VMBO in Krommenie verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

de vacature

Trias VMBO in Krommenie heeft per 1 augustus 2017 een vacature voor een

TEAMLEIDER

die goed onderwijs beter wil maken

U geeft leiding aan 25 – 30 medewerkers en u bent verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat, het welbevinden van medewerkers en leerlingen en de onderwijsresultaten in een team en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de hele school. Op dit moment is nog niet duidelijk aan welk team leiding zal worden gegeven. Schoolbrede portefeuilles worden in onderling overleg verdeeld.

Functieomvang: 0.8 – 1.0 fte

Salarisschaal: 12 (met toeslag afhankelijk van ervaring en opleiding) volgens cao-vo

algemeen

Trias VMBO in Krommenie biedt 1600 leerlingen vmbo-onderwijs in alle leerwegen: TL, Kader – en Basisberoepsgericht. Degelijk, gedreven, warm, open en op orde zijn de pakkende trefwoorden die de leerweg TL en de profielen Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Bouwen Wonen en Interieur en Produceren, Installeren en Energie kenmerken. Zo’n 180 medewerkers geven vorm aan het OVO Koersplan ‘Buitengewoon Goed Onderwijs’ en aan de uitgangspunten Structuur biedt Ruimte, professionalisering en Hoofd, Hart en Handen.

Het onderwijs is zo ingericht dat hoofd, hart en handen allen aan bod komen, dat leerlingen vanaf het eerste moment in een goed gestructureerd traject op een zorgvuldige manier hun richting kunnen ontdekken. Naast het reguliere aanbod stimuleren verschillende kansklassen doorstroom naar een hoger niveau. Ouders worden systematisch betrokken bij het leerproces van hun kinderen. Het onderwijs krijgt in samenhang met de omgeving (wijk, regio, bedrijfsleven) vorm en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt de organisatie enerzijds complex, anderzijds consistent.

Leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op, dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen, maar pamperen doen ze niet

 

organisatie

Wat geldt voor leerlingen geldt ook voor medewerkers: ze krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Ze leggen verantwoording af over hun vorderingen en werken aan hun eigen ontwikkeling. Scholing binnen of buiten de OVO Academie wordt actief aangeboden en daar wordt enthousiast gebruik van gemaakt. Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dat wordt gezien, gewaardeerd en benut. Samenwerken en verbinden zijn een opdracht.

In zes docententeams wordt hard gewerkt aan een uitdagend en veilig pedagogisch leerklimaat waarin de onderlinge verbinding wordt opgezocht en verbetering van resultaten een belangrijke doelstelling is.

De directie van Trias VMBO wordt gevormd door een directeur en een adjunct-directeur. De teamleiders, die ieder ook een schoolbrede portefeuille hebben, geven leiding aan hun teams en vormen samen met de directie de schoolleiding. Binnen de teams zijn er docenten met een team ondersteunende taak.

Trias VMBO maakt samen met zes andere scholen deel uit van OVO Zaanstad 

de opdracht

Het schoolplan “Trias ontwikkelt” 2016-2020 is ambitieus en is erop gericht de organisatie verder te professionaliseren en zo in te richten zodat als vanzelfsprekend gezamenlijk wordt gewerkt aan beter onderwijs voor alle leerlingen. Van iedereen wordt inzet, betrokkenheid en professionaliteit verwacht. Vrijblijvendheid is geen optie.

De opdracht

Trias VMBO is in ontwikkeling en in beweging en heeft te maken met een lichte demografische krimp.De teams zetten onder leiding van teamleiders stevig in op een helder onderwijskundig profiel, professionalisering en kwaliteitsverbetering. In verbinding met elkaar en gericht op onderlinge afstemming vertaalt de schoolleiding in samenspraak met de medewerkers het schoolplan in concrete onderwijsprogrammering

selectiecriteria

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Coördinerende of leidinggevende ervaring in het onderwijs
 • Ervaring met het werken aan een verbetercultuur
 • Kennis van de recente ontwikkelingen in het vmbo
 • Een 1e of 2e graads lesbevoegdheid

U heeft een (midden)managementopleiding afgerond (of rondt deze dit schooljaar nog af).

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Leiderschap: u bent u bewust van uw voorbeeldrol en weet mensen mee te nemen in de uitvoering van beleid door hen te motiveren en te inspireren. U bent standvastig en spreekt mensen aan op gemaakte afspraken en professionaliteit
 • Resultaatgerichtheid: u stelt haalbare doelen, houdt overzicht en bewaakt de voortgang van alle processen in het team. U denkt mee bij knelpunten en stimuleert mensen hun verantwoordelijkheid te nemen
 • Ontwikkelingsgerichtheid: u draagt zorg voor een veilig en ambitieus leerklimaat voor leerlingen en medewerkers. U zet in op de lerende docent en u daagt mensen uit het onderwijs eens anders aan te pakken. U bevordert samenwerking en afstemming tussen de verschillende vakken

Communicatieve vaardigheden: u zorgt voor duidelijkheid en transparantie. U bent in staat mensen te verbinden aan het schoolbrede beleid. U bent toegankelijk en zichtbaar en weet wat er leeft op de werkvloer. U luistert goed en schroomt niet een lastige beslissing te nemen.

informatie

Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past via www.triasvmbo.nl en www.ovo-zaanstad.nl voor een eerste indruk of vraag aanvullende informatie aan.

procedure

 

U kunt tot uiterlijk maandag 1 mei 12.00 uur uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 12 mei. De eerste gespreksronde vindt plaats op 17 mei.De tweede ronde wordt gehouden op 23 mei.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

Het bericht teamleider Trias VMBO in Krommenie verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Afdelingsleider onderbouw havo-vwo, Linde College, Wolvega http://www.parcours.nl/afdelingsleider-onderbouw-havo-vwo-linde-college-wolvega/ Tue, 11 Apr 2017 19:38:11 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11686 Logo Linde College

Het Linde College in Wolvega heeft per 1 augustus 2017 een vacature voor een

afdelingsleider onderbouw havo-vwo

De afdelingsleider legt verantwoording af aan de rector en maakt met drie collega afdelingsleiders deel uit van het managementteam.

Functieomvang: 0.8-1.0 fte.

Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

Het bericht Afdelingsleider onderbouw havo-vwo, Linde College, Wolvega verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

Logo Linde College

Het Linde College in Wolvega heeft per 1 augustus 2017 een vacature voor een

afdelingsleider onderbouw havo-vwo

De afdelingsleider legt verantwoording af aan de rector en maakt met drie collega afdelingsleiders deel uit van het managementteam.

Functieomvang: 0.8-1.0 fte.

Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

organisatie

Logo Linde College

Het Linde College in Wolvega is een brede scholengemeenschap van algemeen bijzonder signatuur met ca. 1350 leerlingen. Het is een echte streekschool: mensen kennen elkaar en hechten aan gelijkwaardigheid. Het gebouw, waar men met recht trots op is en dat door het OOP met grote zorg wordt onderhouden, is zo ingericht dat alle leerlingen, ongeacht hun opleidingsniveau, elkaar steeds ontmoeten.

Het pedagogisch klimaat is goed: OP en OOP kennen de leerlingen en houden rekening met eventuele bijzonderheden. Leerlingen worden gezien en gewaardeerd. Ouders vinden de betrokkenheid van docenten bij hun kinderen een sterk punt. Medewerkers zijn tevreden over de collegialiteit en de goede sfeer op school. Docenten vinden het prettig dat ze de ruimte krijgen om hun eigen onderwijs in te richten en dat initiatieven snel tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Het Linde College heeft een Technasium en besteedt veel tijd en aandacht aan cultuur en sport. Er worden door leerlingen en docenten veel extra activiteiten georganiseerd. Er wordt gewerkt aan de invoering van BYOD.

De afdeling onderbouw havo/vwo (klas 1 en 2) heeft circa 280 leerlingen. Het team is stabiel en heeft vaste waarden. Hierop wordt steeds verder gebouwd. De verbinding met het primair onderwijs in de regio is sterk. Er is veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen; de mentoren zorgen ervoor dat zij hun leerlingen goed kennen. Het pedagogisch klimaat is sterk, er is duidelijkheid en structuur.

Het belangrijkste ontwikkelpunt ligt op het gebied van de doorlopende leerlijn. Er kan veel gewonnen worden door afstemming met de bovenbouw op het gebied van onderwijsinhoud, normering en determinatie.

opdracht

Logo Linde College

 

De opdracht voor de afdelingsleider onderbouw havo-vwo

Samen met je collega afdelingsleider van de bovenbouw havo-vwo zorg je voor doorlopende leerlijnen in de havo-vwo-kolom. Je investeert in een professionele cultuur, waarbij uitwisseling met collega’s een vanzelfsprekendheid wordt.

profiel

Logo Linde College

Pas je in het profiel van de afdelingsleider onderbouw havo-vwo?

Uit je curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat je beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring, opgedaan binnen of buiten het onderwijs
 • Ervaring met curriculumontwikkeling, determinatie en doorlopende leerlijnen
 • Zicht op vmbo/havo/vwo in de volle breedte
 • Een relevante afgeronde opleiding op HBO of WO-niveau.

In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het Linde College en dat je beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Pedagogisch en onderwijskundig leiderschap: je motiveert en inspireert docenten samen te werken en voor de leerlingen herkenbaar en uitdagend onderwijs te maken. De onderbouw zie jij als essentiële schakel in de keten naar het vervolgonderwijs.
 • Organisatiekundig inzicht: je bent in staat je team te laten ervaren dat ze samen veel kunnen en organiseert bruggen naar andere teams. Je organiseert afstemming op het niveau van de afdelingen en de secties en moedigt collega’s aan bruggen over te steken.
 • Oplossingsgerichtheid: je laat mensen ervaren dat problemen er zijn om opgelost te worden. Je hebt oog voor de kwaliteiten van mensen en zorgt dat die zo goed mogelijk worden ingezet.
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers, leerlingen en ouders. Je legt gemakkelijk contacten binnen en buiten de school. Je hebt aandacht voor mensen en een positieve kijk op het leven.

 

procedure

Logo Linde CollegeOverweeg je om te solliciteren naar de vacature van afdelingsleider havo-vwo onderbouw?

Dan kun je tot uiterlijk vrijdag 28 april 09.00 uur (ochtend) je sollicitatieformulier met cv indienen. Je kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier. De verwerking van sollicitaties wordt gedaan door Marike Jonker van Parcours Partners.

Belangrijk voor jouw agenda:

De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 19 mei 2017. De tweede ronde wordt gehouden op dinsdag 23 mei 2017.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

Het bericht Afdelingsleider onderbouw havo-vwo, Linde College, Wolvega verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Schoolleider P.I. School Hondsberg, Oisterwijk http://www.parcours.nl/schoolleider-p-i-school-hondsberg-oisterwijk/ Sat, 01 Apr 2017 08:44:18 +0000 http://www.parcours.nl/?p=11674

P.I. School Hondsberg in Oisterwijk heeft een vacature voor een

all-round schoolleider (V)SO

die onderwijs en zorg verbindt

De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de school en legt verantwoording af aan de regiodirecteur.

Functieomvang: 1.0 fte. |  Inschaling: DC (cao-PO)

Het bericht Schoolleider P.I. School Hondsberg, Oisterwijk verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

P.I. School Hondsberg in Oisterwijk heeft een vacature voor een

all-round schoolleider (V)SO

die onderwijs en zorg verbindt

 

De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de school en legt verantwoording af aan de regiodirecteur.

Functieomvang: 1.0 fte. |  Inschaling: DC (cao-PO)

 

organisatie

De organisatie

P.I. School Hondsberg in Oisterwijk is verbonden aan De Hondsberg, een landelijk expertisecentrum voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden. Een multi-disciplinair team (diagnostiek, onderwijs, zorg) onderzoekt wat elk kind nodig heeft om in de eigen omgeving op een goede manier op te groeien. Na een verblijf van gemiddeld 1 jaar zijn voor de kinderen duidelijke en praktische handelingsadviezen gemaakt.

School, woon- en zorgfaciliteiten liggen op een schitterend landgoed met park, bos en speelweiden.

De 140 leerlingen op de P.I. School Hondsberg variëren in leeftijd van 5 tot 18 jaar. Het merendeel heeft de basisschool leeftijd. De observatie, begeleiding en ondersteuning die ze nodig hebben varieert sterk. Sommige leerlingen leren in een klein groepje te functioneren, andere krijgen min of meer regulier onderwijs. De samenstelling van de groepen is sterk wisselend, de problematiek is nooit hetzelfde. Het blijft enorm veel voldoening geven om kinderen te laten ervaren dat ze er mogen zijn, met rugzak en al.

Zo’n 40 toegewijde, collegiale medewerkers (onderwijsgevend en onderwijsondersteunend) halen elke dag alles uit de kast om iedere leerling zo goed mogelijk verder te helpen. Toch sluit het aanbod niet altijd aan bij de specifieke vraag van de leerling. De kracht van de school ligt op het pedagogisch vlak. De cultuur in het team is eerder vriendschappelijk dan zakelijk.

Terugblik
De school staat nu nog organisatorisch los van diagnostiek en zorg. Dat leidt tot schotten die het effect van de behandeling niet altijd ten goede komen. Aan beide zijden van de schotten wordt een gebrek aan afstemming gevoeld.

De afgelopen jaren is de formatie van de school bijna gehalveerd. De problematiek van de leerlingen is steeds complexer geworden. Het resultaat is: een gevoel van chronische overbelasting.

Vooruitblik
Met ingang van 1 juli van dit jaar verandert de organisatiestructuur. Er komt één regiodirecteur op De Hondsberg, die leiding geeft aan het gehele proces: diagnostiek, therapie, woonzorg, onderwijs. De schoolleider van P.I. School Hondsberg wordt daarmee één van de leden van het MT. De wisselwerking tussen zorg, diagnostiek en onderwijs zal leiden tot betere afstemming tussen de verschillende disciplines.

Ontwikkelpunten
Volwaardige integratie van het onderwijsproces in het aanbod van De Hondsberg
Realistische bekostiging van het onderwijs
Personeelsbeleid, gericht op vitaliteit en passende formatie
Opbrengstgericht / handelingsgericht / planmatig werken.

Organisatiestructuur
Met ingang van 1 juli 2017: regiodirecteur De Hondsberg, teamleiders/schoolleider.
De Hondsberg is één van de werkstichtingen van de Koraalgroep

opdracht

De opdracht
De schoolleider zorgt ervoor dat het onderwijsproces een gelijkwaardig onderdeel is van het totale traject dat De Hondsberg biedt. U investeert in goede samenwerking en afstemming binnen de organisatie. In uw school zorgt u voor een gezond personeelsbeleid, goede opbrengsten en een evenwichtige bedrijfsvoering.

profiel

Bent u de nieuwe schoolleider voor P.I. School Hondsberg?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Ruime leidinggevende ervaring in het speciaal onderwijs
 • Deskundigheid op het gebied van regelgeving m.b.t. onderwijs en zorg in het SO
 • Ervaring met de ontwikkeling van een professionele cultuur
 • Ervaring met opbrengstgericht werken.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van een gezamenlijk referentiekader binnen school en instelling en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: uw innovatieve visie op complex speciaal onderwijs biedt een team houvast. U zet daarbij de talenten en kwaliteiten van iedereen zo goed mogelijk in.
 • Stuwend vermogen: u doorbreekt bestaande routines. U zorgt ervoor dat doelstellingen in een ambitieus maar haalbaar tempo worden gerealiseerd. Door uw heldere manier van organiseren wordt de aanwezige expertise optimaal benut.
 • Verbindend leiderschap: u kunt de doelstellingen van verschillende instellingen (hier: school en zorg) koppelen en creëert gezamenlijkheid. U zorgt voor effectieve afstemming en het naleven van eenmaal gemaakte afspraken. U laat alle betrokken partijen ervaren dat zij ertoe doen en goed gefaciliteerd moeten worden.
 • Communicatieve vaardigheden: u geeft lucht, u hebt gevoel voor humor. Mensen vinden het fijn dat u er bent. U heeft oog voor de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij het expertisecentrum en zet in op het gezamenlijk belang. Door uw helderheid en betrouwbaarheid weet u mensen aan uw organisatie te binden.

procedure

Overweegt u om te solliciteren naar de functie van schoolleider P.I. School Hondsberg?

U kunt tot uiterlijk donderdag 13 april 09.00 (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op donderdag 11 mei. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 17 mei. De tweede ronde wordt gehouden op maandag 22 mei.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

De procedure wordt begeleid door Marike Jonker van Parcours Partners.

 

Het bericht Schoolleider P.I. School Hondsberg, Oisterwijk verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>