Parcours Partners Werving en selectie van leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs 2016-11-28T08:01:48Z http://www.parcours.nl/feed/atom/ WordPress Parcours Partners <![CDATA[Raad van toezicht Openbare ScholenGroep Schoonoord]]> http://www.parcours.nl/?p=11302 2016-11-23T08:15:55Z 2016-11-11T22:38:24Z Openbare ScholenGroep Schoonoord in Zeist, Doorn en Maarsbergen

heeft vacatures voor

3 leden van de raad van toezicht

met de profielen

ondernemer | financiën & control | lokaal bestuur

Het bericht Raad van toezicht Openbare ScholenGroep Schoonoord verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

osg_50mm_rgb

Openbare ScholenGroep Schoonoord in Zeist, Doorn en Maarsbergen

heeft vacatures voor

3 leden van de raad van toezicht

met de profielen

ondernemer | financiën & control | lokaal bestuur

 

 

organisatie

osg_50mm_rgb

Openbare ScholenGroep Schoonoord

OSGS biedt 3500 leerlingen in Zeist, Doorn en Maarsbergen kleinschalig Vmbo, Havo en Vwo. De scholen hebben elk hun eigen onderwijskundige identiteit. Hun grondhouding is hetzelfde: iedere leerling is welkom en moet de kans krijgen zich te ontwikkelen tot mondig burger.

Besturingsmodel

Goed onderwijsbestuur is een belangrijk thema voor OSG Schoonoord. Om hieraan op een verantwoorde wijze invulling te kunnen geven is een handboek Governance opgesteld, in navolging van de Code Goed Onderwijsbestuur.

De bestuurder is in juridische zin verantwoordelijk voor de scholengroep.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op de door de stichting in stand gehouden scholen en op het beleid van de bestuurder.
De raad van toezicht heeft de rol van werkgever van de bestuurder.
De raad van toezicht fungeert als klankbord voor de bestuurder en heeft een adviserende rol.
De raad van toezicht legt verantwoording af over het uitgevoerde toezicht.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen, die samen beschikken over een uitgebalanceerd geheel aan expertise en persoonlijke kwaliteiten. De samenstelling van de raad van toezicht is een weerspiegeling van de samenleving. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als op stijl: ze benaderen elkaar op positief-kritische wijze en leveren graag een bijdrage aan het collectieve beeld. De regionale binding en de inhoudelijke kennis is goed geborgd.

De raad van toezicht schakelt tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, positie nemen en toegankelijk zijn.

 

 

tijdsinvestering

osg_50mm_rgb

Tijdsinvestering

De raad van toezicht vergadert in normale omstandigheden vijf keer per jaar. Met voorbereiding van vergaderingen en (portefeuille gebonden) activiteiten binnen de scholengroep en de regio neemt het lidmaatschap van de raad van toezicht gemiddeld 10 dagen per jaar in beslag.

profiel

osg_50mm_rgb

Wat hebt u nodig om lid te kunnen zijn van de raad van toezicht van OSGS?

 • U staat volledig achter de uitgangspunten van Openbaar Onderwijs en bent bereid u daarvoor in te zetten.
 • U bent volledig ongebonden en onafhankelijk ten opzichte van de Scholengroep.
 • U vervult een maatschappelijke positie, waaruit blijkt dat u beschikt over visie, verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschap.
 • U bent bereid en in staat in teamverband te opereren.
 • U levert graag een bijdrage aan een dialoog, met als doel gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen.
 • U bent bereid transparant te zijn in uw toezichthouderschap.
 • U bent van onbesproken gedrag (VOG).
 • U committeert uzelf aan de taak van toezichthouder en bent goed voorbereid aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht.
 • U past in één van de drie genoemde profielen.

procedure

osg_50mm_rgb

U kunt solliciteren op het toezichthouderschap door vóór 23 november het sollicitatieformulier in te sturen. Alleen reacties in de vorm van ingevulde sollicitatieformulieren met cv worden in behandeling genomen.

In de week van 28 november worden gesprekken met een extern adviseur gehouden.

Op 6 en 8 december staan de gesprekken met de selectiecommissie (2 leden van de raad van toezicht, 2 leden van de GMR en de bestuurder) gepland.

Voor toetreding dient een verklaring omtrent gedrag voor toezichthouders en bestuurders te zijn afgegeven. Een CV-check kan deel uitmaken van de procedure.

 

 

Het bericht Raad van toezicht Openbare ScholenGroep Schoonoord verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Directeur Montessori College Arnhem]]> http://www.parcours.nl/?p=11283 2016-11-28T08:01:48Z 2016-11-10T16:52:03Z  

 Het MCA (mavo-havo) zoekt een

directeur die montessoriaans denkt en communiceert

en ontwikkelingen op de vloer in goede banen leidt

Functieomvang: 0.8 - 1.0 fte  |  Salaris: schaal 14 cao-VO

Het bericht Directeur Montessori College Arnhem verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

montessori-144_193-vlak

Montessori College Arnhem is een eigenzinnige school voor havo-mavo. Wie betrokken raakt bij de school valt voor de persoonlijke, gelijkwaardige omgangsvormen en de waarde die wordt gehecht aan ieders inbreng. Je mag jezelf zijn, je wordt serieus genomen. Het maakt niet uit of je leerling, ouder, ondersteuner of docent bent. Men is trots op deze school. Veel mensen zetten graag een extra stap, helpen een handje als dat zo uitkomt, ook buiten hun eigen taakgebied. Ouders zijn ook actief in de school en nemen verschillende taken op zich.

De montessori-uitgangspunten worden door medewerkers en leerlingen gekoesterd en zijn leidend voor de inrichting van het onderwijs. Het past in het klimaat dat daarin door iedereen andere accenten worden gelegd. Maar zelfstandigheid, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit zijn voor iedereen belangrijke waarden.

Veel medewerkers volgen een aanvullende opleiding. Ontwikkeling wordt bij iedereen gestimuleerd. Je bent nooit uitgeleerd.

De tweejarige brugperiode en de aandacht die er is voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind spreken veel ouders en leerlingen aan. In de afgelopen jaren is de school dan ook flink gegroeid tot 800 leerlingen. Het ambitieuze schoolplan voor de komende vijf jaar is in samenspraak met leerlingen, ouders en medewerkers gemaakt en zal de komende jaren worden geïmplementeerd.

Ontwikkelpunten
De implementatie in de komende jaren van de punten die in het schoolplan zijn opgenomen is een groot en complex karwei. Acht werkgroepen werken aan acht thema’s die uiteindelijk een samenhangend geheel moeten gaan vormen. Zie dan maar eens iedereen aangehaakt te houden! Het is nodig om ervoor te zorgen dat de lopende ontwikkelingen bij team, leerlingen en ouders bekend zijn. Samenhang, samenwerking en afstemming zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.

Ideeën ontwikkelen en oplossingen bedenken voor knelpunten zit in het DNA van de school. Het borgen van bewezen verbeteringen en het realiseren van ontwikkelde beleid kost meer moeite. Er is behoefte aan het vereenvoudigen van processen, het bundelen van informatie en het toegankelijk maken van die informatie. In de ontwikkelingsfase waarin de school zich nu bevindt is het nog wel eens ‘zoeken of improviseren’.

Organisatiestructuur
De directeur vormt samen met 3 afdelingsleiders de schoolleiding.

quadraam-logoHet Montessori College Arnhem is één van de 13 Quadraam-scholen. Alle Quadraam-directeuren hebben een schooloverstijgende verantwoordelijkheid. Het strategisch beleid van Quadraam is gericht op intensieve samenwerking op onderwijskundig gebied tussen de scholen.

 

vacature

montessori-144_193-vlak

Wie wordt de nieuwe directeur van MCA?

Graag een

directeur die montessoriaans denkt en communiceert

en ontwikkelingen op de vloer in goede banen leidt

De directeur is eindverantwoordelijk voor de school en legt verantwoording af aan het CvB van Quadraam.

Functieomvang: 0.8 – 1.0 fte
Salaris: schaal 14 cao-VO

opdracht

montessori-144_193-vlak

De opdracht

 

In de komende jaren zorgt u voor het realiseren van het schoolplan, waarbij u de montessoriaanse kroonjuwelen bewaakt. U zorgt ervoor dat de school financieel gezond blijft en vereenvoudigt processen waar dat mogelijk is. U zorgt er voor dat de communicatie naar binnen en naar buiten optimaal is.

profiel

montessori-144_193-vlak

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u:

 • ruime leidinggevende ervaring heeft in het (voortgezet) onderwijs
 • een organisatie op een logische en praktische manier kunt inrichten
 • ervaring heeft met de ontwikkeling van een professionele cultuur
 • ervaring heeft met het implementeren van een onderwijskundige visie.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van een gezamenlijk referentiekader binnen de school en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u houdt de montessoriaanse onderwijskundige en pedagogische doelstellingen op de agenda. U weet hoe u een team geïnspireerd kunt houden om samen naar een afgesproken doel toe te werken. U zet daarbij talenten en kwaliteiten van iedereen zo goed mogelijk in.
 • Focus: u zorgt ervoor dat doelstellingen zonder al te veel omwegen worden gerealiseerd. U herkent ad-hoc vragen en kiest van nature voor oplossingen die in het beleid passen. Door uw heldere manier van organiseren voorkomt u versnippering van energie. U zorgt voor effectieve afstemming en het naleven van eenmaal gemaakte afspraken.
 • Verbindend leiderschap: u laat betrokkenen voelen dat zij ertoe doen en richt de organisatie zo in, dat ieders kwaliteiten zichtbaar bijdragen aan het succes van de school. Daarbij biedt u ruimte om die kwaliteiten optimaal te kunnen laten ontplooien. U heeft oog voor de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de school en zoekt steeds het gezamenlijk belang. Door uw helderheid en betrouwbaarheid weet u mensen aan uw organisatie en het montessori-gedachtengoed te binden.

 


 

procedure

montessori-144_193-vlak

U kunt tot uiterlijk maandag 28 november 09.00 (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv insturen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op donderdag 8 december. De eerste gespreksronde met de BAC vindt plaats op maandag 19 december. De tweede ronde wordt gehouden op woensdag 21 december.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bericht Directeur Montessori College Arnhem verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Teamleider Michaëlschool Boxtel]]> http://www.parcours.nl/?p=11186 2016-11-25T08:05:18Z 2016-10-19T09:41:48Z michaelschool-logoWie gaat leiding geven aan de Michaëlschool in Boxtel? Het is een school voor (V)SO voor leerlingen met LVB en/of psychiatrische en gedragsmatige problemen.

Gezocht:

all-round teamleider

die de ingeslagen ontwikkelingen doorzet en borgt

Dit is een cruciale functie. Daarom is deze functie opnieuw gewaardeerd en gaat schoolleider heten met de daarbij behorende salarisschaal (12, cao-PO) zodra de medezeggenschapsraad hierover advies heeft uitgebracht.

Het bericht Teamleider Michaëlschool Boxtel verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

Teamleider Michaëlschool BoxtelDe Michaëlschool in Boxtel is een SO/VSO-school (voorheen cluster 4) voor ca. 140 leerlingen van 8-20 jaar.
Er zijn 4 uitstroomprofielen:
– Economie,
– Zorg & Welzijn,
– Plant, Dier & Buitenwerk
– Techniek.

De school is verdeeld over twee gebouwen, gelegen op het terrein van De la Salle, een specialistisch orthopedagogisch behandelcentrum en een residentiële instelling voor jongeren vanaf 8 jaar met LVB en gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Het grootste deel van de leerlingen woont op de De la Salle.

In 2018 krijgt de school een nieuw gebouw: een unilocatie op hetzelfde terrein.

Het team (ca. 40 personen) vindt de onderlinge collegialiteit en bereidheid elkaar te helpen een groot goed.


Terugblik
De afgelopen jaren heeft de Michaëlschool behoorlijk moeten incasseren. De school kreeg te maken met krimp, het management wisselde vaak en dit leidde tot een weinig helder onderwijskundig beleid. De Inspectie kwam tot het oordeel ‘zwak’.

Inmiddels is er met twee interim teamleiders een onderwijskundige en pedagogische koers ingezet die leidt tot meer aandacht voor opbrengsten, meer duidelijkheid over de leerlijnen en gedeelde onderwijskundige uitgangspunten. Er zijn nieuwe collega’s gekomen om het team te versterken. Het staat een ieder helder voor ogen dat het niet alleen gaat om het welzijn van de leerlingen maar dat het de taak van de school is hun lerend vermogen optimaal te benutten.

Uitstroom naar de arbeidsmarkt en waar mogelijk richting vervolgonderwijs is het doel.

Ontwikkelpunten
Het team wil graag zo snel mogelijk een basisarrangement en zet met volle kracht in op de ontwikkeling van heldere leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven en goede afstemming; binnen de school, met de zorginstelling en met de externe partners. Ook is er behoefte aan kaders en een beperkt aantal duidelijke, gedeelde en zinvolle schoolregels.

De professionele cultuur staat in de steigers, maar is nog niet voldoende geworteld.

Het uitdragen van een herkenbaar profiel binnen de regio is ook een belangrijk aandachtspunt.

Organisatiestructuur

salto-onderwijs-logo

De Michaëlschool is één van de vijf scholen van Saltho Onderwijs, die worden aangestuurd door een regiodirecteur. Saltho Onderwijs is één van twee onderwijsinstellingen die onder de paraplu van de Koraalgroep vallen.

Het team van de Michaëlschool wordt geleid door een teamleider. Dit is een cruciale functie. Daarom is deze functie opnieuw gewaardeerd en gaat schoolleider heten met de daarbij behorende salarisschaal (12, cao-PO) zodra de medezeggenschapsraad hierover advies heeft uitgebracht.

 

vacature

michaelschool-logo

Wie gaat leiding geven aan de Michaëlschool in Boxtel?

Gezocht:

all-round teamleider

die de ingeslagen ontwikkelingen doorzet en borgt

Deze is eindverantwoordelijk voor de school en legt verantwoording af aan de regiodirecteur van Saltho Onderwijs.

Functieomvang: 1.0 fte.

opdracht

michaelschool-logo

In de komende jaren realiseert u met het team het best denkbare onderwijs voor leerlingen met LVB en complexe gedragsproblematiek. Het moet mogelijk zijn binnen 4 jaar in de regio op de kaart te staan als het expertisecentrum voor deze doelgroep.

Daarnaast begeleidt u de nieuwbouw en de verhuizing.

profiel

michaelschool-logo

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs
 • Deskundigheid op het gebied van onderwijs en zorg in het VSO / voormalig cluster 4
 • Ervaring met de ontwikkeling van een professionele cultuur
 • Ervaring met opbrengstgericht werken.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van een gezamenlijk referentiekader binnen school en instelling en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u houdt onderwijskundige en pedagogische doelstellingen op ieders netvlies. U weet hoe u een team geïnspireerd kunt houden om samen naar een herkenbaar doel toe te werken. U zet daarbij talenten en kwaliteiten van iedereen zo goed mogelijk in.
 • Resultaatgerichtheid: u zorgt ervoor dat doelstellingen in een ambitieus maar haalbaar tempo worden gerealiseerd. Door uw heldere manier van organiseren wordt de aanwezige inzet optimaal benut.
 • Verbindend leiderschap: u laat de teamleden ervaren dat zij ertoe doen en richt de organisatie zo in, dat ieders kwaliteiten bijdragen aan het succes van de leerlingen. U zorgt voor effectieve afstemming en het naleven van eenmaal gemaakte afspraken.
 • Communicatieve vaardigheden: u heeft oog voor de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de school en zet in op het gezamenlijk belang. Door uw helderheid en betrouwbaarheid weet u mensen aan uw organisatie te binden.

 

 

procedure

michaelschool-logo

Overweegt u om te solliciteren?

Alleen interne kandidaten kunnen solliciteren door het sollicitatieformulier op deze site met cv uiterlijk op 25 november om 9.00 te verzenden.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

Het bericht Teamleider Michaëlschool Boxtel verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Locatiedirecteur Willibrord, De Kring Oegstgeest]]> http://www.parcours.nl/?p=11184 2016-11-07T08:27:35Z 2016-10-18T18:38:18Z IMG_1889

R.K. basisschool De Kring in Oegstgeest zoekt een

locatiedirecteur

voor de locatie Willibrord,

met hart voor Jenaplanonderwijs én de mensen die het maken

Functieomvang: 0.8 fte   Salarisindicatie: schaal DA cao-PO

Het bericht Locatiedirecteur Willibrord, De Kring Oegstgeest verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

logo-de-kring-300
R.K. basisschool De Kring in Oegstgeest is vóór alles een Jenaplanschool. Het bevlogen en deskundige team vertegenwoordigt volmondig en enthousiast het Jenaplanonderwijs. De kinderen praten, spelen, werken en vieren. De stamgroepleiders omarmen de Jenaplan uitgangspunten en zijn er trots op dat de kinderen elkaar allemaal kennen, elkaar spontaan helpen, samen problemen oplossen, vieringen bedenken en organiseren en met elkaar optrekken. De ouders zijn actief betrokken bij wat er op school gebeurt. Zij kiezen bewust voor deze onderwijsvorm en vinden het belangrijk dat kinderen meer van school mee krijgen dan schoolse kennis alleen.

Er gaat al veel goed op De Kring  en er zijn ook uitdagingen. Een van de uitdagingen is om met behoud van het huidige pedagogisch klimaat en de onderwijskundige uitgangspunten het rendement van het onderwijs te verhogen. Daarnaast zijn het versterken van de professionele cultuur en het doelgericht werken aan een beperkt aantal speerpunten, zoals handelingsgericht werken en professionele leergemeenschap belangrijke ontwikkelwensen. De sleutelwoorden hiervoor zijn heldere communicatie, aandacht voor het individu en teamontwikkeling.

De locatie Rembrandt heeft 230 kinderen, de locatie Willibrord heeft er 170. Beide locaties hebben een eigen locatiedirecteur. De twee locatiedirecteuren geven elk leiding aan een team en verdelen in onderling overleg bovenschoolse taken.

Een bestuur van betrokken ouders vervult de rol van werkgever.

http://www.jenaplandekring.nl

functie

IMG_1889

R.K. basisschool De Kring in Oegstgeest zoekt een

locatiedirecteur

voor de locatie Willibrord,

met hart voor Jenaplanonderwijs én de mensen die het maken

De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor de locatie en heeft een aantal bovenschoolse taken. De locatiedirecteur legt verantwoording af aan het bestuur.

Functieomvang: 0.8 fte

Salarisindicatie: schaal DA cao-PO

opdracht

IMG_1889

U staat voor de verworvenheden van het Jenaplanonderwijs en inspireert stamgroepleiders om binnen het concept passende manieren te vinden om het rendement van het onderwijs te verhogen. U creëert ruimte in de organisatie door veranderingsprocessen helder en logisch in te richten en de voortgang te monitoren. Uw stijl van leidinggeven is congruent met de manier waarop het onderwijs is ingericht, zodat ook de stamgroepleiders zich ontwikkelen.

profiel

IMG_1889

Uit uw sollicitatie blijkt dat u:

 • Ervaring heeft in het basisonderwijs
 • Toegevoegde waarde kunt bieden in het Jenaplanonderwijs
 • Leidinggevende ervaring heeft
 • Een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van de organisatie en communicatie binnen een school.

In de te voeren gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor De Kring en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u bent geïnteresseerd in wat er speelt. U doordringt medewerkers ervan dat de expertise van alle collega’s de moeite waard is en stimuleert samenwerking en uitwisseling van deskundigheid. U stelt de juiste vragen om mensen verder te helpen.
 • Onderwijskundig leiderschap: u formuleert met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. U zorgt voor focus in de organisatie en bewaakt de voortgang van processen en de borging van de ontwikkelpunten.
 • Organisatievermogen: u houdt zaken zo helder en eenvoudig mogelijk. U denkt vooruit en zorgt dat iedereen tijdig weet waar hij of zij aan toe is.
 • Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en toegankelijk. U toont actief belangstelling voor wat er gebeurt binnen de school. U communiceert op een proactieve manier met het team, de ouders en het bestuur.

procedure

IMG_1889

U kunt tot uiterlijk 7 november 09.00 (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is voorzien op vrijdag 18 november. De tweede ronde wordt gehouden op woensdag 23 november.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

Het bericht Locatiedirecteur Willibrord, De Kring Oegstgeest verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Rector Openbaar Lyceum Zeist]]> http://www.parcours.nl/?p=11158 2016-10-31T18:08:38Z 2016-10-14T09:59:20Z OSG_Lyceum-rector

Het Openbaar Lyceum Zeist heeft een vacature voor een

rector

die voortbouwt aan een krachtig en onderscheidend lyceum

Functieomvang: 0.8 – 1 fte                  Salarisschaal: 14 (CAO VO)

Het bericht Rector Openbaar Lyceum Zeist verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

Rector Openbaar Lyceum Zeist

Het Openbaar Lyceum Zeist maakt deel uit van de Openbare ScholenGroep Schoonoord (OSGS) en biedt havo en vwo onderwijs aan ruim 1000 leerlingen. Openheid en wederzijds respect zijn kenmerkend voor iedereen op school. Ouders waarderen de persoonlijke aandacht die hun kinderen er krijgen. Het Lyceum staat in de regio op de kaart doordat er programma’s op het gebied van sport en expressie aangeboden worden. In een speciaal cultureel programma worden, naast aandacht voor kunstvakken op school, exposities, concerten en theaters bezocht. Het sportprofiel biedt extra uren lichamelijke opvoeding waarin de leerlingen kunnen kennismaken met verschillende soorten sport.

De havo-kansklas biedt leerlingen met een tl/havo-advies les op havoniveau en extra begeleiding om daarna mogelijk in te kunnen stromen in de havo. Daarnaast is er het gymnasium met een onderscheidende didactiek van compacten, verrijken en onderzoeken.

Voor alle leerlingen vindt het leren ook buiten de klaslokalen plaats bijvoorbeeld in de vorm van workshops en excursies. Het brede, aantrekkelijke onderwijsaanbod heeft geleid tot een stabiele groei van het leerlingenaantal in de afgelopen jaren. De resultaten zijn goed.

Toch valt er best iets te verbeteren

Veel activiteiten en projecten hebben geleid tot een divers onderwijsaanbod. Na een periode van onrust is er vooral behoefte aan vertrouwen, koersvastheid en doorontwikkelen wat er al is. Er ligt de uitdaging om meer gebruik te maken van ict en het onderwijs meer ‘op maat’ aan te bieden.

Het ambitieniveau op het Lyceum ligt hoog en de zorg voor leerlingen is groot. Dat leidt tot hoge werkdruk en het is van belang voor de schoolleiding om hier de juiste balans in te vinden. Het maken van keuzes en transparantie in communicatie en besluitvorming kunnen bijdragen aan het vinden van die balans. Professionalisering met daarin ruimte voor constructieve feedback verdient de aandacht van het team en de leiding.

Goede timing

Het is een goed moment om in te stappen. In september is een nieuwe bestuurder aangetreden voor de OSG Schoonoord en er is geworven voor een nieuwe directeur voor het vmbo/mavo op hetzelfde terrein. Dit schooljaar zal een nieuw strategisch beleidsplan 2017 – 2021 voor de gehele scholengroep worden opgesteld.

Organisatie

De schoolleiding bestaat uit de rector en twee conrectoren. Zij geven leiding aan (5) jaarlaag coördinatoren en (4) clustercoördinatoren.

Naast het Openbaar Lyceum Zeist bestaat de scholengroep uit het Vakcollege Maarsbergen, Schoonoord Doorn en het Openbaar VMBO MAVO Zeist. Er is een centraal overleg waarbij de controller, de manager stafbureau, de bestuurssecretaris aanschuiven bij de bestuurder en de directeuren van de scholen.

vacature

OSG_Lyceum-rectorHet Openbaar Lyceum Zeist heeft een vacature voor een

rector

die voortbouwt aan een krachtig en onderscheidend lyceum

De rector legt verantwoording af aan de bestuurder en is integraal verantwoordelijk voor de school

Functieomvang: 0.8 – 1 fte

Salarisschaal: 14 (CAO VO)

 

opdracht

OSG_Lyceum-rector

U bouwt voort op wat er is en maakt gebruik van de talenten in de school. U zorgt voor een heldere onderwijskundige koers, transparantie en professionaliteit. U ziet toe op een goede verdeling van middelen, taken en verantwoordelijkheden.

U levert binnen de scholengroep een bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan.

profiel

OSG_Lyceum-rector

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring in het (voortgezet) onderwijs
 • Ervaring met het implementeren van onderwijskundige ontwikkeling
 • Ervaring met het ontwikkelen van een professionele cultuur
 • Een afgeronde academische opleiding

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Persoonlijk leiderschap: u bent betrokken en zichtbaar in de school bij medewerkers, leerlingen en ouders. U draagt zorg voor een professionele cultuur waarin mensen elkaar aanspreken op afspraken en gedrag
 • Onderwijskundig leiderschap: u hebt een heldere kijk op onderwijsontwikkeling, een visie op digitaal onderwijs en kwaliteit. U bent koersvast en resultaatgericht
 • Samenwerkend vermogen: samen met anderen werkt u aan de verdere ontwikkeling van de school. U bevordert onderlinge samenwerking en afstemming zowel binnen de organisatie als het onderwijs
 • Communicatieve vaardigheden: u draagt zorg voor heldere en duidelijke communicatie naar alle betrokkenen bij de school. U luistert goed, staat open voor feedback en weet op tijd te relativeren.

 

procedure

OSG_Lyceum-rector

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt tot uiterlijk  30 oktober  uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier. De procedure wordt begeleid door Ellen van den Tol.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 9 november. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 18 november. De tweede ronde wordt gehouden op vrijdag 25 november.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

Het bericht Rector Openbaar Lyceum Zeist verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Directeur Openbaar VMBO en MAVO Zeist]]> http://www.parcours.nl/?p=11120 2016-10-27T12:23:35Z 2016-09-22T08:49:55Z  

VMBO-Mavo-Zeist-directeurHet Openbaar VMBO en MAVO Zeist (OVZ) heeft een vacature voor een

directeur

die talent versterkt en energie kanaliseert

Functieomvang: 0.8-1.0 fte       Salaris: schaal 14 cao-VO

Het bericht Directeur Openbaar VMBO en MAVO Zeist verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

Directeur Openbaar VMBO en MAVO ZeistOpenbaar VMBO en MAVO Zeist (OVZ) maakt deel uit van Openbare ScholenGroep Schoonoord. De medewerkers zien de grote diversiteit van de leerlingen en medewerkers als kracht. Voor docenten is het een erezaak dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt en een diploma haalt.

Het aanbod is breed: bbl, kbl en mavo. Leerlingen in de onderbouw kunnen kiezen voor het Sportprofiel, het Expressieprofiel en Regulier. De bovenbouw biedt Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten. De ligging van het OVZ is prachtig. Klik hier voor een impressie van de sfeer.

De resultaten zijn goed.

Toch valt er best iets te verbeteren
In de afgelopen jaren zijn er veel wisselingen in het management geweest. Dit heeft geleid tot evenveel wisselingen in het beleid. Er is behoefte aan continuïteit, helderheid en professionaliteit. Doorbouwen op het vele goede dat er is, niet wéér een nieuwe filosofie. Het personeelsbeleid verdient bijzondere aandacht: afstemming van taken op talenten van medewerkers, oog voor het functioneren van medewerkers en systematisch werken aan hun professionele ontwikkeling. De plannen ter verbetering van de ondersteuningsstructuur moeten gerealiseerd worden.

Boven alles is er behoefte aan eenduidigheid en duidelijkheid. Wat doen we wel en wat doen we niet en waarom? Wie is verantwoordelijk voor wat? Afspraak = afspraak. “Rust en regelmaat.” Geen tijd verliezen door weer een wiel uit te vinden. Niet vergaderen over afspraken die al gemaakt zijn.

Goede timing
Het is een goed moment om in te stappen. Na de vakantie zijn veel nieuwe docenten in dienst gekomen. Binnen de Openbare ScholenGroep Schoonoord begon op 1 september een nieuwe bestuurder en er is een vacature voor een rector van het Lyceum. Dit jaar wordt voor de hele scholengroep een nieuw strategisch beleidsplan 2017-2021 opgesteld.

De nieuwe directeur van OVZ krijgt vanuit bestuur, directie en team alle steun bij het versterken van de professionele cultuur.

Organisatie
Het vmbo bb en kb, leerjaar één tot en met vier, is gehuisvest in een fraai gebouw met goede voorzieningen. De mavo heeft sinds twee jaar een eigen vleugel en een eigen team.

OVZ heeft een directeur, een plaatsvervangend directeur en 5 coördinatoren.

Centrale overlegstructuur
In het Directieoverleg van Openbare ScholenGroep Schoonoord hebben zitting: de rector van het Lyceum, de directeuren van het OVZ, Schoonoord in Doorn en het Vakcollege Maarsbergen, de controller, de manager stafbureau, de bestuurssecretaris en de bestuurder.

vacature

VMBO-Mavo-Zeist-directeur

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist (OVZ) heeft een vacature voor een

directeur

die talent versterkt en energie kanaliseert

De directeur legt verantwoording af aan de bestuurder en is integraal verantwoordelijk voor de school.

Functieomvang: 0.8-1.0 fte.
Salaris: schaal 14 cao-VO.

opdracht

VMBO-Mavo-Zeist-directeur

Opdracht
U bouwt voort op wat er is. Door processen te stroomlijnen, helderheid te creëren over huisregels, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en die goed te communiceren zorgt u ervoor dat dubbel werk en kunst-en-vliegwerk tot het verleden gaan behoren. U zorgt voor transparantie en professionaliteit. U investeert in personeelsbeleid. Door medewerkers tot hun recht te laten komen laat u leerlingen gedijen.

U levert binnen de onderwijsgroep een bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan.

profiel

VMBO-Mavo-Zeist-directeur

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u:

 • managementervaring heeft binnen het VMBO
 • ervaring heeft met de ontwikkeling van een professionele cultuur
 • heeft bewezen planmatig te kunnen werken aan het realiseren van doelen binnen een school
 • ervaring heeft met cyclisch personeelsbeleid.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs en de maatschappij toegevoegde waarde heeft voor OVZ en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u laat de mensen met wie u werkt ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel. U stelt eisen, weet gezamenlijke belangen helder te houden en toont waardering.
 • Onderwijskundig leiderschap: u bent in staat alle processen in de context van het onderwijs en het belang van de leerling te zien. U toetst steeds of uw acties aansluiten bij de beoogde doelstellingen en neemt anderen hierin mee.
 • Resultaatgerichtheid: u houdt gestelde doelen helder en zorgt dat de mensen aan wie u leiding geeft samen met hun teams systematisch en stapsgewijs vorderingen maken. U denkt mee bij knelpunten en stimuleert mensen hun verantwoordelijkheid te nemen.
 • Communicatieve vaardigheden: u bent duidelijk en stabiel. Men weet waar u voor staat en wat u van anderen verwacht. U bent toegankelijk en creëert een open klimaat. U bent zichtbaar in de school.

 

 

 

 

procedure

VMBO-Mavo-Zeist-directeur

U kunt tot uiterlijk woensdag 5 oktober 09.00 uur (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op maandag 17 en maandag 24 oktober. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 28 oktober. De tweede ronde wordt gehouden op dinsdag 1 november.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

Het bericht Directeur Openbaar VMBO en MAVO Zeist verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Interim teamleider onderbouw b/k Fioretti College Hillegom]]> http://www.parcours.nl/?p=11055 2016-10-25T09:57:25Z 2016-07-04T19:35:35Z fioretticollege

Het Fioretti College Hillegom zoekt vanaf 12 augustus voor 2 dagen per week een

interim teamleider vmbo b/k onderbouw

7 klassen | 12 medewerkers

Het bericht Interim teamleider onderbouw b/k Fioretti College Hillegom verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

Interim teamleider onderbouw b/k Fioretti College Hillegom

 

Het Fioretti College Hillegom zoekt vanaf 12 augustus voor 2 dagen per week een

 

interim teamleider vmbo b/k onderbouw

7 klassen | 12 medewerkers

organisatie

fioretticollege
Het team heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de eigen ontwikkeling en een behoorlijke slag gemaakt. Men heeft zich geschoold in het geven en ontvangen van feedback. Daarnaast heeft het hele team ook het leerhuis opnieuw in de verf gezet.

Tegen het einde van het schooljaar is het team geconfronteerd met het vertrek van een aantal ervaren en gewaardeerde collega’s en dat heeft er behoorlijk ingehakt.

profiel

fioretticollege

Er is behoefte aan een interim die :

 • Ervaring heeft als leidinggevende in het vmbo b/k en lwoo
 • In staat is de kwaliteiten van de teamleden in te zetten
 • In staat is het onderling vertrouwen weer op te bouwen.

informatie

fioretticollege

 

sollicitatieformulier

fioretticollege

Het bericht Interim teamleider onderbouw b/k Fioretti College Hillegom verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
ellen <![CDATA[Locatiedirecteur Accent Praktijkonderwijs Nijkerk]]> http://www.parcours.nl/?p=10972 2016-09-14T14:14:40Z 2016-06-03T06:05:19Z Accent Nijkerk is een zelfstandige school voor Protestants Christelijk Praktijkonderwijs. Samen met Accent Amersfoort Praktijkonderwijs vormen deze twee scholen de divisie Praktijkonderwijs binnen de Meerwegen Scholengroep.De school is een leer- en leefgemeenschap waarin moeilijk lerenden met beperkingen als anders lerenden met kansen gezien worden. Kansen die voor deze leerlingen in het onderwijs gerealiseerd kunnen en moeten worden.

Het bericht Locatiedirecteur Accent Praktijkonderwijs Nijkerk verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

algemeen

logo_Accent_zwFC klein (2)

Accent Nijkerk is een zelfstandige school voor Protestants Christelijk Praktijkonderwijs. Samen met Accent Amersfoort Praktijkonderwijs vormen deze twee scholen de divisie Praktijkonderwijs binnen de Meerwegen Scholengroep.De school is een leer- en leefgemeenschap waarin moeilijk lerenden met beperkingen als anders lerenden met kansen gezien worden. Kansen die voor deze leerlingen in het onderwijs gerealiseerd kunnen en moeten worden.

Accent Nijkerk is per 1 augustus, of zo spoedig mogelijk daarna, op zoek naar een

locatieleider

verbindend en initiatiefrijk

 

Functieomvang: 1 fte

Salarisschaal: 13 (cao VO)

organisatie

logo_Accent_zwFC klein (2)

De school heeft een sterke en herkenbare positie in de lokale en regionale samenleving met een krachtig profiel naar onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven.Er wordt Praktijkonderwijs verzorgd aan 245 jongeren van 12 tot 18 jaar door een team van 50 medewerkers. Accent Nijkerk is een dynamische, innovatieve school met een breed aanbod. Samenwerking met verschillende partners en het aangaan van projecten brengen extra energie in de school. Vanuit de protestants christelijke identiteit komt de inspiratie en bezieling voort die in het onderwijs en de ondersteuning wordt vormgegeven en zijn vervat in de kernwaarden duurzaam, ondernemend, initiatiefrijk en thuisgevoel (DO IT). Leerlingen volgen geen onderwijs maar het onderwijs volgt de leerling in een omgeving waar maatwerk de standaard is.

opdracht

logo_Accent_zwFC klein (2)

Dit maatwerk vergt flexibiliteit en inzet van het team, als ook van de organisatie, waarbij borging van de eigen onderwijsontwikkeling en sturing op de interne organisatie noodzakelijk is.Teamontwikkeling en professionalisering verdienen specifieke aandacht van de locatiedirecteur. Onderlinge verbinding en afstemming van het onderwijs staan daarbij centraal.Accent Nijkerk wil in een veranderend onderwijslandschap haar positie behouden en de vele contacten in de regio voortzetten en uitbreiden daar waar het de leerlingen en het onderwijs ten goede komt.

profiel

logo_Accent_zwFC klein (2)

Uit uw cv/formulier  blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring (in het onderwijs)
 • Ervaring met de doelgroep leerlingen in het (Praktijk)onderwijs
 • Kennis van bedrijfsvoering in het onderwijs
 • Ervaring in het samenwerken met het bedrijfsleven
 • Een christelijke levensovertuiging

Persoonlijk profiel:
Accent Praktijkonderwijs vraagt om een locatiedirecteur die de kaders kan bewaken en aanpassen aan veranderende omstandigheden in het sociaal domein en bij het vormgeven van passend onderwijs. De directeur heeft affiniteit met en kennis van de doelgroep van het Praktijkonderwijs. Hij kan passend en flexibel aansluiten en inspelen op de onderwijsbehoeften, waarbij inhoudelijk, organisatorisch en faciliterend de voorwaarden worden geschapen. De nieuwe directeur is innovatief, besluitvaardig, creatief, communicatief sterk en staat voor en naast zijn medewerkers. De directeur is voldoende zichtbaar binnen de school, waarbij oog is voor de behoeften van leerlingen, ouders en medewerkers Hij is een uitstekend netwerker.

Waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Uit gesprekken met u blijkt dat u vanuit de eigen christelijke overtuiging, samen met de medewerkers, concreet invulling kunt geven aan de christelijke identiteit van de school en dat u beschikt over de volgende competenties:

Dienend leiderschap: uw leiderschap is gericht op de groei van de ander. U versterkt wat goed gaat maar durft ook in te grijpen wanneer iets niet loopt of niet langer van toegevoegde waarde is. U spreekt mensen aan op ontwikkelpunten, geeft verantwoordelijkheid en vraagt om verantwoording.

Verbindend vermogen: in een dynamische organisatie, zoals Accent Nijkerk, bewaakt u de onderlinge afstemming en zorgt u voor regelmatig overleg.  U creëert draagvlak voor beleid en ziet toe op borging. U weet de medewerkers en de externe partners te verbinden aan de doelen van de organisatie.

Organiserend vermogen: u bent in staat de onderwijsvragen organisatorisch vorm te geven met efficiënte inzet van middelen. U hebt oog voor de individuele talenten van teamleden en weet mensen in hun kracht te zetten.

Communicatieve vaardigheden: u toont oprecht belangstelling voor motieven, gevoelens en behoeften van leerlingen en medewerkers. U geeft en ontvangt op respectvolle wijze, opbouwende en resultaatgerichte feedback. U reageert effectief op (te verwachten) weerstand. U bent voldoende zichtbaar in de school en onderhoudt op een prettige en zakelijke manier de externe contacten.

procedure

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt tot uiterlijk 20 juni 9.00 uur uw sollicitatie met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier. Zie www.parcours.nl.

 

Het bericht Locatiedirecteur Accent Praktijkonderwijs Nijkerk verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Teamleider Vakroute, Ichthus College Kampen]]> http://www.parcours.nl/?p=10937 2016-07-04T19:44:53Z 2016-06-01T13:11:49Z Ichthus College Kampen

Eén teamleider van de Vakroute van het Ichthus College gaat volgend jaar met pensioen. Daarom is er nu een vacature voor een

stevige teamleider Vakroute

die met een sterk team veel voor elkaar krijgt 

Functieomvang: 0.8 fte (uitbreiding met lessen en/of taken tot 1.0 fte is bespreekbaar).
Salariëring: schaal LD cao-VO.

Het bericht Teamleider Vakroute, Ichthus College Kampen verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

Ichthus College Kampen

Het Ichthus College in Kampen biedt sinds 2013 de Vakroute aan. In deze Vakroute zitten 470 leerlingen in de klassen 1 t/m 4 vmbo bb en kb . LOB is de rode draad in het onderwijs. Een belangrijk doel is om leerlingen brede keuzemogelijkheden te bieden. In 2017 worden de volgende uitstroomprofielen aangeboden: – Dienstverlening en Producten – PI – Bouwen, Wonen & Interieur – Mobiliteit & Transport – Economie & Ondernemen – Zorg & Welzijn.

De Vakroute is een samenwerking tussen Almere College en Ichthus College. De ontwikkeling van de Vakroute wordt verder vormgegeven samen met de Landstede VO-scholen en het mbo Landstede. Het onderwijs moet nog passend gemaakt worden op het vervolgonderwijs en op de vragen die de 21e eeuw stelt. De ontwikkeling van de Vakroute is in volle gang. Gepersonaliseerd leren met gebruik van digitale middelen is kenmerkend voor de onderwijsvisie van het Ichthus College.

Het team van de Vakroute heeft meer dan 50 medewerkers, die normaal gesproken worden geleid door twee teamleiders. In verband met de voorgenomen pensionering van een teamleider (aug. 2017) wordt het komend jaar met een driehoofdige teamleiding gezorgd voor een goede overdracht en borging.

De teamleiders van de Vakroute vormen met de 6 andere teamleiders en de rector het MT van het Ichthus College.

Het Ichthus College maakt deel uit van Landstede Groep.

vacature

Ichthus College Kampen

Eén teamleider gaat met pensioen. Daarom is er nu een vacature voor een

stevige teamleider Vakroute

die met een sterk team veel voor elkaar krijgt 

De teamleider staat samen met zijn collega-teamleider aan het hoofd van een leerrouteteam en legt verantwoording af aan de directie.

Functieomvang: 0.8 fte (uitbreiding met lessen en/of taken tot 1.0 fte is bespreekbaar).
Salariëring: schaal LD cao-VO.

opdracht

Ichthus College Kampen

U bent samen verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, zorgstructuur, personeelsontwikkeling en budget binnen uw team. U realiseert met uw team en uw collega-teamleider een complete Vakroute. Daarbij zorgt u voor aansluiting met andere vormen van onderwijs en goede afstemming binnen de school. U investeert in professionalisering.

profielschets

Ichthus College Kampen

Past u in dit profiel?

Uit uw sollicitatieformulier en cv blijkt dat u beschikt over de volgende ervaring en expertise:

 • brede kennis van de onderwijskundige ontwikkelingen in vmbo bb/kb
 • ervaring met het planmatig implementeren van veranderingen in het onderwijs
 • een relevante onderwijsbevoegdheid
 • een (bijna) afgeronde managementopleiding op master niveau of willen starten

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een inhoudelijk bijdrage kunt leveren aan de (onderwijskundige) identiteit van de school en dat u hoog scoort op de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u heeft visie op eigentijds vmbo, hart voor de leerlingen en weet hoe u met een team planmatig aan nieuw onderwijs werkt. U zorgt dat uw team een helder plan van aanpak heeft, dat u goed monitort. U doet graag een beroep op de expertise van uw professionals en creëert een klimaat waarin het loont iets nieuws te proberen. U borgt wat is ontwikkeld.
 • Teamspeler: u werkt samen met uw team, uw collega-teamleiders in het MT, de teamleiders bb/kb van het Almere college, de toeleverende scholen en het vervolgonderwijs aan één proces: een goed leertraject voor elke leerling. U wisselt visie en ideeën tijdig uit, stemt af en informeert alle partijen.
 • Coachend leiderschap: u helpt de leden van uw team systematisch en doelgericht hun aandeel te leveren in mooi, nieuw onderwijs. U zet in op de ontwikkeling van uw teamleden. U evalueert bij collega’s en leerlingen wat werkt en stelt in onderling overleg bij wat beter kan.
 • Communicatieve vaardigheden: u voelt andere mensen goed aan en laat merken dat u zich in wilt zetten voor hun welzijn. U bent goed in staat aan te geven waar het heen moet. U bent betrouwbaar.

 

procedure

Ichthus College Kampen

U kunt solliciteren door het sollicitatieformulier met uw cv te up-loaden 14 juni om 09.00 uur.

Bijzonderheden
In eerste instantie krijgt u een tijdelijke aanstelling voor een periode van een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid over uw functioneren wordt de tijdelijke aanstelling omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

 

 

Het bericht Teamleider Vakroute, Ichthus College Kampen verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Adjunct directeur, Trias VMBO Krommenie]]> http://www.parcours.nl/?p=10904 2016-10-27T13:07:02Z 2016-05-26T16:56:45Z Trias klein

adjunct directeur

gedreven schoolleider VMBO
die zich in de “harde” portefeuilles wil bekwamen

Functieomvang: 0.8-1.0 fte.
Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

Het bericht Adjunct directeur, Trias VMBO Krommenie verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

Trias klein

Trias VMBO in Krommenie biedt drie leerwegen (B/K/T) en, binnen beroepsgericht, vier profielen aan 1600 leerlingen. Degelijk, Gedreven, Warm, Open en Op orde zijn pakkende trefwoorden. De onderwijsresultaten van het Trias zijn goed en stabiel. Er is een gestructureerd  LOB programma dat de leerlingen ondersteunt in de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties.

Trias stimuleert uitstroom op hoog niveau. Ouders worden systematisch betrokken bij het leerproces van hun kinderen. Het onderwijs krijgt in samenhang met de omgeving (wijk, regio, bedrijfsleven) vorm en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt de organisatie enerzijds complex, anderzijds consistent.

De uitgangspunten van het Koersplan van de Stichting VO-Zaanstad, “Structuur biedt ruimte”, ‘Hoofd, hart en handen” en “De docent als lerende professional”, vormen de leidraad voor ons onderwijs.

Zes docententeams concentreren zich op hun leerlingen en spelen in op hun eigenheid. Leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op, dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Daarbij helpen docenten, maar pamperen doen ze niet.

De uitgangspunten voor leerlingen gelden ook voor medewerkers: ze krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Ze leggen verantwoording af over hun vorderingen en werken aan hun eigen ontwikkeling. Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dat wordt gezien, gewaardeerd en benut. Vrijblijvendheid is geen optie.

Het beleidsplan 2016-2020 is ambitieus en erop gericht de organisatie verder te professionaliseren en zo in te richten dat ontwikkelruimte voor leerlingen en medewerkers gegarandeerd is en dat vorderingen gestimuleerd en gemonitord worden. Van iedereen wordt inzet, betrokkenheid en professionaliteit verwacht.

De directie wordt gevormd door een directeur en een adjunct-directeur die elk een aantal schoolbrede portefeuilles hebben. De afdelingsleiders sturen hun teams aan en vormen met de directie de schoolleiding. Het stafhoofd Facilitaire en Pedagogische Ondersteuning en het hoofd Planning en Organisatie ondersteunen en adviseren de schoolleiding.

Trias VMBO is één van de zeven scholen van OVO Zaanstad. Eigenheid binnen het bestuurlijk verband is het uitgangspunt: OVO Zaanstad is gericht op de instandhouding van het Openbaar Onderwijs in de Zaanstreek en faciliteert de externe en interne processen. OVO Zaanstad biedt ruimte voor ontplooiing, een veilige en professionele cultuur, transparant leiderschap en passende arbeidsvoorwaarden.

vacature

 Trias kleinTrias VMBO in Krommenie heeft per 1 augustus 2016 een vacature voor een

adjunct directeur

gedreven schoolleider VMBO
die zich in de “harde” portefeuilles wil bekwamen

De adjunct directeur legt verantwoording af aan de directeur, is verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten en geeft eventueel leiding aan enkele afdelingsleiders

Functieomvang: 0.8-1.0 fte.
Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

opdracht

Trias klein

De opdracht

U realiseert, binnen de kaders, een klimaat waarin medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen en waarin leerlingen gezien en erkend worden.

profiel

Trias klein

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u:

 • ervaring heeft met integraal management binnen het VO of MBO
 • al enige expertise opgebouwd heeft op het gebied van personeel, financiën of facilitair management en bereid bent hierin verder te investeren
 • heeft bewezen planmatig te kunnen werken aan het realiseren van doelen binnen een school
 • toegankelijke beleidsstukken en notities kunt schrijven.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor Trias VMBO en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u laat de mensen met wie u werkt ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel. U toont waardering, stelt eisen en weet gezamenlijke belangen helder te houden.
 • Onderwijskundig leiderschap: u bent in staat alle processen, in de context van het onderwijs en het belang van de leerling te zien. U toetst steeds of uw acties aansluiten bij de beoogde onderwijskundige doelstellingen en neemt anderen hierin mee.
 • Resultaatgerichtheid: u houdt gestelde doelen helder en zorgt dat de mensen aan wie u leiding geeft samen met hun teams systematisch en stapsgewijs vorderingen maken. U denkt mee bij knelpunten en stimuleert mensen hun verantwoordelijkheid te nemen.
 • Communicatieve vaardigheden: u bent duidelijk en stabiel. Men weet waar u voor staat en wat u van anderen verwacht. U bent toegankelijk en creëert een open klimaat waarin alles bespreekbaar is. U relativeert en kunt met humor veel bereiken.

 

 

procedure

Trias klein

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt tot uiterlijk maandag 13 juni 09.00 uur (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

Het bericht Adjunct directeur, Trias VMBO Krommenie verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>