Parcours Partners Werving en selectie van leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs 2017-01-09T08:22:14Z http://www.parcours.nl/feed/atom/ WordPress Parcours Partners <![CDATA[Unitmanager EuroCollege, Rotterdam]]> http://www.parcours.nl/?p=11419 2016-12-22T19:09:42Z 2016-12-22T19:08:51Z  

EuroCollege, particulier HBO & MBO, zoekt op korte termijn een

ervaren unitmanager voor de locatie Rotterdam

ambitieuze zakelijke dienstverlener in het beroepsonderwijs
full-time functie  / salaris afhankelijk van ervaring en opleiding

Het bericht Unitmanager EuroCollege, Rotterdam verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
 

opdrachtgever

EuroCollege, opgericht in 1949, is een eigenzinnige, kleinschalige privéschool. Uit de NVAO audits blijkt dat het slagingspercentage het hoogst is in Nederland. De enige school waar een bachelor in minder dan 3 jaar is af te ronden. Waar mbo-studenten afstuderen op het niveau van een associate degree. Een school waar studenten zich met volle overgave storten op hun studie en samen met de gepassioneerde docenten en begeleiders keihard werken aan een succesvolle carrière. De link met het bedrijfsleven is op alle fronten naadloos.

De school telt ruim 300 studenten in Rotterdam. In Amsterdam groeit de school en zal in september ca 80 studenten tellen.

De mbo- en hbo-opleidingen zijn versneld. De studenten volgen een stevig programma, worden intensief gecoacht en maken in een korte tijd een enorme ontwikkeling door als persoon en jonge professional. “No pain, no gain” en “learning by doing” vormen belangrijke pijlers.

Op EuroCollege draagt de staf jasje-dasje zoals dat gebruikelijk is in het bedrijfsleven en spreken de studenten staf en docenten aan met “u”.

Bij EuroCollege houdt men van het leven. Ieder succes wordt gevierd in de stamkroeg. Het harde werken, de mooie prestaties en de team spirit worden gesymboliseerd in de uitgesproken, ietwat provocerende stropdas die hoort bij de standaarduitrusting van docenten en studenten.

De afgestudeerden zijn bijzonder gewild in het bedrijfsleven.

 

vacature

 EuroCollege HBO & MBO zoekt op korte termijn een

ervaren unitmanager voor de locatie Rotterdam

ambitieuze zakelijke dienstverlener in het beroepsonderwijs
full-time functie  / salaris afhankelijk van ervaring en opleiding

 

functie

Wat houdt deze vacature in?

Als unitmanager bent u verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en realiseren van het unitplan. Dit heeft betrekking op onderwijs, studentenbegeleiding, personeel, financiën, organisatie en communicatie. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in uw unit. Uw primaire rol hierin is het zorgen voor een optimale uitvoering van het onderwijsplan, het concept en het bewaken van het proces. U werkt altijd binnen het EuroCollegeconcept en onze WHY: het waarom achter dit concept.

 • U bent aanspreekpunt en regisseur voor alle onderwijs gerelateerde zaken voor studenten en onderwijsgevenden. U bent de drager van de EuroCollege-cultuur en de bewaker van het concept. Dit betekent dat u uw team zo aanstuurt, dat iedereen in uw unit de EuroCollege in woord en gedrag vertegenwoordigt. U bent, als unit manager, het boegbeeld.
 • U draagt zorg voor de toepassing van de pijlers activerende didactiek, het volledige leerproces en het inzetten en ontwikkelen van leer- en studievaardigheden.
 • U ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en uitvoering van vakwerkplannen en het OER. U bewaakt het EuroCollegeconcept en zorgt dat volgens onze WHY gewerkt wordt. Hiertoe legt u lesbezoeken af, spreekt u met de docenten, steunlesdocenten en studieuurbegeleiders, alsmede de studiebegeleiders. U evalueert uw bevindingen opdat verbeteringen aangebracht kunnen worden.
 • U werft en selecteert docenten, studieuurbegeleiders en bijlesdocenten
 • U coacht en begeleidt docenten
 • U ziet toe op correcte afname, correctie, invoering en afhandeling van alle soorten toetsen
 • U voert samen met een collega unitmanager de functioneringsgesprekken met docenten
 • U volgt onderwijsontwikkelingen en -vernieuwingen op de voet en stimuleert docenten deze toe te passen
 • U stimuleert docenten om de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied toe te passen. Hierbij is het als van zelfsprekend dat u als unitmanager daarvan ook op de hoogte bent
 • U voert intakegesprekken met ouders en leerlingen
 • U hebt lesgevende taken en begeleidt een groep studenten
 • Last but not least bent u budgetverantwoordelijk.

 

 

profiel

Bent u de unitmanager die wij zoeken?

Dan beschikt u over de volgende kwaliteiten:

 • Ruime ervaring (15 + jaar) in het beroepsonderwijs
 • Een relevante lesbevoegdheid
 • Een succesvol afgeronde academische opleiding
 • Leidinggevende ervaring
 • Ervaring in de zakelijke dienstverlening en affiniteit met klantgericht werken.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:

Zakelijke dienstverlening:

u heeft een bedrijfsmatige en dienstverlenende mindset. U bent een intrapreneur: u werkt aan optimalisering van rendement en processen. U bent analytisch en oplossingsgericht en daarnaast: doel- en resultaatgericht. De belangen van ouders, leerlingen en collega’s zijn daarbij uw uitgangspunt. U ziet uzelf als voorbeeld als het gaat om klantvriendelijkheid en correct gedrag.

Onderwijskundig leiderschap:

het onderwijsconcept is voor u leidend, ook als de waan van de dag lijkt te domineren. U bent kritisch ten opzichte van uw eigen functioneren. U neemt uw docenten daarin mee. U zorgt ervoor dat docenten op basis van het concept steeds de juiste keuzes kunnen maken en uit hun studenten halen wat erin zit.

Kwaliteitsbewustzijn:

u bent pro-actief en zorgt dat processen binnen uw unit soepel verlopen. Wat vooraf gepland kan worden, plant u. Wat beter zou kunnen, verbetert u. Als dat nodig is kunt u improviseren. U bent gericht op de beleving van ouders en leerlingen. U bent bereid ook in de avonden te werken.

Teamspeler:

u bent een teamspeler, teambouwer en gericht op samenwerking.

solliciteren

Het bericht Unitmanager EuroCollege, Rotterdam verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Directeur Johannesschool, Hillegom]]> http://www.parcours.nl/?p=11396 2017-01-09T08:06:34Z 2016-12-16T15:34:56Z De Sophia Stichting heeft op de Johannesschool in Hillegom een vacature voor een

directeur

die evenwicht, openheid en kwaliteit brengt in het partnership tussen school en ouders

 

Functieomvang: 1.0 fte
Salariëring: DB, directeurentoeslag. Doorgroei naar DC behoort tot de mogelijkheden

Het bericht Directeur Johannesschool, Hillegom verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

Johannes 2015

De Johannesschool in Hillegom is een eigentijdse basisschool met ambities voor de toekomst. Onze samenleving verandert in snel tempo en dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. Kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting zijn daarbij ook op de Johannesschool belangrijke uitgangspunten bij de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Het draagvlak voor dit veranderingsproces is bij het team breed aanwezig. Dat geldt ook voor de verwachtingen van de ouders. De ouder-betrokkenheid bij de schoolcarrière van hun kind is groot. Het partnership tussen ouders en school moet nog verder worden ontwikkeld.

Het team van 31 medewerkers kent een evenwichtige leeftijdsopbouw met een goede mix van langdurige ervaring van de oudere leerkrachten en de nieuwe inzichten van de jongere leerkrachten.

De Sophia Stichting, waar de Johannesschool deel van uitmaakt, is ook ambitieus en ondersteunt kwalitatief goede plannen voor innovatief onderwijs.

vacature

Johannes 2015

De Sophia Stichting zoekt voor de Johannesschool in Hillegom

directeur

die evenwicht, openheid en kwaliteit brengt in het partnership tussen school en ouders

 

Functieomvang: 1.0 fte
Salariëring: DB, directeurentoeslag. Doorgroei naar DC behoort tot de mogelijkheden.

opdracht

Johannes 2015

U kijkt samen met het team en de ouders kritisch naar het bestaande onderwijs en werkt een toekomstig concept uit dat voor leerlingen, team en ouders meerwaarde en ambitie heeft. U organiseert, stimuleert en implementeert dit onderwijsconcept op een inspirerende wijze in een realistisch tempo. U evalueert met alle stakeholders en borgt datgene wat als effectief wordt ervaren.

Binnen de Sophia Stichting levert u een actieve bijdrage in het directeurenteam. Binnen de werkgroepen Financiën, HR, ICT, Onderwijs en Facilitair participeren uw collega-directeuren en zij leveren op die manier een aandeel in de verdere ontwikkeling van de Sophia Stichting en haar scholen.

profiel

Johannes 2015

Past u in dit profiel?

U bent een ervaren directeur PO.

 • U heeft eerder bewezen samen met een team uitdagend en innovatief onderwijs te kunnen neerzetten
 • U heeft ervaring met het betrekken van ouders in de beleidsontwikkeling
 • U heeft een schoolleidersopleiding primair onderwijs met succes afgerond.

 

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap:

  U enthousiasmeert door uw vermogen een realistische onderwijsdroom te schetsen. U weet hoe u leerkrachten aanmoedigt om dat onderwijs samen vorm en inhoud te geven en daarbij ieders kwaliteiten goed in te zetten. U stimuleert door successen te benoemen en te vieren.

 • Kwaliteitsbewustzijn:

  Uw onderwijs voldoet aan duidelijke normen. Daar stuurt u op, daar staat u voor, daar bent u helder over.

 • Communicatieve vaardigheden:
  U bent open, maakt waar wat u belooft en heeft het vermogen goed te luisteren. U kunt goed verwoorden waar u en uw school voor staan. U zorgt voor een lichte toon.

 

 

procedure

Johannes 2015

U kunt uw sollicitatieformulier inzenden tot 9 januari om 9.00 uur (ochtend).

 

Het bericht Directeur Johannesschool, Hillegom verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
ellen <![CDATA[Afdelingsleider Bertrand Russell college, Krommenie]]> http://www.parcours.nl/?p=11350 2017-01-09T08:21:06Z 2016-12-16T07:35:37Z  

In Krommenie staat het Bertrand Russell college, een openbare school voor havo en atheneum met twee locaties in dezelfde straat voor zo’n 1150 leerlingen uit de Zaanstreek.  De school doet het goed, de inspectie is tevreden net als de ouders en de leerlingen. 

Om de doorlopende leerlijnen in de school beter te borgen en het pedagogisch klimaat schoolbreed beter af te stemmen wordt een nieuwe afdeling gevormd van de klassen 2 en 3.

Het bericht Afdelingsleider Bertrand Russell college, Krommenie verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
 

algemeen

In Krommenie staat het Bertrand Russell college, een openbare school voor havo en atheneum met twee locaties in dezelfde straat voor zo’n 1150 leerlingen uit de Zaanstreek.  De school doet het goed, de inspectie is tevreden net als de ouders en de leerlingen. De slagingspercentages voor het havo zijn hoger dan het landelijk gemiddelde en die van het vwo zijn op gelijke hoogte met dat gemiddelde. Het team van docenten is gedreven voor onderwijs en de leerlingen. Het Bertrand Russell college biedt leerlingen structuur en veiligheid in lessen van 70 minuten met aandacht voor activerende didactiek. In de ‘digitale klassen’ beschikken leerlingen over een eigen laptop.

Het Bertrand Russell college is een ‘leerschool voor het leven’ en in het ambitieuze schoolplan (2016 – 2020) zijn de onderwijsdoelen aangescherpt en vastgelegd. Centraal staan: talentontwikkeling bij leerlingen en docenten, een zichtbare verbinding tussen vakken onderling, een flexibele organisatie van het onderwijs en het bieden van een uitdagende leeromgeving. Deze visie wordt breed gedragen in de school en wordt verder ontwikkeld in teams, secties en de schoolleiding. Meer onderlinge samenwerking en afstemming wordt gestimuleerd.

 

organisatie

Het Bertrand Russell college wordt geleid door een rector en twee conrectoren, die naast een specifieke portefeuille, ieder een afdeling aansturen en twee afdelingsleiders. Voor de nabije toekomst is een organisatiemodel afgesproken van een rector en conrector en vier afdelingsleiders. Om de doorlopende leerlijnen in de school beter te borgen en het pedagogisch klimaat schoolbreed beter af te stemmen wordt een nieuwe afdeling gevormd van de klassen 2 en 3.

 

Het Bertrand Russell college maakt deel uit van de Stichting OVO Zaanstad samen met zes andere scholen voor voortgezet onderwijs.

 

vacature

Het Bertrand Russell college is op zoek naar een

Afdelingsleider voor de klassen 2 en 3

die verbindt en inspireert en een uitdaging niet uit de weg gaat

De afdelingsleider zal leidinggeven aan een team van ongeveer 20 docenten en werkzaam zijn op twee locaties.

Functieomvang: 1 fte (een lestaak (0.1) maakt deel uit van de werkzaamheden)

Salarisschaal: 12 (cao VO)

de opdracht

Het Bertrand Russell college doorbreekt met deze vacature de traditionele scheiding tussen de onderbouw en de bovenbouw op school. De afdelingsleider klassen 2 en 3 zal de onderlinge samenwerking en afstemming moeten organiseren en faciliteren. Door een beroep te doen op de creativiteit van de mensen en te werken aan de verdere ontwikkeling van het team zal het onderwijs in de afdeling een impuls krijgen. Binnen de school is er draagvlak en enthousiasme voor deze verandering.

profiel

Past u in het profiel?

Uit uw cv en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Coördinerende ervaring in het voortgezet onderwijs
 • Ervaring met het aansturen van verandering en ontwikkeling
 • Ervaring in het werken met digitale leermiddelen
 • Een eerste of tweedegraads lesbevoegdheid

Uit gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende competenties:

Persoonlijk leiderschap: als vanzelfsprekend neemt u het team mee in alle ontwikkelingen en plannen. U bent zichtbaar en betrokken. U houdt de afgesproken koers vast en stelt haalbare doelen.

Ontwikkelingsgerichtheid: u geeft anderen de ruimte initiatieven te ontplooien en nieuwe dingen uit te proberen. U stimuleert persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leerlingen. U organiseert uw eigen reflectie door feedback te vragen en te geven

Organiserend vermogen: in een complexe situatie zorgt u ervoor dat de zaken op rolletjes lopen. U investeert in overleg en samenwerking. U vaart wel bij een beetje stress en u weet de kleine en grote zaken met creativiteit en humor op te lossen

Communicatieve vaardigheden: u zorgt voor tijdige en zorgvuldige informatie aan medewerkers, leerlingen en ouders. U bent open en transparant in besluitvorming.

 

informatie

Onderzoek of dit een school is die bij u past via www.bertrand.nl voor een eerste indruk of vraag aanvullende informatie aan.

 

solliciteren

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt tot uiterlijk maandag 9 januari 9.00 uur uw sollicitatieformulier met cv insturen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier. U ontvangt het ingevulde sollicitatieformulier in uw mail retour.

 

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 19 januari. De eerste gespreksronde met de BAC vindt plaats op 23 januari. De tweede ronde wordt gehouden op 26 januari.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

Het bericht Afdelingsleider Bertrand Russell college, Krommenie verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Raad van toezicht Openbare ScholenGroep Schoonoord]]> http://www.parcours.nl/?p=11302 2016-12-25T13:02:25Z 2016-11-11T22:38:24Z Openbare ScholenGroep Schoonoord in Zeist, Doorn en Maarsbergen

heeft vacatures voor

3 leden van de raad van toezicht

met de profielen

ondernemer | financiën & control | lokaal bestuur

Het bericht Raad van toezicht Openbare ScholenGroep Schoonoord verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

osg_50mm_rgb

Openbare ScholenGroep Schoonoord in Zeist, Doorn en Maarsbergen

heeft vacatures voor

3 leden van de raad van toezicht

met de profielen

ondernemer | financiën & control | lokaal bestuur

 

 

organisatie

osg_50mm_rgb

Openbare ScholenGroep Schoonoord

OSGS biedt 3500 leerlingen in Zeist, Doorn en Maarsbergen kleinschalig Vmbo, Havo en Vwo. De scholen hebben elk hun eigen onderwijskundige identiteit. Hun grondhouding is hetzelfde: iedere leerling is welkom en moet de kans krijgen zich te ontwikkelen tot mondig burger.

Besturingsmodel

Goed onderwijsbestuur is een belangrijk thema voor OSG Schoonoord. Om hieraan op een verantwoorde wijze invulling te kunnen geven is een handboek Governance opgesteld, in navolging van de Code Goed Onderwijsbestuur.

De bestuurder is in juridische zin verantwoordelijk voor de scholengroep.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op de door de stichting in stand gehouden scholen en op het beleid van de bestuurder.
De raad van toezicht heeft de rol van werkgever van de bestuurder.
De raad van toezicht fungeert als klankbord voor de bestuurder en heeft een adviserende rol.
De raad van toezicht legt verantwoording af over het uitgevoerde toezicht.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen, die samen beschikken over een uitgebalanceerd geheel aan expertise en persoonlijke kwaliteiten. De samenstelling van de raad van toezicht is een weerspiegeling van de samenleving. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als op stijl: ze benaderen elkaar op positief-kritische wijze en leveren graag een bijdrage aan het collectieve beeld. De regionale binding en de inhoudelijke kennis is goed geborgd.

De raad van toezicht schakelt tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, positie nemen en toegankelijk zijn.

 

 

tijdsinvestering

osg_50mm_rgb

Tijdsinvestering

De raad van toezicht vergadert in normale omstandigheden vijf keer per jaar. Met voorbereiding van vergaderingen en (portefeuille gebonden) activiteiten binnen de scholengroep en de regio neemt het lidmaatschap van de raad van toezicht gemiddeld 10 dagen per jaar in beslag.

profiel

osg_50mm_rgb

Wat hebt u nodig om lid te kunnen zijn van de raad van toezicht van OSGS?

 • U staat volledig achter de uitgangspunten van Openbaar Onderwijs en bent bereid u daarvoor in te zetten.
 • U bent volledig ongebonden en onafhankelijk ten opzichte van de Scholengroep.
 • U vervult een maatschappelijke positie, waaruit blijkt dat u beschikt over visie, verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschap.
 • U bent bereid en in staat in teamverband te opereren.
 • U levert graag een bijdrage aan een dialoog, met als doel gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen.
 • U bent bereid transparant te zijn in uw toezichthouderschap.
 • U bent van onbesproken gedrag (VOG).
 • U committeert uzelf aan de taak van toezichthouder en bent goed voorbereid aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht.
 • U past in één van de drie genoemde profielen.

procedure

osg_50mm_rgb

U kunt solliciteren op het toezichthouderschap door vóór 23 november het sollicitatieformulier in te sturen. Alleen reacties in de vorm van ingevulde sollicitatieformulieren met cv worden in behandeling genomen.

In de week van 28 november worden gesprekken met een extern adviseur gehouden.

Op 6 en 8 december staan de gesprekken met de selectiecommissie (2 leden van de raad van toezicht, 2 leden van de GMR en de bestuurder) gepland.

Voor toetreding dient een verklaring omtrent gedrag voor toezichthouders en bestuurders te zijn afgegeven. Een CV-check kan deel uitmaken van de procedure.

 

 

Het bericht Raad van toezicht Openbare ScholenGroep Schoonoord verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Directeur Montessori College Arnhem]]> http://www.parcours.nl/?p=11283 2016-12-22T22:17:45Z 2016-11-10T16:52:03Z  

 Het MCA (mavo-havo) zoekt een

directeur die montessoriaans denkt en communiceert

en ontwikkelingen op de vloer in goede banen leidt

Functieomvang: 0.8 - 1.0 fte  |  Salaris: schaal 14 cao-VO

Het bericht Directeur Montessori College Arnhem verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

montessori-144_193-vlak

Montessori College Arnhem is een eigenzinnige school voor havo-mavo. Wie betrokken raakt bij de school valt voor de persoonlijke, gelijkwaardige omgangsvormen en de waarde die wordt gehecht aan ieders inbreng. Je mag jezelf zijn, je wordt serieus genomen. Het maakt niet uit of je leerling, ouder, ondersteuner of docent bent. Men is trots op deze school. Veel mensen zetten graag een extra stap, helpen een handje als dat zo uitkomt, ook buiten hun eigen taakgebied. Ouders zijn ook actief in de school en nemen verschillende taken op zich.

De montessori-uitgangspunten worden door medewerkers en leerlingen gekoesterd en zijn leidend voor de inrichting van het onderwijs. Het past in het klimaat dat daarin door iedereen andere accenten worden gelegd. Maar zelfstandigheid, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit zijn voor iedereen belangrijke waarden.

Veel medewerkers volgen een aanvullende opleiding. Ontwikkeling wordt bij iedereen gestimuleerd. Je bent nooit uitgeleerd.

De tweejarige brugperiode en de aandacht die er is voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind spreken veel ouders en leerlingen aan. In de afgelopen jaren is de school dan ook flink gegroeid tot 800 leerlingen. Het ambitieuze schoolplan voor de komende vijf jaar is in samenspraak met leerlingen, ouders en medewerkers gemaakt en zal de komende jaren worden geïmplementeerd.

Ontwikkelpunten
De implementatie in de komende jaren van de punten die in het schoolplan zijn opgenomen is een groot en complex karwei. Acht werkgroepen werken aan acht thema’s die uiteindelijk een samenhangend geheel moeten gaan vormen. Zie dan maar eens iedereen aangehaakt te houden! Het is nodig om ervoor te zorgen dat de lopende ontwikkelingen bij team, leerlingen en ouders bekend zijn. Samenhang, samenwerking en afstemming zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.

Ideeën ontwikkelen en oplossingen bedenken voor knelpunten zit in het DNA van de school. Het borgen van bewezen verbeteringen en het realiseren van ontwikkelde beleid kost meer moeite. Er is behoefte aan het vereenvoudigen van processen, het bundelen van informatie en het toegankelijk maken van die informatie. In de ontwikkelingsfase waarin de school zich nu bevindt is het nog wel eens ‘zoeken of improviseren’.

Organisatiestructuur
De directeur vormt samen met 3 afdelingsleiders de schoolleiding.

quadraam-logoHet Montessori College Arnhem is één van de 13 Quadraam-scholen. Alle Quadraam-directeuren hebben een schooloverstijgende verantwoordelijkheid. Het strategisch beleid van Quadraam is gericht op intensieve samenwerking op onderwijskundig gebied tussen de scholen.

 

vacature

montessori-144_193-vlak

Wie wordt de nieuwe directeur van MCA?

Graag een

directeur die montessoriaans denkt en communiceert

en ontwikkelingen op de vloer in goede banen leidt

De directeur is eindverantwoordelijk voor de school en legt verantwoording af aan het CvB van Quadraam.

Functieomvang: 0.8 – 1.0 fte
Salaris: schaal 14 cao-VO

opdracht

montessori-144_193-vlak

De opdracht

 

In de komende jaren zorgt u voor het realiseren van het schoolplan, waarbij u de montessoriaanse kroonjuwelen bewaakt. U zorgt ervoor dat de school financieel gezond blijft en vereenvoudigt processen waar dat mogelijk is. U zorgt er voor dat de communicatie naar binnen en naar buiten optimaal is.

profiel

montessori-144_193-vlak

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u:

 • ruime leidinggevende ervaring heeft in het (voortgezet) onderwijs
 • een organisatie op een logische en praktische manier kunt inrichten
 • ervaring heeft met de ontwikkeling van een professionele cultuur
 • ervaring heeft met het implementeren van een onderwijskundige visie.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van een gezamenlijk referentiekader binnen de school en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u houdt de montessoriaanse onderwijskundige en pedagogische doelstellingen op de agenda. U weet hoe u een team geïnspireerd kunt houden om samen naar een afgesproken doel toe te werken. U zet daarbij talenten en kwaliteiten van iedereen zo goed mogelijk in.
 • Focus: u zorgt ervoor dat doelstellingen zonder al te veel omwegen worden gerealiseerd. U herkent ad-hoc vragen en kiest van nature voor oplossingen die in het beleid passen. Door uw heldere manier van organiseren voorkomt u versnippering van energie. U zorgt voor effectieve afstemming en het naleven van eenmaal gemaakte afspraken.
 • Verbindend leiderschap: u laat betrokkenen voelen dat zij ertoe doen en richt de organisatie zo in, dat ieders kwaliteiten zichtbaar bijdragen aan het succes van de school. Daarbij biedt u ruimte om die kwaliteiten optimaal te kunnen laten ontplooien. U heeft oog voor de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de school en zoekt steeds het gezamenlijk belang. Door uw helderheid en betrouwbaarheid weet u mensen aan uw organisatie en het montessori-gedachtengoed te binden.

 


 

procedure

montessori-144_193-vlak

U kunt tot uiterlijk maandag 28 november 09.00 (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv insturen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op donderdag 8 december. De eerste gespreksronde met de BAC vindt plaats op maandag 19 december. De tweede ronde wordt gehouden op woensdag 21 december.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bericht Directeur Montessori College Arnhem verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Teamleider Michaëlschool Boxtel]]> http://www.parcours.nl/?p=11186 2016-12-06T11:01:54Z 2016-10-19T09:41:48Z michaelschool-logoWie gaat leiding geven aan de Michaëlschool in Boxtel? Het is een school voor (V)SO voor leerlingen met LVB en/of psychiatrische en gedragsmatige problemen.

Gezocht:

all-round teamleider

die de ingeslagen ontwikkelingen doorzet en borgt

Dit is een cruciale functie. Daarom is deze functie opnieuw gewaardeerd en gaat schoolleider heten met de daarbij behorende salarisschaal (12, cao-PO) zodra de medezeggenschapsraad hierover advies heeft uitgebracht.

Het bericht Teamleider Michaëlschool Boxtel verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

Teamleider Michaëlschool BoxtelDe Michaëlschool in Boxtel is een SO/VSO-school (voorheen cluster 4) voor ca. 140 leerlingen van 8-20 jaar.
Er zijn 4 uitstroomprofielen:
– Economie,
– Zorg & Welzijn,
– Plant, Dier & Buitenwerk
– Techniek.

De school is verdeeld over twee gebouwen, gelegen op het terrein van De la Salle, een specialistisch orthopedagogisch behandelcentrum en een residentiële instelling voor jongeren vanaf 8 jaar met LVB en gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Het grootste deel van de leerlingen woont op de De la Salle.

In 2018 krijgt de school een nieuw gebouw: een unilocatie op hetzelfde terrein.

Het team (ca. 40 personen) vindt de onderlinge collegialiteit en bereidheid elkaar te helpen een groot goed.


Terugblik
De afgelopen jaren heeft de Michaëlschool behoorlijk moeten incasseren. De school kreeg te maken met krimp, het management wisselde vaak en dit leidde tot een weinig helder onderwijskundig beleid. De Inspectie kwam tot het oordeel ‘zwak’.

Inmiddels is er met twee interim teamleiders een onderwijskundige en pedagogische koers ingezet die leidt tot meer aandacht voor opbrengsten, meer duidelijkheid over de leerlijnen en gedeelde onderwijskundige uitgangspunten. Er zijn nieuwe collega’s gekomen om het team te versterken. Het staat een ieder helder voor ogen dat het niet alleen gaat om het welzijn van de leerlingen maar dat het de taak van de school is hun lerend vermogen optimaal te benutten.

Uitstroom naar de arbeidsmarkt en waar mogelijk richting vervolgonderwijs is het doel.

Ontwikkelpunten
Het team wil graag zo snel mogelijk een basisarrangement en zet met volle kracht in op de ontwikkeling van heldere leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven en goede afstemming; binnen de school, met de zorginstelling en met de externe partners. Ook is er behoefte aan kaders en een beperkt aantal duidelijke, gedeelde en zinvolle schoolregels.

De professionele cultuur staat in de steigers, maar is nog niet voldoende geworteld.

Het uitdragen van een herkenbaar profiel binnen de regio is ook een belangrijk aandachtspunt.

Organisatiestructuur

salto-onderwijs-logo

De Michaëlschool is één van de vijf scholen van Saltho Onderwijs, die worden aangestuurd door een regiodirecteur. Saltho Onderwijs is één van twee onderwijsinstellingen die onder de paraplu van de Koraalgroep vallen.

Het team van de Michaëlschool wordt geleid door een teamleider. Dit is een cruciale functie. Daarom is deze functie opnieuw gewaardeerd en gaat schoolleider heten met de daarbij behorende salarisschaal (12, cao-PO) zodra de medezeggenschapsraad hierover advies heeft uitgebracht.

 

vacature

michaelschool-logo

Wie gaat leiding geven aan de Michaëlschool in Boxtel?

Gezocht:

all-round teamleider

die de ingeslagen ontwikkelingen doorzet en borgt

Deze is eindverantwoordelijk voor de school en legt verantwoording af aan de regiodirecteur van Saltho Onderwijs.

Functieomvang: 1.0 fte.

opdracht

michaelschool-logo

In de komende jaren realiseert u met het team het best denkbare onderwijs voor leerlingen met LVB en complexe gedragsproblematiek. Het moet mogelijk zijn binnen 4 jaar in de regio op de kaart te staan als het expertisecentrum voor deze doelgroep.

Daarnaast begeleidt u de nieuwbouw en de verhuizing.

profiel

michaelschool-logo

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs
 • Deskundigheid op het gebied van onderwijs en zorg in het VSO / voormalig cluster 4
 • Ervaring met de ontwikkeling van een professionele cultuur
 • Ervaring met opbrengstgericht werken.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van een gezamenlijk referentiekader binnen school en instelling en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u houdt onderwijskundige en pedagogische doelstellingen op ieders netvlies. U weet hoe u een team geïnspireerd kunt houden om samen naar een herkenbaar doel toe te werken. U zet daarbij talenten en kwaliteiten van iedereen zo goed mogelijk in.
 • Resultaatgerichtheid: u zorgt ervoor dat doelstellingen in een ambitieus maar haalbaar tempo worden gerealiseerd. Door uw heldere manier van organiseren wordt de aanwezige inzet optimaal benut.
 • Verbindend leiderschap: u laat de teamleden ervaren dat zij ertoe doen en richt de organisatie zo in, dat ieders kwaliteiten bijdragen aan het succes van de leerlingen. U zorgt voor effectieve afstemming en het naleven van eenmaal gemaakte afspraken.
 • Communicatieve vaardigheden: u heeft oog voor de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de school en zet in op het gezamenlijk belang. Door uw helderheid en betrouwbaarheid weet u mensen aan uw organisatie te binden.

 

 

procedure

michaelschool-logo

Overweegt u om te solliciteren?

Alleen interne kandidaten kunnen solliciteren door het sollicitatieformulier op deze site met cv uiterlijk op 25 november om 9.00 te verzenden.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

Het bericht Teamleider Michaëlschool Boxtel verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Locatiedirecteur Willibrord, De Kring Oegstgeest]]> http://www.parcours.nl/?p=11184 2016-12-06T11:00:58Z 2016-10-18T18:38:18Z IMG_1889

R.K. basisschool De Kring in Oegstgeest zoekt een

locatiedirecteur

voor de locatie Willibrord,

met hart voor Jenaplanonderwijs én de mensen die het maken

Functieomvang: 0.8 fte   Salarisindicatie: schaal DA cao-PO

Het bericht Locatiedirecteur Willibrord, De Kring Oegstgeest verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

logo-de-kring-300
R.K. basisschool De Kring in Oegstgeest is vóór alles een Jenaplanschool. Het bevlogen en deskundige team vertegenwoordigt volmondig en enthousiast het Jenaplanonderwijs. De kinderen praten, spelen, werken en vieren. De stamgroepleiders omarmen de Jenaplan uitgangspunten en zijn er trots op dat de kinderen elkaar allemaal kennen, elkaar spontaan helpen, samen problemen oplossen, vieringen bedenken en organiseren en met elkaar optrekken. De ouders zijn actief betrokken bij wat er op school gebeurt. Zij kiezen bewust voor deze onderwijsvorm en vinden het belangrijk dat kinderen meer van school mee krijgen dan schoolse kennis alleen.

Er gaat al veel goed op De Kring  en er zijn ook uitdagingen. Een van de uitdagingen is om met behoud van het huidige pedagogisch klimaat en de onderwijskundige uitgangspunten het rendement van het onderwijs te verhogen. Daarnaast zijn het versterken van de professionele cultuur en het doelgericht werken aan een beperkt aantal speerpunten, zoals handelingsgericht werken en professionele leergemeenschap belangrijke ontwikkelwensen. De sleutelwoorden hiervoor zijn heldere communicatie, aandacht voor het individu en teamontwikkeling.

De locatie Rembrandt heeft 230 kinderen, de locatie Willibrord heeft er 170. Beide locaties hebben een eigen locatiedirecteur. De twee locatiedirecteuren geven elk leiding aan een team en verdelen in onderling overleg bovenschoolse taken.

Een bestuur van betrokken ouders vervult de rol van werkgever.

http://www.jenaplandekring.nl

functie

IMG_1889

R.K. basisschool De Kring in Oegstgeest zoekt een

locatiedirecteur

voor de locatie Willibrord,

met hart voor Jenaplanonderwijs én de mensen die het maken

De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor de locatie en heeft een aantal bovenschoolse taken. De locatiedirecteur legt verantwoording af aan het bestuur.

Functieomvang: 0.8 fte

Salarisindicatie: schaal DA cao-PO

opdracht

IMG_1889

U staat voor de verworvenheden van het Jenaplanonderwijs en inspireert stamgroepleiders om binnen het concept passende manieren te vinden om het rendement van het onderwijs te verhogen. U creëert ruimte in de organisatie door veranderingsprocessen helder en logisch in te richten en de voortgang te monitoren. Uw stijl van leidinggeven is congruent met de manier waarop het onderwijs is ingericht, zodat ook de stamgroepleiders zich ontwikkelen.

profiel

IMG_1889

Uit uw sollicitatie blijkt dat u:

 • Ervaring heeft in het basisonderwijs
 • Toegevoegde waarde kunt bieden in het Jenaplanonderwijs
 • Leidinggevende ervaring heeft
 • Een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van de organisatie en communicatie binnen een school.

In de te voeren gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor De Kring en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u bent geïnteresseerd in wat er speelt. U doordringt medewerkers ervan dat de expertise van alle collega’s de moeite waard is en stimuleert samenwerking en uitwisseling van deskundigheid. U stelt de juiste vragen om mensen verder te helpen.
 • Onderwijskundig leiderschap: u formuleert met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. U zorgt voor focus in de organisatie en bewaakt de voortgang van processen en de borging van de ontwikkelpunten.
 • Organisatievermogen: u houdt zaken zo helder en eenvoudig mogelijk. U denkt vooruit en zorgt dat iedereen tijdig weet waar hij of zij aan toe is.
 • Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en toegankelijk. U toont actief belangstelling voor wat er gebeurt binnen de school. U communiceert op een proactieve manier met het team, de ouders en het bestuur.

procedure

IMG_1889

U kunt tot uiterlijk 7 november 09.00 (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is voorzien op vrijdag 18 november. De tweede ronde wordt gehouden op woensdag 23 november.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

Het bericht Locatiedirecteur Willibrord, De Kring Oegstgeest verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Rector Openbaar Lyceum Zeist]]> http://www.parcours.nl/?p=11158 2016-12-06T11:04:11Z 2016-10-14T09:59:20Z OSG_Lyceum-rector

Het Openbaar Lyceum Zeist heeft een vacature voor een

rector

die voortbouwt aan een krachtig en onderscheidend lyceum

Functieomvang: 0.8 – 1 fte                  Salarisschaal: 14 (CAO VO)

Het bericht Rector Openbaar Lyceum Zeist verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

Rector Openbaar Lyceum Zeist

Het Openbaar Lyceum Zeist maakt deel uit van de Openbare ScholenGroep Schoonoord (OSGS) en biedt havo en vwo onderwijs aan ruim 1000 leerlingen. Openheid en wederzijds respect zijn kenmerkend voor iedereen op school. Ouders waarderen de persoonlijke aandacht die hun kinderen er krijgen. Het Lyceum staat in de regio op de kaart doordat er programma’s op het gebied van sport en expressie aangeboden worden. In een speciaal cultureel programma worden, naast aandacht voor kunstvakken op school, exposities, concerten en theaters bezocht. Het sportprofiel biedt extra uren lichamelijke opvoeding waarin de leerlingen kunnen kennismaken met verschillende soorten sport.

De havo-kansklas biedt leerlingen met een tl/havo-advies les op havoniveau en extra begeleiding om daarna mogelijk in te kunnen stromen in de havo. Daarnaast is er het gymnasium met een onderscheidende didactiek van compacten, verrijken en onderzoeken.

Voor alle leerlingen vindt het leren ook buiten de klaslokalen plaats bijvoorbeeld in de vorm van workshops en excursies. Het brede, aantrekkelijke onderwijsaanbod heeft geleid tot een stabiele groei van het leerlingenaantal in de afgelopen jaren. De resultaten zijn goed.

Toch valt er best iets te verbeteren

Veel activiteiten en projecten hebben geleid tot een divers onderwijsaanbod. Na een periode van onrust is er vooral behoefte aan vertrouwen, koersvastheid en doorontwikkelen wat er al is. Er ligt de uitdaging om meer gebruik te maken van ict en het onderwijs meer ‘op maat’ aan te bieden.

Het ambitieniveau op het Lyceum ligt hoog en de zorg voor leerlingen is groot. Dat leidt tot hoge werkdruk en het is van belang voor de schoolleiding om hier de juiste balans in te vinden. Het maken van keuzes en transparantie in communicatie en besluitvorming kunnen bijdragen aan het vinden van die balans. Professionalisering met daarin ruimte voor constructieve feedback verdient de aandacht van het team en de leiding.

Goede timing

Het is een goed moment om in te stappen. In september is een nieuwe bestuurder aangetreden voor de OSG Schoonoord en er is geworven voor een nieuwe directeur voor het vmbo/mavo op hetzelfde terrein. Dit schooljaar zal een nieuw strategisch beleidsplan 2017 – 2021 voor de gehele scholengroep worden opgesteld.

Organisatie

De schoolleiding bestaat uit de rector en twee conrectoren. Zij geven leiding aan (5) jaarlaag coördinatoren en (4) clustercoördinatoren.

Naast het Openbaar Lyceum Zeist bestaat de scholengroep uit het Vakcollege Maarsbergen, Schoonoord Doorn en het Openbaar VMBO MAVO Zeist. Er is een centraal overleg waarbij de controller, de manager stafbureau, de bestuurssecretaris aanschuiven bij de bestuurder en de directeuren van de scholen.

vacature

OSG_Lyceum-rectorHet Openbaar Lyceum Zeist heeft een vacature voor een

rector

die voortbouwt aan een krachtig en onderscheidend lyceum

De rector legt verantwoording af aan de bestuurder en is integraal verantwoordelijk voor de school

Functieomvang: 0.8 – 1 fte

Salarisschaal: 14 (CAO VO)

 

opdracht

OSG_Lyceum-rector

U bouwt voort op wat er is en maakt gebruik van de talenten in de school. U zorgt voor een heldere onderwijskundige koers, transparantie en professionaliteit. U ziet toe op een goede verdeling van middelen, taken en verantwoordelijkheden.

U levert binnen de scholengroep een bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan.

profiel

OSG_Lyceum-rector

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring in het (voortgezet) onderwijs
 • Ervaring met het implementeren van onderwijskundige ontwikkeling
 • Ervaring met het ontwikkelen van een professionele cultuur
 • Een afgeronde academische opleiding

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Persoonlijk leiderschap: u bent betrokken en zichtbaar in de school bij medewerkers, leerlingen en ouders. U draagt zorg voor een professionele cultuur waarin mensen elkaar aanspreken op afspraken en gedrag
 • Onderwijskundig leiderschap: u hebt een heldere kijk op onderwijsontwikkeling, een visie op digitaal onderwijs en kwaliteit. U bent koersvast en resultaatgericht
 • Samenwerkend vermogen: samen met anderen werkt u aan de verdere ontwikkeling van de school. U bevordert onderlinge samenwerking en afstemming zowel binnen de organisatie als het onderwijs
 • Communicatieve vaardigheden: u draagt zorg voor heldere en duidelijke communicatie naar alle betrokkenen bij de school. U luistert goed, staat open voor feedback en weet op tijd te relativeren.

 

procedure

OSG_Lyceum-rector

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt tot uiterlijk  30 oktober  uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier. De procedure wordt begeleid door Ellen van den Tol.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 9 november. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 18 november. De tweede ronde wordt gehouden op vrijdag 25 november.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

Het bericht Rector Openbaar Lyceum Zeist verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Directeur Openbaar VMBO en MAVO Zeist]]> http://www.parcours.nl/?p=11120 2017-01-09T08:22:14Z 2016-09-22T08:49:55Z  

VMBO-Mavo-Zeist-directeurHet Openbaar VMBO en MAVO Zeist (OVZ) heeft een vacature voor een

directeur

die talent versterkt en energie kanaliseert

Functieomvang: 0.8-1.0 fte       Salaris: schaal 14 cao-VO

Het bericht Directeur Openbaar VMBO en MAVO Zeist verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

organisatie

Directeur Openbaar VMBO en MAVO ZeistOpenbaar VMBO en MAVO Zeist (OVZ) maakt deel uit van Openbare ScholenGroep Schoonoord. De medewerkers zien de grote diversiteit van de leerlingen en medewerkers als kracht. Voor docenten is het een erezaak dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt en een diploma haalt.

Het aanbod is breed: bbl, kbl en mavo. Leerlingen in de onderbouw kunnen kiezen voor het Sportprofiel, het Expressieprofiel en Regulier. De bovenbouw biedt Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten. De ligging van het OVZ is prachtig. Klik hier voor een impressie van de sfeer.

De resultaten zijn goed.

Toch valt er best iets te verbeteren
In de afgelopen jaren zijn er veel wisselingen in het management geweest. Dit heeft geleid tot evenveel wisselingen in het beleid. Er is behoefte aan continuïteit, helderheid en professionaliteit. Doorbouwen op het vele goede dat er is, niet wéér een nieuwe filosofie. Het personeelsbeleid verdient bijzondere aandacht: afstemming van taken op talenten van medewerkers, oog voor het functioneren van medewerkers en systematisch werken aan hun professionele ontwikkeling. De plannen ter verbetering van de ondersteuningsstructuur moeten gerealiseerd worden.

Boven alles is er behoefte aan eenduidigheid en duidelijkheid. Wat doen we wel en wat doen we niet en waarom? Wie is verantwoordelijk voor wat? Afspraak = afspraak. “Rust en regelmaat.” Geen tijd verliezen door weer een wiel uit te vinden. Niet vergaderen over afspraken die al gemaakt zijn.

Goede timing
Het is een goed moment om in te stappen. Na de vakantie zijn veel nieuwe docenten in dienst gekomen. Binnen de Openbare ScholenGroep Schoonoord begon op 1 september een nieuwe bestuurder en er is een vacature voor een rector van het Lyceum. Dit jaar wordt voor de hele scholengroep een nieuw strategisch beleidsplan 2017-2021 opgesteld.

De nieuwe directeur van OVZ krijgt vanuit bestuur, directie en team alle steun bij het versterken van de professionele cultuur.

Organisatie
Het vmbo bb en kb, leerjaar één tot en met vier, is gehuisvest in een fraai gebouw met goede voorzieningen. De mavo heeft sinds twee jaar een eigen vleugel en een eigen team.

OVZ heeft een directeur, een plaatsvervangend directeur en 5 coördinatoren.

Centrale overlegstructuur
In het Directieoverleg van Openbare ScholenGroep Schoonoord hebben zitting: de rector van het Lyceum, de directeuren van het OVZ, Schoonoord in Doorn en het Vakcollege Maarsbergen, de controller, de manager stafbureau, de bestuurssecretaris en de bestuurder.

vacature

VMBO-Mavo-Zeist-directeur

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist (OVZ) heeft een vacature voor een

directeur

die talent versterkt en energie kanaliseert

De directeur legt verantwoording af aan de bestuurder en is integraal verantwoordelijk voor de school.

Functieomvang: 0.8-1.0 fte.
Salaris: schaal 14 cao-VO.

opdracht

VMBO-Mavo-Zeist-directeur

Opdracht
U bouwt voort op wat er is. Door processen te stroomlijnen, helderheid te creëren over huisregels, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en die goed te communiceren zorgt u ervoor dat dubbel werk en kunst-en-vliegwerk tot het verleden gaan behoren. U zorgt voor transparantie en professionaliteit. U investeert in personeelsbeleid. Door medewerkers tot hun recht te laten komen laat u leerlingen gedijen.

U levert binnen de onderwijsgroep een bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan.

profiel

VMBO-Mavo-Zeist-directeur

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u:

 • managementervaring heeft binnen het VMBO
 • ervaring heeft met de ontwikkeling van een professionele cultuur
 • heeft bewezen planmatig te kunnen werken aan het realiseren van doelen binnen een school
 • ervaring heeft met cyclisch personeelsbeleid.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs en de maatschappij toegevoegde waarde heeft voor OVZ en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u laat de mensen met wie u werkt ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel. U stelt eisen, weet gezamenlijke belangen helder te houden en toont waardering.
 • Onderwijskundig leiderschap: u bent in staat alle processen in de context van het onderwijs en het belang van de leerling te zien. U toetst steeds of uw acties aansluiten bij de beoogde doelstellingen en neemt anderen hierin mee.
 • Resultaatgerichtheid: u houdt gestelde doelen helder en zorgt dat de mensen aan wie u leiding geeft samen met hun teams systematisch en stapsgewijs vorderingen maken. U denkt mee bij knelpunten en stimuleert mensen hun verantwoordelijkheid te nemen.
 • Communicatieve vaardigheden: u bent duidelijk en stabiel. Men weet waar u voor staat en wat u van anderen verwacht. U bent toegankelijk en creëert een open klimaat. U bent zichtbaar in de school.

 

 

 

 

procedure

VMBO-Mavo-Zeist-directeur

U kunt tot uiterlijk woensdag 5 oktober 09.00 uur (ochtend) uw sollicitatieformulier met cv indienen. U kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op maandag 17 en maandag 24 oktober. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 28 oktober. De tweede ronde wordt gehouden op dinsdag 1 november.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

Het bericht Directeur Openbaar VMBO en MAVO Zeist verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>
Parcours Partners <![CDATA[Interim teamleider onderbouw b/k Fioretti College Hillegom]]> http://www.parcours.nl/?p=11055 2016-10-25T09:57:25Z 2016-07-04T19:35:35Z fioretticollege

Het Fioretti College Hillegom zoekt vanaf 12 augustus voor 2 dagen per week een

interim teamleider vmbo b/k onderbouw

7 klassen | 12 medewerkers

Het bericht Interim teamleider onderbouw b/k Fioretti College Hillegom verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>

vacature

Interim teamleider onderbouw b/k Fioretti College Hillegom

 

Het Fioretti College Hillegom zoekt vanaf 12 augustus voor 2 dagen per week een

 

interim teamleider vmbo b/k onderbouw

7 klassen | 12 medewerkers

organisatie

fioretticollege
Het team heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de eigen ontwikkeling en een behoorlijke slag gemaakt. Men heeft zich geschoold in het geven en ontvangen van feedback. Daarnaast heeft het hele team ook het leerhuis opnieuw in de verf gezet.

Tegen het einde van het schooljaar is het team geconfronteerd met het vertrek van een aantal ervaren en gewaardeerde collega’s en dat heeft er behoorlijk ingehakt.

profiel

fioretticollege

Er is behoefte aan een interim die :

 • Ervaring heeft als leidinggevende in het vmbo b/k en lwoo
 • In staat is de kwaliteiten van de teamleden in te zetten
 • In staat is het onderling vertrouwen weer op te bouwen.

informatie

fioretticollege

 

sollicitatieformulier

fioretticollege

Het bericht Interim teamleider onderbouw b/k Fioretti College Hillegom verscheen eerst op Parcours Partners.

]]>