Het Rhedens algemeen directeur / bestuurder

functie

Logo Het Rhedens voor website

In verband met pensionering van de huidige algemeen directeur ontstaat per 1 september 2015 op het Rhedens in Dieren en Rozendaal een vacature voor een

algemeen directeur / bestuurder

strateeg | netwerker | verbinder

De algemeen directeur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.
Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: CAO bestuurders VO.

 

organisatie


Logo Het Rhedens voor website
Het Rhedens, een zelfstandige stichting voor algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Dieren en Rozendaal, heeft een compleet aanbod voor alle leerlingen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De Tender staat voor praktijkonderwijs, Het Rhedens Dieren biedt vmbo en de onderbouw van havo en vwo. Op het Rhedens Rozendaal wordt havo, atheneum en gymnasium  geboden. Het Rhedens is sterk verweven met de regio. Kleinschaligheid, korte lijnen, laagdrempeligheid, betrokkenheid (ook van de ouders bij de school) en eenheid in verscheidenheid zijn kenmerken die door alle partijen worden gewaardeerd. De drie locaties beschikken elk over een prachtig gebouw. Het voorzieningenniveau is goed, de organisatie is financieel gezond.

Ontwikkelmogelijkheden zijn er nog voldoende: het predikaat Excellente School zou op elke gevel moeten prijken, meer afstemming en samenhang tussen de locaties is noodzakelijk. De voorziene krimp vraagt om toekomstbestendigheid en optimale besturingsinstrumenten, het bestuursbureau kan nog meer bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs, HRM en managementinformatie.

De organisatie wordt geleid door een algemeen directeur / bestuurder die samen met de drie locatiedirecteuren de directieraad vormt. Daarbij worden ze geassisteerd door het hoofd bestuursbureau, die tevens directiesecretaris is.

opdracht

Logo Het Rhedens voor website

U realiseert op een organische manier samenhang tussen de drie locaties. Het moeten excellente scholen worden, in resultaat en op didactisch/pedagogisch gebied. U zorgt voor verdere professionalisering van de bestuurlijke infrastructuur. Het stevige (regionale en landelijke) netwerk dat er al is onderhoudt u en breidt het waar nodig uit.

 

profiel

Logo Het Rhedens voor website

Past u in het profiel? Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

  • Ervaring met integraal management in een grotere onderwijsorganisatie
  • Bovengemiddelde expertise op het gebied van bedrijfsvoering
  • Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
  • Ervaring met het verhogen van de onderwijskwaliteit.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor Het Rhedens en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en bent in staat het gezamenlijk belang voor medewerkers zichtbaar en herkenbaar te maken
  • Strategisch inzicht: u bent altijd kritisch op het functioneren van uw eigen organisatie, bekijkt van een afstand wat er nodig is om nieuwe scenario’s aan te kunnen en zet daar voortvarend op in. U zorgt ervoor dat de mensen in uw omgeving tijdig weten wat ze kunnen verwachten en investeert in hun professionele ontwikkeling
  • Persoonlijk leiderschap: u leeft voor wat u van uw mensen verwacht. U investeert in de mensen aan wie u leiding geeft. U biedt steun en zet in op hun groei en persoonlijke ontwikkeling
  • Communicatieve vaardigheden: u voelt zich thuis in een informele organisatie. U bent een herkenbare persoonlijkheid en stimuleert mensen door uitnodigend, helder en duidelijk een duurzame stip op de horizon te plaatsen. U legt gemakkelijk contact, investeert in een (regionaal) netwerk.

procedure

Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie www.hetrhedens.nl voor een eerste indruk.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 20 april om 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op dinsdag 12 mei. De eerste gespreksronde vindt plaats op 18 mei. De tweede ronde wordt gehouden op 20 mei.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.