Locatieleider Sint-Montfort College Rotterdam Zuid

 

logo_montfortcollege

Het Sint-Montfort College in Rotterdam Zuid biedt vwo – havo – mavo aan zo’n 530 leerlingen. Het is een kleinschalige school met niet alleen aandacht voor kennis maar ook voor sociale vaardigheden, de veiligheid op school en de voorbereiding op de maatschappij. Er wordt door een betrokken team hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het rendement te verhogen maar er is nog veel werk te doen. De school moet aantrekkelijker worden voor leerlingen uit Zuid en het contact met het basisonderwijs vereist gerichte aandacht.

In Rotterdam Zuid zijn belangrijke en positieve ontwikkelingen aan de gang en het Montfort wil zich graag net als de directe omgeving herpositioneren in Rotterdam.

logo lmcHet Sint-Montfort College is onderdeel van het LMC. Binnen het LMC wordt de management- en organisatiestructuur opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is het invoeren van de functie van locatieleider. De dagelijkse leiding van Sint-Montfort wordt belegd bij de locatieleider.

Vacature


logo_montfortcollege

Het Sint-Montfort College in Rotterdam is op zoek naar een:

enthousiaste en gedreven locatieleider

De locatieleider geeft integraal leiding aan de locatie en wordt hierbij ondersteund door één teamleider. De locatieleider is verantwoordelijk voor de locatie en vertaalt het beleid van LMC VO op het gebied van onderwijs, personeel en financiën naar de locatie. De locatieleider legt verantwoording af aan de directeur van Zuiderpark en Montfort.

Functieomvang: 1 fte
Salarisschaal: 13 (cao – VO)

Profiel


Wordt u de nieuwe locatieleider voor Sint-Montfort?
Uit uw cv en het door u ingevulde sollicitatieformulier komt naar voren dat u beschikt over:
• leidinggevende of coördinerende ervaring in het voortgezet onderwijs
• kennis van bedrijfsvoering
• ervaring met het begeleiden van onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen
• kennis en ervaring in (de bovenbouw van) mavo – havo – vwo
Ervaring met het werken in een multiculturele omgeving is een pre.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:
• Onderwijskundig leiderschap: u geeft leiding aan de ingezette onderwijskundige ontwikkelingen en stuurt nadrukkelijk op kwaliteit. U bent creatief in het vinden van oplossingen en weet draagvlak te creëren voor innovaties

• Leiderschap: u heeft een heldere visie op de ontwikkeling van pedagogische en onderwijskundige thema’s in relatie tot de hedendaagse samenleving in Rotterdam-Zuid. U creëert draagvlak voor mogelijke innovaties, stuurt het ontwikkelingsproces aan en bewaakt de te behalen resultaten

• Organiserend vermogen: u overziet de verschillende beleidsterreinen in de organisatie met hun onderlinge samenhang. U weet nieuwe ontwikkelingen te verbinden aan de dagelijkse praktijk van de schoolorganisatie

• Communicatieve vaardigheden: u bent toegankelijk voor leerlingen, ouders en medewerkers. U bent duidelijk, handelt consequent en daadkrachtig.

Procedure


Gaat u solliciteren op de vacature Locatieleider Sint-Montfort College?
De procedure wordt begeleid door Parcours Partners.
U kunt solliciteren door bijgevoegd in te vullen sollicitatieformulier en samen met uw cv terug te mailen naar Ellen van den Tol. Uw sollicitatie dient uiterlijk vrijdag 11 juli vóór 12 uur ontvangen op e.vandentol@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:
Eerste ronde selectiegesprekken: 17 juli
Tweede ronde selectiegesprekken: 21 juli


 

 

Rector A. Roland Holst College

 

Het A. Roland Holst College in Hilversum, een algemeen bijzondere school voor mavo, havo en vwo met 1500 leerlingen, bestaat al 111 jaar. Het is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.


Acht hechte onderwijsteams, met betrokken docenten die hun leerlingen goed kennen, en twee bij elkaar in de buurt gelegen schoolgebouwen geven de organisatie een kleinschalig karakter. De open, informele sfeer en de ruimte die er voor leerlingen en medewerkers is zichzelf te zijn maken de school aantrekkelijk voor veel mensen. Veel direct en laagdrempelig contact is deel van de organisatiecultuur. Het is een fijne school, waar veel kan. Dialoog is hier een groot goed, het pedagogisch klimaat is uitstekend. De school heeft een paar onderwijskundige parels, zoals QUEST, WON en Big History.

Alle ingrediënten voor een excellente school zijn aanwezig: een goed opgeleid docententeam, veel energie en enthousiasme bij alle medewerkers. De teams hebben en nemen de ruimte om hun eigen accenten te leggen. Daar zit het belangrijkste ontwikkelpunt: de ontwikkeling van een gedeelde en levende onderwijskundige visie.

Met deze visie kan het in de school aanwezige talent doelgericht en SMART toewerken naar concrete doelstellingen, waar nu veel energie wordt gestoken in op zichzelf staande initiatieven en projecten. Een gedeelde visie maakt het makkelijker beleid te formuleren en beslissingen te onderbouwen. Het leidt tot meer transparantie en stimuleert afstemming, samenwerking, uitwisseling en borging van best practices. Dit zal de samenhang tussen de teams bevorderen. Uiteindelijk levert dit alles een herkenbaar en onderscheidend onderwijskundig profiel op, waar leraren, leerlingen en ouders bewust voor kunnen kiezen. Ouders, medewerkers en management zien dit in en geven aan dat het tijd is om hiermee aan de slag te gaan.

Het A. Roland Holst College heeft nu een goede marktpositie maar kan niet achterover leunen. Demografische ontwikkelingen maken een goede naam en goede contacten in de nabije toekomst van levensbelang. Dit vergt een goede samenwerking met basisonderwijs, gemeente, collega-scholen binnen en buiten de GSF, bedrijfsleven en alle stakeholders die belang hebben bij een florerend ARHC. Ook is het nodig nu te zorgen voor een appeltje voor de dorst.

De directie bestaat uit een rector en een plaatsvervangend rector (beheer & financiën). Met de acht teamleiders vormen zij het management team. De rector is lid van het Centraal Management Team van de GSF. Van alle leden wordt verwacht dat zij GSF-breed een bijdrage leveren.

De GSF biedt haar scholen een professionele infrastructuur en veel gelegenheid tot professionalisering (GSF Academie) en ontwikkeling.

 

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie zoekt voor het A. Roland Holst College een

verbindende rector

met oog voor kwaliteit van mensen en onderwijs

De rector legt verantwoording af aan het College van Bestuur en maakt deel uit van het Centraal Management Team van de GSF.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO.
Uw opdracht
Met het team ontwikkelt u een onderscheidend onderwijskundig profiel. U zorgt dat de school daarmee in de omgeving en onderwijsland nog beter op de kaart komt. U geeft leiding aan de teamleiders bij het realiseren van daaraan verbonden doelstellingen en investeert in afstemming tussen de teams. Succesvolle projecten worden gevierd, gedeeld en geborgd.

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:
• Ruime managementervaring in het voortgezet onderwijs
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Ruime ervaring met het onderwijsproces (1e graads bevoegdheid)
• Ervaring met PR en netwerkontwikkeling.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het A. Roland Holst College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
• Verbindend leiderschap: U bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en zet in op uitwisseling en communicatie tussen geledingen en in- en externe partijen
• Onderwijskundig leiderschap: u kunt een fundamentele dialoog over onderwijs leiden. Met de oogst van die dialoog organiseert u een proces dat uitmondt in een gedeelde visie. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stuurt hen aan bij het behalen daarvan. U organiseert focus in de organisatie en geniet van behaalde successen
• Besluitvaardigheid: u kunt goed luisteren en bent degene die uiteindelijk, alles gehoord hebbend, bepaalt waar het heen moet. Men accepteert uw beslissingen omdat ze goed beargumenteerd zijn
• Communicatieve vaardigheden: u speelt soepel in op gebeurtenissen en schat risico’s en kansen goed in. Met helderheid en overtuigingskracht houdt u mensen scherp. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend. Men ziet u als boegbeeld en waardeert uw natuurlijk overwicht.

 

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.gsf.nl of www.arhc.nl voor een eerste indruk. Via de link aanvullende informatie kunt u meer specifieke, op de selectieprocedure toegesneden documentatie vinden. U vindt het sollicitatieformulier onderaan de profielschets onder de knop: direct solliciteren .

procedure

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 25 augustus om 9.00 uur per email te zijn ontvangen bij de GSF. De sollicitaties worden doorgestuurd naar Marike Jonker van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure, in opdracht van de GSF.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 10 september. De eerste gespreksronde vindt plaats op 16 september. De tweede ronde wordt gehouden op 23 september (ochtend). Tussen het eerste en het tweede gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een informele ontmoeting met het College van Bestuur.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.


Rector Mendelcollege te Haarlem

Algemeen

Het Mendelcollege in Haarlem is een gerenommeerde interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. De 1750 leerlingen komen bij elkaar in een ruim gebouw. De heldere organisatie in zes afdelingen, het degelijke onderwijs, de duidelijke regels en de persoonlijke aandacht voor elkaar maken de school veilig en aantrekkelijk. Traditie, kwaliteit, waarden en eigen cultuur zijn begrippen die in het Mendelcollege verankerd zijn.

Landelijke beleidsontwikkelingen als bezuinigingen, aanscherping van het toezicht op het onderwijs, verzwaarde exameneisen en daarnaast de toenemende concurrentie in de regio hebben consequenties voor het schoolbeleid. De verwachting is dat er structurele veranderingen doorgevoerd zullen moeten worden waarbij de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd dient te blijven.
Om aan de eisen ten aanzien van het onderwijsrendement te kunnen blijven voldoen, wordt het steeds belangrijker de leerlingen te motiveren. Dit vergt van de docenten en de afdelingen een gezamenlijke stimulerende aanpak, gericht op het afstemmen van het onderwijs op de leerling. Deze aanpak, ‘het onderwijs centraal’, is vastgelegd in het schoolplan. Aandacht voor de communicatie en het versterken van de professionele cultuur zijn daarbij van belang.

Zes afdelingsleiders vormen samen met de driehoofdige directie het managementteam. Een rector en twee conrectoren vormen de directie.

De huidige rector van het Mendelcollege wordt per 1 december bestuurder in Hoorn. Vanwege zijn vertrek is het bestuur van de stichting Gregor Mendel voor zo spoedig als mogelijk op zoek naar een

rector
een inspirerend en verbindend leider

die integraal verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie van het Mendelcollege. De rector heeft een uitgebreid mandaat en legt verantwoording af aan het bestuur.

Functieomvang: 1.0 fte.
Salarisschaal:  max. 15.

Profiel

Bent u de nieuwe rector van het Mendelcollege?
Uit uw cv en sollicitatieformulier komt naar voren dat u beschikt over:
* leidinggevende ervaring in het (bij voorkeur voortgezet) onderwijs
* aantoonbare kennis van de portefeuilles onderwijs en bedrijfsvoering
* inzicht in financiële processen
* een afgeronde academische opleiding.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan het interconfessionele karakter van de school en dat u hoog scoort op de volgende criteria:
* Leiderschap: met uw visie op onderwijs en kwaliteit inspireert u anderen tot verbetering en
  vernieuwing van het onderwijsaanbod. U hecht aan draagvlak, zorgvuldigheid, rolvastheid en het
  nemen van verantwoordelijkheid en verlangt dit ook van de mensen in uw omgeving. U treedt
  op tegen ‘ja zeggen, nee doen’
* Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar als rector, voor medewerkers, ouders en leer-
  lingen. U communiceert tijdig en zorgvuldig en weet in verschillende situaties de juiste toon te
  treffen. U kunt goed luisteren
* Netwerken: u realiseert zich dat een zogenaamde éénpitter goede relaties nodig heeft in de regio.
  U zorgt voor een bruisend netwerk rond de school en benut de contacten die dat oplevert ten dienste
  van de school. U legt makkelijk contact en komt op voor de belangen van de organisatie
* Resultaatgerichtheid: met beperkte middelen kiest u voor kwaliteit als speerpunt. U formuleert
  haalbare doelstellingen en bewaakt de voortgang strak. U stelt prioriteiten op basis van vastgestelde
  plannen en financiële kaders. U bent creatief in het vinden van oplossingen voor beheersmatige
  knelpunten.

Details

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past. Klik hier voor een eerste indruk van de organisatie.

Via de tab ‘informatie’ (zie hierboven) kunt u meer informatie over de organisatie, de procedure en het bijbehorende sollicitatieformulier aanvragen; dat kan tot 2 november (12.00 uur) aanstaande.
Het door u ingevulde sollicitatieformulier met uw curriculum vitae (en eventueel een sollicitatiebrief) dient uiterlijk 5 november (voor 9.00 uur) te zijn ontvangen door Ellen van den Tol, die de procedure begeleidt. U kunt dit versturen via de tab ‘sollicitatie’.


Belangrijk voor uw agenda:
De voorrondegesprekken zijn gepland op 16 november.
De eerste ronde vindt plaats op 20 november en de tweede ronde op 23 november.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatie

U kunt geen informatie meer opvragen voor deze vacature.

Sollicitatie

U kunt niet meer reageren op deze vacature.