Rector Mendelcollege te Haarlem

Algemeen

Het Mendelcollege in Haarlem is een gerenommeerde interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. De 1750 leerlingen komen bij elkaar in een ruim gebouw. De heldere organisatie in zes afdelingen, het degelijke onderwijs, de duidelijke regels en de persoonlijke aandacht voor elkaar maken de school veilig en aantrekkelijk. Traditie, kwaliteit, waarden en eigen cultuur zijn begrippen die in het Mendelcollege verankerd zijn.

Landelijke beleidsontwikkelingen als bezuinigingen, aanscherping van het toezicht op het onderwijs, verzwaarde exameneisen en daarnaast de toenemende concurrentie in de regio hebben consequenties voor het schoolbeleid. De verwachting is dat er structurele veranderingen doorgevoerd zullen moeten worden waarbij de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd dient te blijven.
Om aan de eisen ten aanzien van het onderwijsrendement te kunnen blijven voldoen, wordt het steeds belangrijker de leerlingen te motiveren. Dit vergt van de docenten en de afdelingen een gezamenlijke stimulerende aanpak, gericht op het afstemmen van het onderwijs op de leerling. Deze aanpak, ‘het onderwijs centraal’, is vastgelegd in het schoolplan. Aandacht voor de communicatie en het versterken van de professionele cultuur zijn daarbij van belang.

Zes afdelingsleiders vormen samen met de driehoofdige directie het managementteam. Een rector en twee conrectoren vormen de directie.

De huidige rector van het Mendelcollege wordt per 1 december bestuurder in Hoorn. Vanwege zijn vertrek is het bestuur van de stichting Gregor Mendel voor zo spoedig als mogelijk op zoek naar een

rector
een inspirerend en verbindend leider

die integraal verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie van het Mendelcollege. De rector heeft een uitgebreid mandaat en legt verantwoording af aan het bestuur.

Functieomvang: 1.0 fte.
Salarisschaal:  max. 15.

Profiel

Bent u de nieuwe rector van het Mendelcollege?
Uit uw cv en sollicitatieformulier komt naar voren dat u beschikt over:
* leidinggevende ervaring in het (bij voorkeur voortgezet) onderwijs
* aantoonbare kennis van de portefeuilles onderwijs en bedrijfsvoering
* inzicht in financiële processen
* een afgeronde academische opleiding.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan het interconfessionele karakter van de school en dat u hoog scoort op de volgende criteria:
* Leiderschap: met uw visie op onderwijs en kwaliteit inspireert u anderen tot verbetering en
  vernieuwing van het onderwijsaanbod. U hecht aan draagvlak, zorgvuldigheid, rolvastheid en het
  nemen van verantwoordelijkheid en verlangt dit ook van de mensen in uw omgeving. U treedt
  op tegen ‘ja zeggen, nee doen’
* Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar als rector, voor medewerkers, ouders en leer-
  lingen. U communiceert tijdig en zorgvuldig en weet in verschillende situaties de juiste toon te
  treffen. U kunt goed luisteren
* Netwerken: u realiseert zich dat een zogenaamde éénpitter goede relaties nodig heeft in de regio.
  U zorgt voor een bruisend netwerk rond de school en benut de contacten die dat oplevert ten dienste
  van de school. U legt makkelijk contact en komt op voor de belangen van de organisatie
* Resultaatgerichtheid: met beperkte middelen kiest u voor kwaliteit als speerpunt. U formuleert
  haalbare doelstellingen en bewaakt de voortgang strak. U stelt prioriteiten op basis van vastgestelde
  plannen en financiële kaders. U bent creatief in het vinden van oplossingen voor beheersmatige
  knelpunten.

Details

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past. Klik hier voor een eerste indruk van de organisatie.

Via de tab ‘informatie’ (zie hierboven) kunt u meer informatie over de organisatie, de procedure en het bijbehorende sollicitatieformulier aanvragen; dat kan tot 2 november (12.00 uur) aanstaande.
Het door u ingevulde sollicitatieformulier met uw curriculum vitae (en eventueel een sollicitatiebrief) dient uiterlijk 5 november (voor 9.00 uur) te zijn ontvangen door Ellen van den Tol, die de procedure begeleidt. U kunt dit versturen via de tab ‘sollicitatie’.


Belangrijk voor uw agenda:
De voorrondegesprekken zijn gepland op 16 november.
De eerste ronde vindt plaats op 20 november en de tweede ronde op 23 november.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatie

U kunt geen informatie meer opvragen voor deze vacature.

Sollicitatie

U kunt niet meer reageren op deze vacature.