Locatiedirecteur Het Rhedens Dieren

vacature

Logo Het Rhedens voor website

Het Rhedens Dieren heeft een vacature voor een

locatiedirecteur

mensgerichte onderwijsondernemer, die luistert en vraagt

De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de algemeen directeur / bestuurder, maakt deel uit van het directieberaad van Het Rhedens en heeft een schoolbrede portefeuille.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO.

organisatie

 Logo Het Rhedens voor website

Het Rhedens Dieren is een school voor vmbo b/k, mavo en de onderbouw havo en vwo met 1100 leerlingen. Het is één van de drie locaties van Het Rhedens. De leerlingen havo/vwo uit Dieren gaan in de bovenbouw naar Het Rhedens Rozendaal. Het onderwijs is volop in ontwikkeling, er worden veel extra activiteiten geboden door alle afdelingen heen, waardoor leerlingen elkaar ook buiten hun eigen klassen ontmoeten.

Wat valt direct op? Een fraai gebouw op een A-locatie vlakbij het station, een parkachtige omgeving, gemotiveerde en gekwalificeerde docenten, kansrijke leerlingen, betrokken ouders, interessante activiteiten op het gebied van cultuur en sport. Men vindt de sfeer en het sociale klimaat aangenaam persoonlijk. Men kent elkaar, de lijnen zijn kort, de drempels zijn laag. De onderlinge betrokkenheid en collegialiteit is erg groot. De grondhouding van alle partijen is: het gaat wel lukken, we vinden altijd een weg.

Het Rhedens Dieren hecht aan goede samenwerking met het basisonderwijs. De communicatie tussen VO en PO verloopt op een vanzelfsprekende manier. De zorgstructuur staat. De afdelingenstructuur is stevig verankerd. Teams kennen hun leerlingen en gaan ervoor.

Gelukkig is er nog genoeg te doen!

De doorlopende leerlijnen en synergie tussen de afdelingen en locaties kunnen een impuls gebruiken. De positie van de sectie ten opzichte van de afdeling heeft versterking nodig. Kennismanagement is een issue: door de eilandjes die de afdelingen met elkaar vormen, is minder zicht op alle beschikbare expertise binnen de organisatie in zijn geheel.

Dieren ligt in een krimpgebied. Het is daarom van belang dat de school zich in de regio goed profileert en uiterst kritisch blijft op de eigen kwaliteit, innovatie en herkenbaarheid van het onderwijs.

De locatieleiding bestaat uit de locatiedirecteur en vijf afdelingsleiders.
De locatiedirecteur is lid van het directieberaad van Het Rhedens.

opdracht

Logo Het Rhedens voor website
U organiseert een proces waarbij de afdelingen samen de onderwijsvisie voor de gehele school aanscherpen en actualiseren. Die visie moet leiden tot een nog aantrekkelijker, onderscheidend schoolprofiel dat leerlingen en ouders in de wijde regio aantrekt. U versterkt de samenwerking en de relatie tussen afdelingen en de verschillende locaties van Het Rhedens en met alle partijen daarbuiten. U zorgt ervoor dat de kwaliteiten van Het Rhedens Dieren in het oog springen.

profiel


Logo Het Rhedens voor website
Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:

  • Ruime leidinggevende ervaring in het onderwijsveld
  • Kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
  • Effectiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijskundige visie
  • Ervaring met PR en eigentijdse communicatie.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor Het Rhedens en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Verbindend leiderschap: u bent geïnteresseerd in wat er speelt. U doordringt medewerkers ervan dat de expertise van alle collega’s de moeite waard is
  • Onderwijskundig leiderschap: u kunt met medewerkers tot een gedeelde visie komen. U formuleert met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. U realiseert focus in de organisatie en stelt medewerkers daarmee in staat zelf goede afwegingen te maken
  • Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat ze consistent en goed beargumenteerd zijn. U houdt anderen en uzelf aan gemaakte afspraken
  • Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en toegankelijk voor iedereen en staat open voor goede ideeën en initiatieven. U weet hoe u verschillende doelgroepen bereikt en u organiseert de communicatie doelgericht. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend.

 

procedure

Logo Het Rhedens voor website

De sollicitatietermijn is gesloten.
Voorrondegesprekken zijn gepland op maandag 13 juli. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 15 juli. De tweede ronde wordt gehouden in de middag/avond van 17 juli.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.Directeur Fioretti College Hillegom

algemeen

fioretticollege

Het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen is voor het Fioretti College in Hillegom per
1 augustus 2015 op zoek naar een
directeur
die inspireert en de vaart er in houdt.

De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie van de school. De directeur geeft direct leiding aan 2 adjunct-directeuren en 8 teamleiders en legt verantwoording af aan de algemeen directeur/bestuurder.

Functieomvang: 0,8 – 1,0 fte

Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO; de functie wordt opnieuw gewaardeerd.

organisatie

fioretticollege
Stichting Fioretti Teylingen is een stichting voor voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, bestaande uit het Fioretti College en het Teylingen College. Het Fioretti College heeft een school in Hillegom (bbl, kbl, mavo en onderbouw havo) en een school in Lisse
(mavo, havo en vwo).

Het Fioretti College te Hillegom heeft in 2013 een prachtig nieuw gebouw in gebruik genomen. Daarmee kwam een einde aan onderwijs op 3 verschillende locaties. Om het onderwijs voor de ruim 1000 leerlingen veilig en kleinschalig te houden is de school opgedeeld in huizen. Ieder huis heeft een eigen identiteit. Een vast team van docenten is onder leiding van een teamleider verantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding. Onderbouw en bovenbouw hebben eigen pauzes, een eigen rooster. Opbrengstgericht werken en rekening houden met verschillen zijn op dit moment speerpunten van de school.
In het nieuwe gebouw zijn heldere regels en afspraken ingevoerd om met de verschillende teams met ieder een eigen cultuur eenduidig te zijn naar alle leerlingen en collega’s.

opdracht

fioretticollege
Om van 3 kleine locaties één school te maken is bij de integratie stevig ingezet op zowel een structuur van aparte huizen als op gelijke regels en afspraken over onderwijs en organisatie. Nu is er behoefte aan meer ruimte voor eigen initiatief en meer verantwoordelijkheid voor teamleiders.
De organisatie staat onder druk vanwege de sterke groei van het leerlingenaantal; de vraag ligt voor op welke wijze de waardevolle huizenstructuur behouden kan blijven (en zich verder kan ontwikkelen) in een gebouw waarin elke lesruimte benut moet worden. Daarbij moet er aandacht zijn voor de doorlopende leerlijnen, onderlinge afstemming en samenwerking op onderwijskundig gebied. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat zaken dubbel worden gedaan en dat het onderwijs en de cultuur in de verschillende huizen uit elkaar waaiert.

profiel

fioretticollege
Uit uw sollicitatieformulier en cv blijkt dat u beschikt over
• Leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs
• Kennis van vmbo / mavo
• Ervaring met organisatieontwikkeling
• Kennis van financiën en beheer
• Ervaring met het bouwen en onderhouden van netwerken.

Uit gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende competenties:
Leiderschap: vanuit een heldere visie op onderwijs en organisatie stuurt u koersvast de strategische ontwikkeling van de organisatie aan. U maakt gebruik van aanwezige expertise en delegeert waar mogelijk taken en verantwoordelijkheden. U ziet er op toe dat de beoogde doelen worden bereikt;
Organiserend vermogen: u bent in staat een goed leerklimaat voor leerlingen en een goed werkklimaat voor medewerkers te creëren. U zet de beschikbare middelen efficiënt in;
Communicatieve vaardigheden: u communiceert helder en duidelijk. U vindt de goede balans tussen de zakelijke en persoonlijke benadering. U luistert goed en u bent zichtbaar voor medewerkers en leerlingen;
Bindend vermogen: u weet om te gaan met tegenstrijdige belangen, spreekt mensen aan op gezamenlijke doelen. U brengt mensen en doelen bijeen en investeert in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke identiteit.

procedure

fioretticollege

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.fioretti.nl voor een eerste indruk.
Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 19 januari voor 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Ellen van den Tol (e.vandentol@parcours.nl).

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 2 februari 2015. De eerste gespreksronde vindt plaats op 10 februari. De tweede ronde wordt gehouden op 16 februari.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

fioretticollegeBrief bij schoolplan Fioretti College Hillegom

Schoolplan St Fioretti Teylingen 2014 2017 dec 2014

 

fioretticollege


 

Rector Fioretti College Lisse

algemeen

fioretticollegeHet Fioretti College in Lisse is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium met 1500 leerlingen. Het is één van de vijf scholen van de Stichting Fioretti Teylingen.

In verband met pensionering van de huidige rector wordt per 1 augustus 2015 gezocht naar een

betrokken rector
die een lange termijnvisie combineert met leiderschap met een hands-on karakter.

De rector legt verantwoording af aan het college van bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen en maakt deel uit van het zeshoofdige directieteam.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: op dit moment schaal 14 CAO-VO; de functie wordt opnieuw gewaardeerd.

organisatie

fioretticollege

Het Fioretti College in Lisse is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium met 1500 leerlingen. Het is één van de vijf scholen van de Stichting Fioretti Teylingen. Waar Lisse voorheen een aparte mavo en een havo/vwo-school had, is nu een unilocatie gevestigd in een prachtig, splinternieuw, in het oog springend gebouw. De frisheid en gezelligheid die het gebouw uitstralen bespeur je ook bij leerlingen en personeel. De docenten geven unaniem aan dat ze blij zijn met hun leerlingen: ze zijn open, geven elkaar de ruimte om zichzelf te zijn en ze zijn niet bang om zelf initiatieven te nemen. Er is veel belangstelling voor de extra activiteiten die de school biedt. Het is een school om zuinig op te zijn.

De opdracht die er nu ligt is subtiel maar wezenlijk: de school is een complex geheel van groepen, teams en individuen. Ervaring, kennis en expertise liggen voor het oprapen, maar zijn nog in veel gevallen ‘particulier eigendom’. Er zou zoveel meer bereikt kunnen worden als samenwerking, uitwisseling en het delegeren van verantwoordelijkheid aan experts of belangstellenden vanzelfsprekend zouden zijn. Om dat te bereiken is een gedeelde visie, meer verbondenheid, vertrouwen in het beleid en erkenning van elkaars professionaliteit nodig.

De directie van de school bestaat uit een rector, drie adjunct-directeuren en zeven teamleiders. De rector maakt deel uit van het directieteam van de Stichting Fioretti Teylingen.
Functie-informatie en selectiecriteria

vacature

fioretticollege

In verband met pensionering van de huidige rector wordt per 1 augustus 2015 gezocht naar een

betrokken rector
die een lange termijnvisie combineert met leiderschap met een hands-on karakter.

De rector legt verantwoording af aan het college van bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen en maakt deel uit van het zeshoofdige directieteam.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: op dit moment schaal 14 CAO-VO; de functie wordt opnieuw gewaardeerd.

opdracht

fioretticollege
U ontwikkelt een hernieuwd wij-gevoel en zet aan tot een onderwijsvisie die medewerkers delen en hen een leidraad biedt in de praktijk van alledag. U versterkt de professionele cultuur, optimaliseert de beleidsvoorbereiding en de inzet van aanwezige expertise en interesse in onderwerpen die op de agenda staan. U zorgt ervoor dat medewerkers gebruik gaan maken van elkaars kennis en kunde en gaan ervaren dat ze samen tot betere resultaten komen.
Uw netwerk stelt u in staat met de ogen van de buitenwereld naar de school te blijven kijken.

profiel

fioretticollege

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:
• Ruime leidinggevende ervaring in het VO
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Bewezen effectiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijskundige visie
• Bagage die u in staat stelt op te treden als all-round schoolleider.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het Fioretti College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en positief kritisch. U maakt knelpunten bespreekbaar en investeert in een klimaat waar mensen willen leren en het vanzelfsprekend vinden samen aan oplossingen voor problemen te werken
Onderwijskundig leiderschap: u kunt met verschillende ‘stromingen’ tot een gedeelde visie komen. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. Doordat u steeds helder bent over de wat-vraag, is het voor de mensen die met u werken mogelijk zelf goede afwegingen over de hoe-vraag te maken
Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat deze consistent en goed onderbouwd zijn. U stelt onderwerpen uitvoerig aan de orde, maar als een besluit genomen is verwacht u dat er naar wordt gehandeld
Communicatieve vaardigheden: u bent vaak middenin de school te vinden en wordt enthousiast als u goede ideeën en initiatieven ziet. U heeft een uitnodigende manier van communiceren en houdt mensen scherp. U weet hoe u de aandacht vast moet houden.

procedure

fioretticollege

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie http://www.fioretti.nl/ voor een eerste indruk.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 19 januari om 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl. Zij begeleidt de procedure.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 3 februari. De eerste gespreksronde vindt plaats op 11 februari. De tweede ronde wordt gehouden op 18 februari.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

fioretticollege

Brief bij schoolplan Fioretti College Lisse

Schoolplan St Fioretti Teylingen 2014 2017 dec 2014

 

fioretticollege

 


 

Locatieleider Sint-Montfort College Rotterdam Zuid

 

logo_montfortcollege

Het Sint-Montfort College in Rotterdam Zuid biedt vwo – havo – mavo aan zo’n 530 leerlingen. Het is een kleinschalige school met niet alleen aandacht voor kennis maar ook voor sociale vaardigheden, de veiligheid op school en de voorbereiding op de maatschappij. Er wordt door een betrokken team hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het rendement te verhogen maar er is nog veel werk te doen. De school moet aantrekkelijker worden voor leerlingen uit Zuid en het contact met het basisonderwijs vereist gerichte aandacht.

In Rotterdam Zuid zijn belangrijke en positieve ontwikkelingen aan de gang en het Montfort wil zich graag net als de directe omgeving herpositioneren in Rotterdam.

logo lmcHet Sint-Montfort College is onderdeel van het LMC. Binnen het LMC wordt de management- en organisatiestructuur opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is het invoeren van de functie van locatieleider. De dagelijkse leiding van Sint-Montfort wordt belegd bij de locatieleider.

Vacature


logo_montfortcollege

Het Sint-Montfort College in Rotterdam is op zoek naar een:

enthousiaste en gedreven locatieleider

De locatieleider geeft integraal leiding aan de locatie en wordt hierbij ondersteund door één teamleider. De locatieleider is verantwoordelijk voor de locatie en vertaalt het beleid van LMC VO op het gebied van onderwijs, personeel en financiën naar de locatie. De locatieleider legt verantwoording af aan de directeur van Zuiderpark en Montfort.

Functieomvang: 1 fte
Salarisschaal: 13 (cao – VO)

Profiel


Wordt u de nieuwe locatieleider voor Sint-Montfort?
Uit uw cv en het door u ingevulde sollicitatieformulier komt naar voren dat u beschikt over:
• leidinggevende of coördinerende ervaring in het voortgezet onderwijs
• kennis van bedrijfsvoering
• ervaring met het begeleiden van onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen
• kennis en ervaring in (de bovenbouw van) mavo – havo – vwo
Ervaring met het werken in een multiculturele omgeving is een pre.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u hoog scoort op de volgende criteria:
• Onderwijskundig leiderschap: u geeft leiding aan de ingezette onderwijskundige ontwikkelingen en stuurt nadrukkelijk op kwaliteit. U bent creatief in het vinden van oplossingen en weet draagvlak te creëren voor innovaties

• Leiderschap: u heeft een heldere visie op de ontwikkeling van pedagogische en onderwijskundige thema’s in relatie tot de hedendaagse samenleving in Rotterdam-Zuid. U creëert draagvlak voor mogelijke innovaties, stuurt het ontwikkelingsproces aan en bewaakt de te behalen resultaten

• Organiserend vermogen: u overziet de verschillende beleidsterreinen in de organisatie met hun onderlinge samenhang. U weet nieuwe ontwikkelingen te verbinden aan de dagelijkse praktijk van de schoolorganisatie

• Communicatieve vaardigheden: u bent toegankelijk voor leerlingen, ouders en medewerkers. U bent duidelijk, handelt consequent en daadkrachtig.

Procedure


Gaat u solliciteren op de vacature Locatieleider Sint-Montfort College?
De procedure wordt begeleid door Parcours Partners.
U kunt solliciteren door bijgevoegd in te vullen sollicitatieformulier en samen met uw cv terug te mailen naar Ellen van den Tol. Uw sollicitatie dient uiterlijk vrijdag 11 juli vóór 12 uur ontvangen op e.vandentol@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:
Eerste ronde selectiegesprekken: 17 juli
Tweede ronde selectiegesprekken: 21 juli


 

 

Rector A. Roland Holst College

 

Het A. Roland Holst College in Hilversum, een algemeen bijzondere school voor mavo, havo en vwo met 1500 leerlingen, bestaat al 111 jaar. Het is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.


Acht hechte onderwijsteams, met betrokken docenten die hun leerlingen goed kennen, en twee bij elkaar in de buurt gelegen schoolgebouwen geven de organisatie een kleinschalig karakter. De open, informele sfeer en de ruimte die er voor leerlingen en medewerkers is zichzelf te zijn maken de school aantrekkelijk voor veel mensen. Veel direct en laagdrempelig contact is deel van de organisatiecultuur. Het is een fijne school, waar veel kan. Dialoog is hier een groot goed, het pedagogisch klimaat is uitstekend. De school heeft een paar onderwijskundige parels, zoals QUEST, WON en Big History.

Alle ingrediënten voor een excellente school zijn aanwezig: een goed opgeleid docententeam, veel energie en enthousiasme bij alle medewerkers. De teams hebben en nemen de ruimte om hun eigen accenten te leggen. Daar zit het belangrijkste ontwikkelpunt: de ontwikkeling van een gedeelde en levende onderwijskundige visie.

Met deze visie kan het in de school aanwezige talent doelgericht en SMART toewerken naar concrete doelstellingen, waar nu veel energie wordt gestoken in op zichzelf staande initiatieven en projecten. Een gedeelde visie maakt het makkelijker beleid te formuleren en beslissingen te onderbouwen. Het leidt tot meer transparantie en stimuleert afstemming, samenwerking, uitwisseling en borging van best practices. Dit zal de samenhang tussen de teams bevorderen. Uiteindelijk levert dit alles een herkenbaar en onderscheidend onderwijskundig profiel op, waar leraren, leerlingen en ouders bewust voor kunnen kiezen. Ouders, medewerkers en management zien dit in en geven aan dat het tijd is om hiermee aan de slag te gaan.

Het A. Roland Holst College heeft nu een goede marktpositie maar kan niet achterover leunen. Demografische ontwikkelingen maken een goede naam en goede contacten in de nabije toekomst van levensbelang. Dit vergt een goede samenwerking met basisonderwijs, gemeente, collega-scholen binnen en buiten de GSF, bedrijfsleven en alle stakeholders die belang hebben bij een florerend ARHC. Ook is het nodig nu te zorgen voor een appeltje voor de dorst.

De directie bestaat uit een rector en een plaatsvervangend rector (beheer & financiën). Met de acht teamleiders vormen zij het management team. De rector is lid van het Centraal Management Team van de GSF. Van alle leden wordt verwacht dat zij GSF-breed een bijdrage leveren.

De GSF biedt haar scholen een professionele infrastructuur en veel gelegenheid tot professionalisering (GSF Academie) en ontwikkeling.

 

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie zoekt voor het A. Roland Holst College een

verbindende rector

met oog voor kwaliteit van mensen en onderwijs

De rector legt verantwoording af aan het College van Bestuur en maakt deel uit van het Centraal Management Team van de GSF.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO.
Uw opdracht
Met het team ontwikkelt u een onderscheidend onderwijskundig profiel. U zorgt dat de school daarmee in de omgeving en onderwijsland nog beter op de kaart komt. U geeft leiding aan de teamleiders bij het realiseren van daaraan verbonden doelstellingen en investeert in afstemming tussen de teams. Succesvolle projecten worden gevierd, gedeeld en geborgd.

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:
• Ruime managementervaring in het voortgezet onderwijs
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Ruime ervaring met het onderwijsproces (1e graads bevoegdheid)
• Ervaring met PR en netwerkontwikkeling.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het A. Roland Holst College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
• Verbindend leiderschap: U bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en zet in op uitwisseling en communicatie tussen geledingen en in- en externe partijen
• Onderwijskundig leiderschap: u kunt een fundamentele dialoog over onderwijs leiden. Met de oogst van die dialoog organiseert u een proces dat uitmondt in een gedeelde visie. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stuurt hen aan bij het behalen daarvan. U organiseert focus in de organisatie en geniet van behaalde successen
• Besluitvaardigheid: u kunt goed luisteren en bent degene die uiteindelijk, alles gehoord hebbend, bepaalt waar het heen moet. Men accepteert uw beslissingen omdat ze goed beargumenteerd zijn
• Communicatieve vaardigheden: u speelt soepel in op gebeurtenissen en schat risico’s en kansen goed in. Met helderheid en overtuigingskracht houdt u mensen scherp. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend. Men ziet u als boegbeeld en waardeert uw natuurlijk overwicht.

 

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.gsf.nl of www.arhc.nl voor een eerste indruk. Via de link aanvullende informatie kunt u meer specifieke, op de selectieprocedure toegesneden documentatie vinden. U vindt het sollicitatieformulier onderaan de profielschets onder de knop: direct solliciteren .

procedure

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 25 augustus om 9.00 uur per email te zijn ontvangen bij de GSF. De sollicitaties worden doorgestuurd naar Marike Jonker van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure, in opdracht van de GSF.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 10 september. De eerste gespreksronde vindt plaats op 16 september. De tweede ronde wordt gehouden op 23 september (ochtend). Tussen het eerste en het tweede gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een informele ontmoeting met het College van Bestuur.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.