Waarom Parcours Partners?

Waarom Parcours Partners voor je selectieprocedures?

  • Je wilt dat nieuwe leidinggevenden succesvol zijn: dat vraagt om een goed profiel en een breed gedragen voordracht
  • Je wilt niet alles uit hoeven leggen: we hebben hierdoor veel kennis van het onderwijsveld, de organisatiecultuur en de arbeidsmarkt in het onderwijs.
  • Je wilt vakwerk: werving- en selectie is onze core business: we hebben expertise en een uitstekend netwerk.
  • Parcours is lid van Summum.nu, een keurmerk voor werving- en selectiebureaus. Via www.summum.nu kun je onze gedragscode en klachtenregeling downloaden.

Werkwijze:

  • Duidelijke werkafspraken met opdrachtgever, benoemingsadviescommissie en sollicitanten: iedereen weet precies wanneer wat gebeurt en wat ieders rol is.
  • Systematische, gedegen inventarisatie voor het profiel: wat heeft uw organisatie echt nodig? Werving op basis van een helder profiel met relevante en toetsbare criteria.
  • Interviews gericht op toetsing van het cv en onderzoek naar het gedrag van de sollicitant. ”Op maat”-gesprekken om zorgpunten bij een eventuele aanstelling te bespreken.
  • Beproefde selectie-instrumenten, waarmee ook een onervaren benoemingsadviescommissie tot een goed onderbouwde selectie kan komen.
  • De correspondentie, administratie en organisatie van het traject nemen we van je over.

Parcours Partners staat garant voor een proces waarin alle stappen in de juiste volgorde en het juiste tempo worden gezet.