Waarom Parcours Partners?

Waarom Parcours Partners voor je selectieprocedures?

  • Je wilt dat nieuwe leidinggevenden succesvol zijn: dat vraagt om een goed profiel en een breed gedragen voordracht
  • Je wilt niet alles uit hoeven leggen: we hebben hierdoor veel kennis van het onderwijsveld, de organisatiecultuur en de arbeidsmarkt in het onderwijs.
  • Je wilt vakwerk: werving- en selectie is onze core business: we hebben expertise en een uitstekend netwerk.
  • Parcours is lid van Summum.nu, een overkoepelende organisatie van 30 werving- en selectiebureaus. Via www.summum.nu kun je onze gedragscode en klachtenregeling downloaden.

Werkwijze:

  • Duidelijke werkafspraken met opdrachtgever, benoemingsadviescommissie en sollicitanten: iedereen weet precies wanneer wat gebeurt en wat ieders rol is.
  • Systematische, gedegen inventarisatie voor het profiel: wat heeft uw organisatie echt nodig? Werving op basis van een helder profiel met relevante en toetsbare criteria.
  • Interviews gericht op toetsing van het cv en onderzoek naar het gedrag van de sollicitant. ”Op maat”-gesprekken om zorgpunten bij een eventuele aanstelling te bespreken.
  • Beproefde selectie-instrumenten, waarmee ook een onervaren benoemingsadviescommissie tot een goed onderbouwde selectie kan komen.
  • De correspondentie, administratie en organisatie van het traject nemen we van u over.

Parcours Partners staat garant voor een proces waarin alle stappen in de juiste volgorde en het juiste tempo worden gezet.