Ellen van den Tol

Ellen van den Tol (1956) is lange tijd werkzaam geweest in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij werkte als docent, coördinator en directeur in verschillende sectoren. Ellen is ook lid van een Raad van Toezicht van een organisatie voor speciaal onderwijs. Na een jaar werving en selectie van zij-instromers in het Voortgezet Onderwijs maakte zij de overstap naar Parcours.

Als ervaren leidinggevende voelt zij de meerwaarde voor de opdrachtgever van het zorgvuldige beleid dat Parcours voert. Het verzamelen van informatie over kandidaten en het investeren in een goede samenwerking met de benoemingsadviescommissie maakt een wervings- en selectieprocedure tot een bijzonder doelmatig proces.

Door haar brede kennis en ervaring is zij zowel voor kandidaten als opdrachtgevers een prima sparringpartner tijdens procedures. In selectietrajecten ontmoet zij vele enthousiaste onderwijsmensen die zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat van de procedure. Die betrokkenheid bij de eigen school inspireert Ellen bijzonder om de ideale manager te vinden.